Jesteś tutaj:

Działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2018 Szkoła Podstawowa w Boćwince stworzyła projekt pt. Zadanie to jest odpowiedzią na problem uzależnieniadzieci od Internetu i komputera oraz brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa w Boćwince zorganizował: teatrzyk profilaktyczny, Festyn Rodzinny, wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Rusz głową! Żyj aktywnie i zdrowo”, Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „O rodzinę dbamy i razem wesoło czas spędzamy”, Międzyszkolny konkurs plastyczny „Uzależnienia od komputera niszczą marzenia” dla klas 1-7, zajęcia Zumby orazwarsztaty profilaktyczne dla dzieci na temat uzależnienia od Internetu i związanych z nim niebezpieczeństw.

Do góry