PONIEDZIAŁEK

GODZINANR.KL 1KL 2KL 3KL 4KL 5KL 6KL 7KL 8ŚWIET 
7:30-8.151   PRZYR MATW-FW-F  
8.25-9.102   J. ANGJ.POLINFINFBIO  
9.20-10.053   J.POLJ.ANGBIOGODZWYCH  
10.15-11.004   MATGODZWYCHJ.ANGGEO  
11.20-12.055  POLINFINFJ.ANGJ.POLCHEM  
12.15-13.006 REWPOLPLASPLAS BIOMAT PRZ
13.10-13.557   GOD.WYHIS GEOGWOS  
14.05-14.508      CHEMHIS  

WTOREK

GODZINANR.KL 1KL 2KL 3KL 4KL 5KL 6KL 7KL 8ŚWIET 
7:30-8.151   J.ANGJ.POLGEOW-FW-F  
8.25-9.102   W-FW-FW-FBIOJ.POL PRZ
9.20-10.053 ANG PRZMATRELRELJ.POL  
10.15-11.004  ANGJ.POLGEORELRELMAT  
11.20-12.055RELREL MATBIOPLASPLASWOS  
12.15-13.006RELREL   J.POLMATCHEM  
13.10-13.557     HISCHEMFIZ  
14.05-14.508     HISGEOREL  

ŚRODA

GODZINANR.KL 1KL 2KL 3KL 4KL 5KL 6KL 7KL 8ŚWIET 
7:30-8.151  RELHISJ.POLMATW-FW-F  
8.25-9.102  RELJ.POLMATJ.ANGW-FW-F  
9.20-10.053 ANG W-FW-FW-FMATJ.POL  
10.15-11.004  ANGW-FW-FW-FJ.POLMAT  
11.20-12.055  POLRELRELJ.POLJ.ANGFIZ  
12.15-13.006   RELREL FIZJ. ANG  
13.10-13.557    HIS J.ROSINF  
14.05-14.508      HISREL  

CZWARTEK

GODZINANR.KL 1KL 2KL 3KL 4KL 5KL 6KL 7KL 8ŚWIET 
7:30-8.151    MATJ.POL J.ANG  
8.25-9.102    J.ANGMAT J.POL  
9.20-10.053   J.POLJ.POLJ.ANG MAT  
10.15-11.004 ANG POLMATJ.POLMUZMUZEDB  
11.20-12.055   W-FW-FW-FJ.POLD.MAT PRZ
12.15-13.006   KÓŁKOTEATRALNEMATJ.ROS  
13.10-13.557 REW KÓŁKOMATEMATYCZNEJ.ROS   
14.05-14.508      HIS   

PIĄTEK

GODZINANR.KL 1KL 2KL 3KL 4KL 5KL 6KL 7KL 8ŚWIET 
7:30-8.151  POLMATJ.ANGJ.POL    
8.25-9.102ANG POLMUZMUZJ.POLMAT   
9.20-10.053   TECHTECHMATJ.POL  PRZ
10.15-11.004   J.ANGMATTECHJ.POL   
11.20-12.055   J.POL  FIZJ.ANG  
12.15-13.006      J.ANGJ.POL  
13.10-13.557       J.ROS  
14.05-14.508       HIS  

Skip to content