Jesteś tutaj:

III Międzyszkolny Konkurs Z Profilaktyki Uzależnień

Dnia 2 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Boćwince odbył się III Międzyszkolny Konkurs z Profilaktyki Uzależnień. Głównym jego celem było poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania uzależnieniom wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie gminy Gołdap. Składał się z dwóch etapów: w I etapie konkursu wzięło udział 89 chętnych uczniów, a etap I polegał na rozwiązaniu testu, który odbywał się w macierzystej placówce. Dzięki niemu wyłoniono trzyosobowe drużyny z pięciu szkół.

Drugi etap konkursu odbył się w SP Boćwince. Uczestnicy na dobry początek rozwiązywali krzyżówkę o uzależnieniach oraz zostali zapoznani z zasadami pracy z aplikacją mobilną Kahoot. Uczestnicy zostali poinformowani o szkodliwości palenia tytoniu oraz o staltingu.

Drużyny miały za zadanie rozwiązać quiz składający się z 40 pytań na temat HIV i AIDS, uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Zaprezentowano także filmy o nałogach i dopalaczach. Quiz aplikacji mobilnej Kahoot przygotowała i przeprowadziła Beata Zajkowska- nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawowali przedstawiciele starostwa oraz policji.

W tym roku szkolnym w konkursie wzięły udział cztery trzyosobowe drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Grabowie, Szkołę Podstawową w Galwieciach, Szkołę Podstawową w Jabłońskich oraz Szkołę Podstawową w Boćwince.

W tym roku szkolnym zwyciężyła Szkoła Podstawow w Galwieciach reprezentowana przez Rafała Karawela, Magdalenę Lipińską i Patryka Żyżyka. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Grabowie( Dobrosława Sztabińska, Oliwia Klimko, Nikola Trzasko), a trzecie Szkoła Podstawowa w Boćwince( Karolina Bąk, Aleksandra Kolenkiewicz, Norbert Wojciechowski). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komendę Powiatową Policji w Gołdapi. Uczniowie, którzy zwyciężyli otrzymali nagrody dla szkół oraz podziękowania.

Nagrody zwycięzcom wręczali Starosta Powiatu Gołdapskiego- Marzanna Wardziejewska oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji: Anna Barszczewska i komendant oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Boćwince- Alicja Różańska.

Uczestnicy mogli również przymierzyć okulary- alkohologogle, narkogogle i poczuć jak działają zmysły po użyciu środków odurzających.

Po konkursie uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez Bożenę Wiazowską- pracownicę Świetlicy Wiejskiej w Boćwince.

Konkurs zrealizowano pod patronatem Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi.

Konkurs został dofinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.

Przedszkolaki z wizytą w przedszkolu ” Bajka”

W dniu 29 listopada na zaproszenie Przedszkola ,,Bajka „w Gołdapi, przedszkolaki oraz starszaki odwiedziły swoich rówieśników. Obejrzeliśmy pokaz mody odblaskowej realizowany w ramach projektu On, Ty i Ja razem na szlaku bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego w wykonaniu dzieci. Następnie udaliśmy się do Biblioteki Publiczej w Gołdapi. Podczas wizyty, dzieci miały możliwość przejścia między regałami w wypożyczalni oraz zapoznania się z biblioteką. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki. Pani bibliotekarka w interesujący sposób opowiadała o swojej pracy i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak o nie dbać. Nie zabrakło również lektury w świątecznym klimacie. Następnie udaliśmy się do oddalonego o kilkanaście metrów budynku, w którym mieści się Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Pani Ania w ciekawy i przystępny sposób przedstawiła historię naszego miasta. Na zakończenie wycieczki dzieci spotkały się z pisarką Panią Sławą, która podzieliła się z nami swoją pasją. Mimo zmęczenia, dzieci z uśmiechem na twarzach wróciły do przedszkola.

Prelekcja z segregacji śmieci

W obecnych czasach ważna jest świadomość ekologiczna, między innymi właściwe gospodarowanie odpadami.
Dnia 28 listopada uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w prelekcji dotyczącej segregacji odpadów, które zostało zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami”Eko- MAZURY” Sp.zo.o.

Nasi uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób właściwie segregować odpady i jak powtórnie je wykorzystywać. Uczniowie wzięli też udział w quzie sprawdzającym świadomość ekologiczną wzbogaconą wiedzą po przeprowadzonej prelekcji. Szkoła otrzymała piękny certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu.

Do góry