30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli wolnych dni Dyrektora Szkoły