12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli dni wolnych Dyrektora Szkoły