W dniach 16-18 czerwca będą się odbywały Egzaminy Ósmoklasisty. W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych.