Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boćwince rozpoczęli wakacje. Podczas uroczystości pani dyrektor podziękowała rodzicom i nauczycielom za ogromny wkład pracy, jaki włożyli w zdalne nauczanie. Szczególnie wyróżnieni zostali rodzice bezinteresownie działający na rzecz szkoły i uczniów.

Podczas uroczystości poczet sztandarowy przekazał innym uczniom flagę oraz pozostałe przedmioty należące do pocztu. Od tej pory nowy skład pocztu będzie opiekował się i prezentował symbol państwa.