Kadra

Dyrektor – mgr Alicja Różańska

Oddział Przedszkolny

3-4 latki: mgr Liliana Korenkiewicz

5-6 latki: mgr Magdalena Markowska

Szkoła Podstawowa

Klasa I: mgr Olga Artemiuk

Klasa II – III: mgr Edyta Golińska

Klasa IV: lic. Emilia Angielczyk

Klasa V – VI: mgr Joanna Poniatowska

Klasa VII – VIII: mgr Wioleta Szlaszyńska

Świetlica szkolna: mgr Katarzyna Artemiuk

Biologia, geografia, chemia, przyroda: mgr Beata Zajkowska

Historia: mgr Klaudia Korenkiewicz

Religia: ks. Robert Wielgat

Plastyka, technika, muzyka: mgr Alicja Różańska

Wychowanie fizyczne, EDB: mgr Justyna Kalus