Historia 17.11.2020 r

Klasa 6
Temat: W Rzeczpospolitej szlacheckiej – podsumowanie wiadomości.

 1. Podręcznik str. 80.
 2. W zeszycie przedmiotowym wykonać pisemnie zadania 1-4 /80 z Podsumowania w podręczniku i odesłać na Messenger Anna Hatała

Uwaga: nie robimy nic w zeszycie ćwiczeń!!!

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.
Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.
Pozdrawiam Anna Hatała

Historia 16.11.2020 r

PONIEDZIAŁEK 16.11.20 r.

klasa 6 Temat: Pierwsza wolna elekcja.

 1. Podręcznik str.76-79
 2. W zeszycie ćwiczeń str. 38 -39 wykonać i odesłać na Messenger Anna Hatała
 3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Ic3EHYAqPZY&list=PLuRxqdWnQgPi0qLgYPFFuot1IlN4gMJ3V&index=35

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.
Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.
Pozdrawiam Anna Hatała

Historia 10.11.2020 r.

Klasa VI
Temat: Pierwsza wolna elekcja.

 1. Podręcznik str. 76 -79.
 2. W zeszycie ćwiczeń str.38– 39 wykonać i odesłać na Messenger Anna Hatała

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.
Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.

Pozdrawiam Anna Hatała

Historia 9.11.2020 r.

Temat: Państwo bez stosów.

 1. Podręcznik str. 71-75.
 2. W zeszycie ćwiczeń str.36 – 38 wykonać i odesłać na Messenger Anna Hatała

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.
Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.

Pozdrawiam Anna Hatała

Muzyka 6.11.2020 r.

1 Przepisz starannie i wklej do zeszytu tekst pieśni “Wojenko, wojenko”. Naucz się jej śpiewać.

Geografia 4.11.2020 r.

Geografia 6

Dzisiaj rozwiąż test z geografii na Teams z działu I Współrzędne geograficzne. 

Test dostępny na Microsoft Teams od 11: 45 do 12:30.

Biologia 4.11.2020 r

Biologia 6

Temat:  Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe.

Lekcja on-line na Microsoft Teams  11:00- 11:30.

Obejrzyj film ” Parzydełkowce przedziwna grupa zwierząt” pod linkiem:

Praca domowa

Wydrukuj lub przerysuj do zeszytu i uzupełnij brakujące elementy notatki graficznej „parzydełkowce”. Uzupełnij  ćwiczenia karty pracy ucznia strona: 20-24.  Wyślij zdjęcie lub skan w załączniku przy  zadaniu na Teams.

Historia 3.11.2020 r.

Klasa 6 historia

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów.

 1. Czytamy temat ( strona-66- 70).
 2. Oglądamy film:
 • W zeszycie wykonujemy polecenie 1 i 2 strona 68 ( praca z tekstem źródłowym)
 • Wykonujemy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne 30.10.2020 r.

Wf dla klasy IV-VI: Metodyka i nauka przewrotu w przód: https://youtu.be/sf1lW0IJxIA

Muzyka 30.10.2020 r.

1. Przepisz starannie tekst piosenki na kartkę i wklej do zeszytu. Pamiętaj o zachowaniu formatu wiersza i oddzieleniu zwrotek i refrenu. Naucz się na pamięć dwie zwrotki.

Tekst piosenki w załączniku.

2. Naucz się śpiewać piosenkę, nagraj ją i prześlij na adres arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 (WhatsApp)
https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w

Język polski 30.10.2020 r.

Temat : Nosiła czapla razy kilka…

 1. Przeczytaj utwór Ignacego Krasickiego „Czapla, ryby i rak” (str.104)
 2. Na podstawie utworu wykonaj w zeszycie polecenie 1,2/105.
 3. Przeczytaj definicje słów manipulacja i hipokryzja, a następnie wykonują polecenie 3/105.
 4. Wykonaj w zeszycie zad 5, 6, 7/ 106 str.
 5. Praca domowa
  Przeczytaj na wtorek (03.11.2020r.)balladę Adama Mickiewicza „Powrót taty” ze str.108-110.

Język angielski 29.10.2020 r

Subject: Praca projektowa na temat nowego stroju dla sportowej drużyny narodowej.

W podręczniku na stronie 32 znajduje się tekst „The history of football”. Przeczytajcie ten tekst i zróbcie pisemnie ćwiczenie 2.

Wprawdzie ćw.3 jest do zrobienia ustnie w parach, wy zróbcie je pisemnie, odpowiadając na pytania pełnymi zdaniami.

PROJEKT: stwórzcie nowy strój sportowy dla narodowej drużyny sportowej. Swoją pracę zilustrujcie obrazkami; opiszcie. Wzór takiego projektu macie w podręczniku na stronie 32 w sekcji PROJECT. Na zdjęcia prac czekam do następnej lekcji.

W czwartek 5 listopada napiszecie sprawdzian.

Język polski 28.10.2020 r.

Klasa VI
Temat: Błądzić jest rzeczą ludzką. „ Przypowieść o synu marnotrawnym” w ewangelii według Św.
Łukasza.

 1. Zapisz w zeszycie cechy przypowieści.
  Cechy przypowieści:
 • utwór narracyjny,
 • napisany prozą,
 • ma charakter dydaktyczny,
 • bohaterowie reprezentują schematyczne postawy ludzi,
 • ma znaczenie przenośne, ukryte,
 • fabuła jest skrótowa i schematyczna,
 • odwołuje się do realiów życiowych,
 • zawiera przesłanie,
 • czasem wykorzystuje kontrast, jako schemat budowy.
 1. Wyszukaj w słowniku znaczenie przymiotnika marnotrawny. Podaj wyrazy bliskoznaczne
  https://sjp.pl/
  https://sjp.pwn.pl/sjp/darmowy;2451236.html
  https://www.synonimy.pl/
  https://synonim.net/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3w-bliskoznacznych
 2. Przeczytaj „Przypowieśc o synu marnotrawnym” z podręcznika Literatura i kultura (str.92).
 3. Uzupełnij schemat podanymi określeniami: CZAS I MIEJSCE AKCJI, POSTACIE, FABUŁA (Zał. 1)
 4. Wykonaj w zeszycie zad.3/94 z podręcznika. Pomoże ci w tym tabela(Zał. 2).
 5. Wykonaj polecenie 6/94 i zapisz je w zeszycie.
 6. Przygotuj się do klasowej dyskusji na temat wybaczania. Sformułuj zagadnienia, które chcesz
  poruszyć (np. czy warto przebaczac, czy łatwo wybaczyć, czy należy wybaczać). Zgromadź i
  uporządkuj argumenty(rzeczowe, logiczne i emocjonalne), które pomogą ci uzasadnij swoje
  stanowisko. Pomoże ci w tym tabela (zał. 3).
  dyskusja – wymiana poglądów między ludźmi poparta prezentacją argumentów.

PAMIĘTAJ
 Przygotuj się do dyskusji, wcześniej przemyśl poruszane tematy.
 Nie mów równocześnie z kimś innym.
 Nie podnoś głosu.
 Pamiętaj, że słowa nie są jedynym środkiem wyrazu, wykorzystaj pozawerbalny
sposób porozumiewania się (mimikę, gesty, postawę).

Język angielski 28.10.2020 r.

Subject: Sport, jako sposób spędzania wolnego czasu.

Wykonajcie pisemnie ćw.1/30: posłuchajcie i przeczytajcie teksty od a-e i połączcie z dialogami 1-4. Jest jeden dialog, który nie pasuje do niczego.

Zróbcie też pisemnie ćw. 3/31: przeczytajcie i odpowiedzcie na pytanie do ćw.3. Polecenie proszę sobie przetłumaczyć, a odpowiedzi udzielić pisemnie.

W ćw.5 chodzi o to, abyście zrobili tabelkę, w której wypisane są nazwy znaków interpunkcyjnych; obok tych nazw wpiszcie odpowiednie znaki interpunkcyjne( symbole), np tam, gdzie jest angielskie słowo przecinek, należy narysować przecinek.

Zróbcie ćw.7: Do podanych zdań, dodajcie znaki interpunkcyjne w odpowiednich miejscach.

No i na końcu zróbcie ćw.8: co nosicie na co dzień? Od 1 do 5 trzeba wpisać odpowiednie nazwy ubrań

Geografia 28.10.2020 r.

Geografia 6

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału I Współrzędne geograficzne

Obejrzyj lekcję „Podsumowanie wiadomości z działu I ” pod linkiem:

Obejrzyj film; „Współrzędne geograficzne” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5vZfHkEHMXo

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną ” Współrzędne geograficzne” https://view.genial.ly/5f6caa4d9bbeb80d1f93db3a/interactive-content-geo6d1t3?fbclid=IwAR3FstoVyQZsPLcwUcAkjzJvgx9Qkins0HtExQ9ufKu2IQr3hbjNFOVy8og

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń-  sprawdź czy potrafisz: współrzędne geograficzne strona 13-15.

Zagadnienia  na sprawdzian w dzienniku elektronicznym.

Biologia 28.10.2020 r.

Biologia 6

Rozwiąż test z biologii z działu „Świat zwierząt”  testaportal pl. Link dostępny w dzienniku elektronicznym.

Historia 27.10.2020 r.

Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich.

 1. Czytamy temat ( strona 58-63).
 2. Oglądamy film:
 • W zeszycie wykonujemy notatkę dotycząca rozwoju literatury polskiej w czasach renesansu strona 59.
 • Wykonujemy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Język polski 27.10. 2020 r.

Klasa VI

Temat: Przypowieść o miłosiernym Samarytaninieopowieść z podwójnym dnem.

 1. Przeczytaj tekst ze strony 88-89 i wykonaj następujące polecenia:
 2. Utwórz plan wydarzeń ukazujący historię pobitego człowieka (powinien składać się przynajmniej z 5 punktów)
 3. Wykonaj polecenie 3/90 str.

czas akcji: ….

miejsce akcji: ….

 • Wykonaj polecenie 4/90 str. W razie potrzeby poszukaj znaczenia niezrozumiałych słów w słowniku wyrazów obcych.

Plastyka 26.10.20 20 r.

Plastyka kl. 6

Perspektywa rzędowa i kulisowa.

Narysuj kredkami w dowolnych kolorach trzy kubki tak, aby jeden częściowo zakrywaj drugi. Zdjęcie pracy prześlij 30.10.2020 r. na adres: arosa.r@wp.pl

Język angielski 26.10.2020 r.

Subject: The Red Book- past continuous w kontekście.

Podręcznik str.28: prześledźcie tabelę w ćw.1.

Obejrzyjcie filmik na Youtube:

Proszę zrobić ćw. 2 i 4.

Następnie proszę przeczytać historyjkę obrazkową na str. 29 i przetłumaczyć nieznane wyrażenia. Proszę też wykonać ćw.8.

Proszę o jak najszybsze wysłanie gotowych ćwiczeń, najlepiej do następnej lekcji języka angielskiego, ale nie później.

Język polski 25.06.2020 r.

Klasa 6: Wiem, umiem. W zeszytach zapiszcie siedem rzeczowników z „ó” wymiennym i dopiszcie takie ich formy, w których „ó” wymienia się na „o”.

Język angielski 25.06.2020 r.

KLASA 6
Nauczcie się czasowników nieregularnych z rubryki past participle str.128

Język polski 24.06.2020 r.

Klasa 6: Wyrazy wieloznaczne. Narysujcie w zeszycie żartobliwe ilustracje, którymi można by było nadać poniższe podpisy z wyrazami wieloznacznymi:
1. Bałwany zniszczone przez bałwany.
2. Bokser pokonał boksera.

Język angielski 24.06.2020 r.

KLASA 6
Podręcznik str.111: w ramach powtórzenia i utrwalenia poznanych wiadomości zróbcie ćw.1: posegreguj nazwy podane w ramce według kategorii: zwierzęta, przedmioty w domu, przedmioty w ogrodzie, jedzenie, przymiotniki. Wykonajcie też ćw.3.

Wychowanie fizyczne 23.06.2020 r.

Propozycja ćwiczeń dla klas IV-VI:
https://youtu.be/bC4zQOujcHI

Pamiętajcie o rozgrzewce przed ćwiczeniami i o rozciąganiu po wykonanych ćwiczeniach.🙂

Powodzenia!🙂

Język polski 23.06.2020 r.

Klasa 6: Listy otwarty- powtórzenie. Wyjaśnijcie, co to jest listy otwarty. Czym charakteryzuje się ta forma wypowiedzi? Co różni ją od innych listów?

Geografia 23.06.2020r

Wtorek

Geografia 6

Temat: Lekcja powtórzeniowa z rozdziału Sąsiedzi Polski.

Utrwal sobie najważniejsze wiadomości z działu 5. Podręcznik str.173-174

Sprawdź się podręcznik str. 175-176. Uzupełnij ćwiczenia sprawdź, czy potrafisz str. 104-106. Uzupełnij sprawdź, czy znasz mapę oraz krzyżówki geograficzne na str. 108-111.

Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły.

Zagraj w quizz.

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-6-dzial-5-sasiedzi-polski-planeta-nowa

Jeśli będziesz nudzić się w domu w wakacje proponuję kilka wirtualnych wycieczek po Polsce.

https://epodreczniki.pl/a/wirtualna-wycieczka-wolinski-park-narodowy/Dqp8sn1Py Woliński Park Narodowy

https://epodreczniki.pl/a/wirtualna-wycieczka-na-szczeliniec-wielki/D11tOrdqQ

Szczeliniec Wielki (Sudety)

https://epodreczniki.pl/a/wirtualna-wycieczka-morskie-oko/DeYwGTOEJ

Morskie Oko (Tatry)

https://epodreczniki.pl/a/wycieczka-wirtualna—belchatowskie-zaglebie-weglabrunatnego/DGP6yMnaD

Kopalnia węgla brunatnego

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI

Matematyka 22.06.2020r

Kochani uczniowie klas 4-8,
chyba pora już powoli odpuszczać naukę i szykować się na wakacje. Oceny już wystawione, więc możemy teraz trochę pobawić się matematyką. Wybierzcie jedno z dwóch zaproponowanych zadań lub stwórzcie autorską pracę ;P
1. Zadanie chyba raczej dla dziewcząt jednak wierzę, że chłopcy też sobie z nim poradzą ;P Haft matematyczny. Tutaj macie film instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=EvkycMt7s5g a tutaj znajdziecie wzory https://pl.pinterest.com/agnieszkahacz/haft-matematyczny/…
2. Jeśli wyszywanie nie jest waszą mocną stroną, możecie pobawić się w malarza i stworzyć przepiękny obraz. https://www.youtube.com/watch?v=px1tsPIRR-E Zadanie nie jest trudne jednak wymaga zorganizowania miejsca i farby. Może ktoś z was ma starą farbę w domu.

Oczywiście możecie stworzyć inną matematyczną prace wzorując się np. na kubistycznych pracach Picassa;P
Takie obrazy możecie przynieść do szkoły gdy będziecie odbierać świadectwa i wręczyć nauczycielom zamiast kwiatka. Będzie to wiele lepszy prezent;) A może w przyszłym roku ozdobimy nimi szkolny korytarz?? 😉
Macie czas do piątku.

Pozdrawiam serdecznie
Pani Wiola 

Język angielski 22.06.2020r

KLASA 6
Podręcznik str. 107: zróbcie ćw. 9 i 10. W ćwiczeniu 10 należy zapisać poprawną formę czasownika. Wszystkie odpowiedzi do obu ćwiczeń macie w tekście ” The Red Book”.

Biologia 22.06.2020r

Wspaniali szóstoklasiści 🙂

Poniedziałek

Biologia 6

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu V Kręgowce stałocieplne. Wirtualna lekcja terenowa- wycieczka do lasu.

 1. Rozwiąż quizz Kręgowce stałocieplne.

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-6-dzial-5-kregowce-stalocieplne-puls-zycia

 1. Wirtualna lekcja terenowa- wycieczka do lasu.

Język polski 19.06.2020r

Klasa 6: Komunikacja językowa „Napiszcie, jak można grzecznie zacząć rozmowę w podanych sytuacjach:
a) przychodzicie do dentysty z bolącym zębem,
b) przedstawiacie rodzicom swojego przyjaciela,
c) chcecie zaprosić kolegę/ koleżankę do kina.

Historia 15.06.2020r

Klasa 6
Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału Rewolucja francuska i okres napoleoński.
1.Sprawdź swoją wiedzę:
https://www.eduelo.pl/…/rewolucja-francuska-i-okres-napole…/

Język angielski 15.06.2020r

KLASA 6
Subject: Mówimy o zdarzeniach i doświadczeniach z przeszłości- czas Present Perfect.
Jak już wiecie czasu Present Perfect używamy wtedy, gdy mówimy o zdarzeniach i doświadczeniach z przeszłości, o których nie wiadomo, kiedy dokładnie miały miejsce, lub gdy nie ma to znaczenia. 
Jeśli ktoś z Was nie zapisał wcześniej definicji o czasie present perfect, proszę to zrobić teraz.
Jak już wcześniej wspominałam, musicie uczyć się czasowników nieregularnych z kolumny past participle znajdującej się na końcu podręcznika. Niektóre czasowniki są takie same jak w czasie past simple. 
Past participle to imiesłów bierny stosowany do konstrukcji zdań w czasach Perfect.
Zróbcie ćwiczenia w podręczniku na str. 106:
ćw.1 : Popatrz na obrazki. Utwórz poprawne zdania twierdzące lub przeczące. Zwróćcie uwagę na podany przykład. Jeśli nie pamiętacie jak tworzy się takie zdania, zajrzyjcie na stronę 92 i 94.
W ćw. 6/ 106: utwórzcie zdania pytające, wstawiając wyrażenie „ever” w odpowiednie miejsce. Zdania pytające w present perfect macie na str.94.

Matematyka 15.06.2020r

Klasa 6: Dziś rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań ćwiczenia od 8. https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tek…/D1G6Bgq3k

Biologia 15.06.2020r

Wspaniali szóstoklasiści 🙂

Biologia 6

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu V Kręgowce stałocieplne.

W ramach utrwalenia zagraj w grę „Tropiciele przyrody” Kieruj sie morskim szlakiem aby dotrzeć na wyspę bioróżnorodności:

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń Sprawdź, czy potrafisz na stronie 118-119.

Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły. Życzę owocnej pracy.

Matematyka 10.06.2020r

Klasa 6: Kochani dziś rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań. Zróbcie proszę ćwiczenia 1-7 ze strony 
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tek…/D1G6Bgq3k

Język angielski 10.06.2020r

KLASA 6
Subject: What is Kelly going to do on Saturday? Co Kelly ma zamiar robić w sobotę?
Określamy plany na przyszłość.
Podręcznik str. 106:
Użycie „will” i „going to” mieliście już na stronie 78 i 80. Tak jak mówiłam, „going to” używamy mówiąc o planach na przyszłość. Czasownik „will” stosujemy wtedy, gdy coś postanawiamy, obiecujemy lub proponujemy.
Zróbcie ćw.3/ 106: uzupełnijcie zdania twierdzącą, przeczącą lub pytającą formą konstrukcją ” be going to” i użyjcie czasownika w nawiasie. 
Zróbcie też ćw. 1 na stronie 45 w zeszycie ćwiczeń.

Język polski 10.06.2020r

Klasa 6: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 234). Przeczytajcie informacje o zasadach pisowni cząstki „nie” z różnymi częściami mowy i wykonajcie proszę zadanie 8 ze str. 238.

Wychowanie fizyczne 9.06.2020r

Dzień dobry 🙂

Propozycja dla klas IV-VI:
https://youtu.be/kZVRrfps80w

Historia 9.06.2020r

Klasa 6

Temat:  Zagadka  śmierci Napoleona.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 212-213.
 2. W zeszycie wyjaśnij jaką drogę przebył Napoleon aż został cesarzem oraz wyjaśnij jak wyglądała śmierć Napoleona.
 3. Przeczytaj:

https://dzieje.pl/aktualnosci/245-lat-temu-urodzil-sie-geniusz-wojny-napoleon-bonaparte

Pracę prześlij do 12.06.

Matematyka 9.06.2020r

Klasa 6: Dziś rozwiązujemy równania. Zróbcie proszę w zeszycie ćwiczenia 2,3,11,12,14 i 15 https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23

Język polski 9.06.2020r

Klasa 6: Wiem, umiem, rozumiem (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 308). Wykonajcie proszę zadanie 10 ze str. 308.

Geografia 9.06.2020r

Wtorek

Geografia 6

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji (2) Relacje Polski z sąsiadami.

Obejrzyj lekcję na youtube ” Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. Rosja od Bałtyku po Ocean Spokojny klasa 6 (cz. 2) pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=VLGbN6WV_08

Obejrzyj lekcję ” Relacje Polski z sąsiadami” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=GOCW-57a7oA

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 99-100 oraz 101-103.

Na wykonanie zadań czekam do 14.06. 2020 r.

Matematyka 8.06.2020r

Klasa 6: Ten tydzień przeznaczamy na równania. Dziś zapisywanie treści zadań za pomocą równań https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-tresci-pros…/D2fs2mq4m

Język angielski 8.06.2020r

KLASA 6
Subject: Talking about likes and dislikes. Rozmowa na temat tego co lubimy, a czego nie lubimy. 
Wysłuchajcie i przeczytajcie dialog w ćw.1 na stronie 105, a następnie przetłumaczcie go w zeszycie. Oprócz tego zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 44.

Biologia 8.06.2020r

Poniedziałek lub wtorek

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków (2) Powtórzenie wiadomości z działu V Kręgowce stałocieplne

Obejrzyj lekcje live z biologii o przeglądzie i znaczeniu ssaków pod linkiem:

W ramach utrwalenia zagraj w qiuzz:

https://kahoot.it/challenge/06124985?challenge-id=e0b17261-ca54-4882-9569-43d7d51fbae3_1591528332092

Game PIN: 06124985

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 113-115. Sprawdź, czy potrafisz 116-117.

Na wykonanie zadań czekam do 14.06. 2020 r.

Język polski 5.06.2020r

Klasa 6: Głoski u magika- powtórzenie (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 24). Wykonajcie proszę zadania: 14 ze str. 26 i 18 ze str. 27.

Język polski 4.06.2020r

Klasa 6: Zredagujcie ogłoszenie na szkolną stronę internetową, w którym zachęcicie koleżanki i kolegów z klas młodszych do obejrzenia spektaklu pt. „Kopciuszek” przygotowanego przez Szkolne Koło Teatralne.

Matematyka 4.06.2020r

Klasa 6: No to na dobry początek weekendu pole trójkąta. https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs

Język angielski 4.06.2020r

KLASA 6
Subject: Past simple and past continuous.
Czasy przeszłe: oba te czasy poznaliście na początku roku szkolnego. 
Past simple macie w podręczniku na stronie 26, a past continuous na stronie 28. Oprócz tego obejrzyjcie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=bT-A-xC5qGM
Zróbcie ćw. 5 i 6 na stronie 104. W ćw. 5 należy użyć właściwej formy czasownika w czasie past continuous . W ćw. 6 napisz właściwą formę czasownika we właściwym czasie past simple lub past continuous. Musicie uważnie czytać zdania, żeby wywnioskować jaka to jest sytuacja.

Matematyka 3.06.2020r

Klasa 6: Dziś przypominamy sobie pole trapezu. https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s Zróbcie ćwiczenia 1 – 11.

Język angielski 3.06.2020r

KLASA 6
Subject: Present Simple and Present Continuous.
Przypominamy sobie dwa czasy teraźniejsze. Należy przypomnieć sobie określenia czasu należące do tych czasów, np 
Present Simple: every day, every Saturday, usually, sometimes, often, never, always.
Present Continuous: now, at the moment, a jeśli nie ma określenia czasu w zdaniu to zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w chwili mówienia, jest wskazówką, że jest to czas Present Continuous.
TUTAJ jest filmik o tych dwóch czasach:
https://www.youtube.com/watch?v=NpDVWLlhrL0
Podręcznik str.104:
Zróbcie pisemnie ćw. 1: choose the correct phrases( wybierz właściwe wyrażenia) W zależności od tego, co znaczy dane zdanie, należy wybrać właściwą odpowiedź.
Zróbcie ćw. 3: write questions in your notebook using the present simple or present continuous( W zeszytach napisz pytania używając czasu present simple albo present continuous).
Na przykład zdanie przykładowe jest napisane w czasie present simple, ale już 2 należy napisać w present continuous, np: Is the sun shining now?

Informatyka 3.06.2020r

Klasa 4, 5, 6: Kochani pochwalcie się czego nauczyliście się na warsztatach. Proszę wyślijcie mi samodzielnie zrobiony projekt w Scratchu. Daje wam wolną rękę 😉

Język polski 3.06.2020r

Klasa 6: Stopniowanie przysłówków (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 67). Przypomnicie sobie informacje na temat stopniowania przysłówków i wykonajcie proszę zadanie 6 ze str. 69.

Wychowanie fizyczne 2.06.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️🌞

Dzień dobry🌞😁

Propozycja ćwiczeń dla klas IV-VI:
https://youtu.be/ugCGUcemoZI

Geografia 2.06.2020r

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji (1)

Obejrzyj lekcję na youtube ” Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. Rosja od Bałtyku po Ocean Spokojny klasa 6 (cz. 1) pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=VXeYKgoyeXQ

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 97-98.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Język polski 2.06.2020r

Dzień dobry! Język polski 🙂

Klasa 6: Znaki interpunkcyjne- powtórzenie (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 304).

Matematyka 2.06.2020r

Klasa 6: Kochani przechodzimy do powtarzania pola wielokątów. Zaczniemy od pola równoległoboku u rombu, bo chyba prostokąta i kwadratu nie musimy przypominać. https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-r…/D9SFbtGpT Zadania są przeznaczone dla klasy 5, więc powinniście sobie z nimi bez problemu poradzić 😉

Historia 2.06.- 4.06.2020r

Klasa 6

Temat: Księstwo Warszawskie.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 207- 211.
 2. Obejrzyj:
 1. Przeczytaj:
 1. W zeszycie z dostępnych źródeł wyjaśnij czym był dekret grudniowy wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1807r. Wyjaśnij dlaczego o dekrecie mówiono, że zdejmował chłopom kajdany z nóg razem z butami.

Pracę prześlij do dnia 04.06

Język angielski 1.06.2020r

KLASA 6
Subject: ” Zuzia and friends”- kto ukradł rower?
Podręcznik str. 102-103:
Wysłuchajcie nagrania do historyjki, słuchając nagrania śledźcie tekst.
Proszę zróbcie ćw. 2: odpowiedzcie na pytania pełnymi zdaniami. Ponadto w zeszytach przetłumaczcie wyrażenia z ćwiczenia 4.

Informacja do wszystkich: Proszę uczyć się wszystkich zwrotów, nowych wyrazów i wyrażeń, gdyż pewnego dnia, gdy spotkamy się face to face, sprawdzę Waszą wiedzę 😉
Proszę również wszystkich o przesyłanie zdjęć ze zrobionymi lekcjami. Wielu z Was wywiązuje się z tego znakomicie, ale niestety nie wszyscy🙁

Have a nice day! ☘️

Matematyka 1.06.2020r

Klasa 6: Dziś przypominamy sobie pole trapezu. https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s Zróbcie ćwiczenia 1 – 11.

Matematyka 1.06.2020r

#matma
Klasa 4, 5, 6, 7 i 8: Kochane dzieciaki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka🥳 Dziś waszym zadaniem jest udać się na zakupy i kupić lody. Koniecznie zróbcie zdjęcia. Jakby was ktoś pytał to ćwiczycie działania na liczbach dziesiętnych 😉

Biologia 1.06.2020r

Wspaniali szóstoklasiści :

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków (1)

Obejrzyj lekcje live z biologii klasa 6 – „Świat ssaków” https://www.youtube.com/watch?v=3wHmwDmlpN0&list=PLpWWN9TTWabTuHLNkfK-6aoA7n0FNk24e&index=3

Zaloguj się na platformę e-podręczniki „Ssaki panujące na lądzie” i wykonaj ćwiczenia interaktywne: https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DWbYjUuYk/K0lQOLxt

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 111-112.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Religia czerwiec

Kl 6 katecheza na czerwiec T47 i T48katechezy zaległe z kwietnia, maja i bieżące z czerwca należy przesłać jak najszybciej, ostateczny termin to 14 czerwca  
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznikapliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukowaćnr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniachdo każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej tekstykartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres robalqsiencq@gmail.comlub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dzieckapliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/drive/folders/1EDo8wb7BLU6tNMMSIz-_16Ii9Riu5tao?usp=sharingw razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt SMS oddzwonię 

T47. Zobowiązani do dojrzałości           Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie. Zasadniczym szafarzem bierzmowania jest biskup, a materią jest namaszczenie krzyżmem, czyli mieszanką oleju z oliwek i balsamu, poświęconą przez biskupa w specjalnym obrzędzie odbywającym się w Wielki Czwartek. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu Bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem i z Jego Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary. Każdego roku w naszych parafiach do sakramentu bierzmowania przystępują setki młodych ludzi. Ilu z nich jest świadomych rangi tego wydarzenia? Każdy bierzmowany musi pamiętać, że jest zobowiązany – jako prawdziwy świadek Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia.
T48. Powierzeni Matce           Znamy tylko nieliczne szczegóły z życia Maryi. Wiemy przede wszystkim, że odpowiedziała „tak” na to, co uznała za wolę Bożą. Uwierzyła w to, co Jej przekazano w imieniu Pana (Łk 1, 45), i powierzyła Bogu całe swoje życie. Przyjęła również to, co mogło dla niej w posłannictwie Boga brzmieć obco i niezrozumiale. „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa” (Łk l, 38) – było Jej odpowiedzią. Według Ewangelii św. Jana Maryja spowodowała pierwszy „znak” Jezusa, w którym zajaśniała Boża chwała (por. J 2, l-12). Św. Jan pisze także, że Maryja wytrwała pod krzyżem, gdy prawie wszyscy opuścili Jezusa (J 19, 25-27). Ponieważ Maryja wybrana została na Matkę Boga, Kościół katolicki wierzy, że Bóg uświęcił Ją od pierwszych chwil Jej życia. Uchronił Ją od wszelkich grzechów. Wiarę tę Kościół szczególnie wyznaje w dniu 8 grudnia, obchodząc uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja doświadczyła spełnienia wszystkich obietnic danych ludziom przez Boga: wzięta została do nieba wraz ze swoim ciałem. Tajemnicę tę czcimy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia. Ponieważ Maryja żyła całkowicie z wiary, przeto zwiemy Ją także „Matką wierzących”. W modlitwach i pieśniach prosimy Ją o wstawiennictwo. Pielgrzymi szukają w Jej sanktuariach Bożej pomocy – ufają, że Maryja będzie ich Orędowniczką. Św. Łukasz wyjaśnia, w czym Jezus widzi znaczenie swojej Matki. Opowiada, jak z tłumu idącego za Jezusem jakaś kobieta zawołała: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Odpowiedź Jezusa wprawia w zadumę: „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 27-28). Oznacza to, że wiara Maryi poprzedza Jej cielesne macierzyństwo. 

Język polski 29.05.2020r

Klasa 6: Wyszukajcie w dostępnych źródłach informacje o polskich formacjach wojskowych walczących podczas II wojny światowej. Napiszcie notatkę na temat jednej z nich.

Wychowanie fizyczne 28.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️🏃‍♂️🌞

Dzień dobry!🏃‍♂️🌞

Wstajemy! Ruszamy w teren🏞🌄😊
Propozycja dla klas IV-VI:
– jazda na rowerze 3 km,
– marszobieg 2 km,
– trucht 2 km,
– spacer szybki tempem;

Jedna aktywność fizyczna do wyboru 😊🌞🏃‍♂️

Powodzenia!😊

Wychowanie fizyczne

Dzień dobry 🙂
Propozycja ćwiczeń dla klas IV-VI:
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk

Matematyka 28.05.2020r

Klasa 6: Dziś działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Rozwiązujemy zadania w zeszycie. https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-z…/DTtvMtfxZ

Język angielski 28.05.2020r

KLASA 6
Subject: Wyposażenie domu, zagadki kryminalne.
Nowy rozdział: Mystery- tajemnica
Podręcznik str.101:
Przepiszcie, przetłumaczcie i ponumerujcie słówka w ćwiczeniu 1. Włączcie nagranie i powtarzajcie wymowę nowych wyrazów.
Zróbcie też ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 43.

Język polski 28.05.2020r

Klasa 6: Redagujemy wywiad. Zapiszcie treść wywiadu z ulubionym bohaterem literackim. Nadajcie mu atrakcyjny tytuł.

Język angielski 27.05.2020r

klasa 6
Subject: Ćwiczenia utrwalające.
Chciałabym, abyście poćwiczyli sobie gramatykę- present perfect:
https://wordwall.net/…/300391/angielski/p-92-present-perfect
https://wordwall.net/…/angi…/czasowniki-past-participle-cz-3

Wychowanie fizyczne 27.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♂️🤸‍♀️

Dzień dobry 🙂
Propozycja ćwiczeń dla klas IV-VI:
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk

Język polski 27.05.2020r

Klasa 6: Lato z przygodami (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 300). Wykonajcie proszę zadania 16 i 17 ze str. 303.

Na zdjęcia wykonanych prac czekam dziś do godziny 17-tej.
Powodzenia 

Matematyka 27.05.2020r

Klasa 6: Przypominamy sobie dzisiaj działania na ułamkach zwykłych https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-z…/DyxzCp5AL

Język polski 26.05.2020r

Klasa 6: Piszę poprawnie- znaki interpunkcyjne (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 291). Przeczytajcie proszę informacje w ramkach i wykonajcie zadania: 9 i 10 ze str. 293.

Geografia 26.05.2020r

Wtorek

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Obejrzyj lekcję  na ten temat youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WA3GPQ_QlQM lub

Zaloguj się na platformę e-podręczniki i wykonaj zadania interaktywne na stronie „Środowisko przyrodnicze i gospodarka Ukrainy”

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DwjEFkDVS/sU2Ouaw8

Uzupełnij ćwiczenia w kartach pracy ucznia na stronie 93-96.

Na wykonanie zadań czekam do 31.05. 2020 r.

Matematyka 26.05.2020r

Klasa 6: Podobnie jak klasa 5 zróbcie dziś mnożenie ułamków dziesiętnych https://szaloneliczby.pl/mnozenie-ulamkow-dziesietnych-zad…/ Dlatego, że to za proste dla was to dodatkowo 10 zadań z dzielenia https://szaloneliczby.pl/dzielenie-ulamkow-dziesietnych-za…/

Biologia 25.05.-31.05.2020r

Wspaniali szóstoklasiści 🙂

Poniedziałek

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Obejrzyjcie krótki film: https://docwiczenia.pl/kod/B6TKT1

Wykonaj ćwiczenia interaktywne:

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną: „Ssaki” https://view.genial.ly/5e8de40f602d4b0e262436fd/presentation-ssaki-kregowce-ktore-karmia-mlodemlekiem?fbclid=IwAR00CCFvnRX_7yr8PqcTaauodSGFdu_ybWy7wWkvZ8UAfQX5bFCFs3iQKlo lub

Przeczytajcie informacje na stronach 131-135 w podręczniku.

Wykonajcie zadania 1, 2, 3, 7 i 9 (dla chętnych zadanie 8 i zadanie ze strony 109) w zeszycie ćwiczeń.

Historia 25.05- 28.05.2020r

Temat: Legiony Polskie we Włoszech.

 1. Przeczytaj temat na stronie 203- 206 w podręczniku.
 2. Przeczytaj:

https://muzhp.pl/pl/e/1718/stworzenie-legionow-polskich-we-wloszech

 • Obejrzyj:
 • Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 na stronie 2014 (praca z tekstem źródłowym).
 • Wykonaj w zeszycie  zadanie 1 i 2 na stronie 206.

Pracę wyślij do dnia 28.05

Matematyka 25.05.2020r

Klasa 6: Kochani. Bardzo proste zadania na dziś. Jest trochę obliczania, ale nic trudnego. Materiały udostępniłam na platformie epodreczniki.pl

Język angielski 25.05.2020r

klasa 6
Subject: Ćwiczenia utrwalające- czas Present Perfect, dolegliwości zdrowotne.
Proszę ćwiczyć gramatykę klikając:
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/02…

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/03…

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/01…

Technika 22.05.2020r

Technika kl. 6
https://www.youtube.com/watch?v=yFkMtX6PX78
Możesz wybrać dowolne kolory. Zdjęcia wyślijcie na adres: arosa.r@wp.pl
Na zdjęcia prac czekam do wtorku, 26 maja. Po zrobieniu zdjęcia nie zapomnij wręczyć laurki mamie 🙂

Plastyka 22.05.2020r


W poniedziałek wybierzcie się na łąkę. Narwijcie polnych kwiatów. Ułóżcie z nich wiązankę. Stara, japońska sztuka układania kwiatów nazywa się IKEBANA. Chętnych do zgłębienia tematu zapraszam do internetu, można tam znaleźć wiele pomysłów na ciekawe ułożenie kwiatów. Wykonane wiązanki sfotografujcie i wyślijcie na adres: arosa.r@wp.pl. We wtorek, 26 maja rano wręczcie je mamom
https://deccoria.pl/aranzacje/pozostale/…/zdjecie-5566-48648

Język polski 22.05.2020r

Klasa 6: Wyścig z czasem- „Muzeum” W. Szymborska (podr. „Literatura i kultrua” str. 243). PRzeczytajcie proszę wiersz i znajdźcie w tekście:
1 pytanie retoryczne
5 personifikacji
2 epitety.

Wychowanie fizyczne 21.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🤸‍♀️🏃‍♀️

Dzień dobry 🙂

Dziś do rozwiązania krzyżówka 😊 dla klas IV-VI i klasy VII-VIII🏀⚽️

Powodzenia 😊😉

Język polski 21.05.2020r

Klasa 6: Partykuła (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 101). Przypomnijcie sobie informacje o partykule, następnie wykonajcie proszę zadanie 8 ze str. 103.

Język angielski 21.05.2020r

klasa 6:
Subject: Ćwiczenia powtórzeniowe.
Podręcznik str. 99:
Zróbcie proszę ćw.3, 4 oraz ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 38.

Matematyka 21.05.2020r

Klasa 6: Dziś chciałabym, żeby każdy z was policzył ile kalorii zjadł w ciągu dnia. Pomoże wam w tym https://kalkulatorkalorii.net/kalkulator-kalorii Rozpiszcie sobie każdy posiłek 

Matematyka 20.05.2020r

Klasa 6: No i dotarliśmy do ostatniego tematu w podręczniku. Nareszcie będziemy mogli znów poćwiczyć ułamki ;D Zanim ułamki porozmawiajmy o odżywianiu. Zróbcie proszę zadania z ćwiczeń ze stron 159 i 160.

Wychowanie fizyczne 20.05.2020r

Dzień dobry😊
W tą piękna pogodę proponuje dla klas IV-VI i klasy VII- VIII:
– Marszobieg 2 km,
– Spacer szybkim tempem 2 km
Dla ambitnych: 3 km swobodnego biegu.

Powodzenia 🏃‍♀️😊

Język polski 20.05.2020r

Klasa 6: Miałem niezwykły sen. Byłem… Opowiadanie twórcze. Rozwińcie swoją wyobraźnię. Pamiętajcie o akapitach! Wstępie, rozwinięciu i zakończeniu.

Język angielski 20.05.2020r

klasa 6:
Subject: Powtórzenie wiadomości.
Podręcznik str. 99, zróbcie ćw. 1 i 2( pisemnie w zeszytach).

Geografia 19.05.2020r

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Obejrzyj lekcję  na ten temat youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IB7Eg8iyV_U

Przy pomocy lekcji uzupełnij ćwiczenia w kartach pracy ucznia 89-91.

Zagraj w gry interaktywne:

Cechy środowiska przyrodniczego Litwy i Białorusi pod linkiem:

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Litwy i Białorusi pod linkiem:

https://wordwall.net/pl/resource/1672574/dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-litwy-i-bia%c5%82orusi

W ramach utrwalenia wiadomości poprzedniej lekcjizagraj w grę interaktywną: Jeśli zalogowałeś się naquizizz,  to wykonaj przypisaną grę. Poproszę uczestników o otwarcie joinmyquiz.com  i wpisanie kodu gry:  8134451.

Matematyka 19.05.2020r

Klasa 6: Zadanie na dziś to zaplanować swoją wymarzoną podróż. Zróbcie kosztorys takiej podróży i koniecznie wyślijcie mi zdjęcia.

Wychowanie fizyczne 19.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE
🏃‍♀️
Dzień dobry !
Propozycja ćwiczeń dla klasy IV-VI :
https://youtu.be/uDVbhAZ_QlA

Język polski 19.05.2020r

Klasa 6: Dyktando online. „Harce braci”. link:
https://dyktanda.online/app/dyktando/1198
Zdjęcia z ilością zdobytych punktów prześlijcie najpóźniej do godz. 17-tej.

Historia 18.05.2020r

Klasa 6
Temat: Upadek Napoleona.
1. Obejrzyj i wysłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=hM-_9_AokMM

2. Zapoznaj się:
https://www.edukator.pl/epoka-napoleonska,1061.html
3. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 199-202.
4. W zeszycie zapisz notatkę z uwzględnieniem punktów:
-Wyprawa na Rosję.
-Odwrót Wielkiej Armii.
-Klęska Napoleona.
Pracę prześlij do dnia 20.052020r.

Matematyka 18.05.2020r

Klasa 6: Dziś wyruszamy w podróż do Giżycka;) Zróbcie proszę zadania z podręcznika. Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ze strony 206.

Biologia 18.05.2020r

Biologia 6

Temat: Przegląd  i znaczenie ptaków.

Wysłuchaj lekcji na ten temat na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=1kqx_vV738o

Zaloguj się na platformę e-podręcznik „Ptaki”  i wykonaj ćwiczenia interaktywne.

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1B4vOg0S/lAvwHF0u

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1HPuhFcq/NOtwhON

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy ucznia na str. 102-105.

Dla powtórki posłuchaj piosenki Małgorzaty Brodeckiej: „Ptaki – Choć supermena nie poznały”  pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Aodir3sJs_k

Na wykonanie zadań czekam do 24.05. 2020 r.

Język angielski 18.05.2020r

klasa 6:
Subject: Ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego.
Dzisiaj dowiecie się jak wygląda e-mail w języku angielskim; poznacie zwroty potrzebne w mailu przy wstępie, rozwinięciu i zakończeniu.
Podręcznik str.97:
ćw.5: Przeczytajcie e-mail oraz w zeszycie odpowiedzcie na pytania pełnymi zdaniami.
ćw.7: przerysujcie tabelkę do zeszytu wraz z zawartością i zróbcie to, co nakazuje polecenie.

Język polski 15.05.2020r

Klasa 6: Poetyckie kwiatobranie (podr. „Literatura i kultura” str. 246). Wykonajcie proszę zadania: 1 ze str. 246 i 2,3,4 ze str. 247.

Wychowanie fizyczne 14.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♂️

Propozycja dla klasy IV-VI 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=jINthIUaJQs

Powodzenia 

Język polski 14.05.2020r

Klasa 6: Śmiać się czy płakać? (podr. „Literatura i kultura” str. 140). Przeczytajcie z uwagą tekst S. Mrożka i wykonajcie proszę zadania: 3 i 7 ze str. 142.

Na zdjęcia wykonanych prac czekam do 17.00
Powodzenia 

Język angielski 14.05.2020r

klasa 6:
Subject: ” Have a good sleep!”- czytanie ze zrozumieniem.
Podręcznik str. 96:
Wysłuchajcie i przeczytajcie tekst i przepiszcie dołączony słowniczek. Przetłumaczcie nieznane wyrażenia.
Pisemnie wykonajcie ćwiczenia: 1,2,3. Uważnie czytajcie polecenia. Tłumaczcie je sobie, jeśli nie rozumiecie słów. Nie bójcie się użyć słownika 😁😉

Matematyka 14.05.2020r

Klasa 6: Kochani wyobraźcie sobie, że rodzice chcą zrobić generalny remont waszego pokoju. Wymienić okno i drzwi, pomalować sufit i ściany, położyć nowe panele. Ile będzie kosztował taki remont? Zróbcie kosztorys takiej inwestycji. Pamiętajcie, żeby kupić okno i drzwi o takich wymiarach jakie macie w pokoju. Pomoże wam strona https://www.castorama.pl/

Język polski 13.05.2020r

Klasa 6: Powtórzenie wiadomości o rzeczownikach (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 52). Proszę wykonajcie zadanie 6 ze str. 55.

Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesłać do godziny 17.00
Powodzenia 

Wychowanie fizyczne 13.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️

Dzień dobry 😊
Propozycja ćwiczeń dla klasy IV-VI:
https://youtu.be/Sjm2VtTlgBc

Matematyka 13.05.2020r

Klasa 6: Temat: Działki, domy i mieszkania. Czyli liczymy pole i pieniądze. Zróbcie proszę zadania 1,2,3 i 4 z podręcznika ze strony 200 i 201

Język angielski 13.05.2020r

#angielski#
klasa 6:
Subject: „The Red Book- Sophie i Ben uciekają z wyspy”
Podręcznik str. 95: wysłuchajcie i przeczytajcie historyjkę.
Zróbcie ćw. 7,8,9

Język polski 12.05.2020r

Klasa 6: Niepokój czai się w słowach (podr. „Literatura i kultura” str. 192). Przeczytajcie tekst A. Minkowskiego i wykonajcie proszę zadania: 14 i 16 ze str. 197.

Matematyka 12.05.2020r

Klasa 6: Dziś chciałabym, żeby każdy z was zrobił zadania w ćwiczeniach ze stron 151 i 152.

Wychowanie fizyczne 12.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸

Dzień dobry 😊
Propozycja ćwiczeń dla klasy IV-VI:
https://youtu.be/J7Evuks9Fos

Geografia 12.05.2020r

Wtorek

Geografia 6

Dzisiaj rozwiąż na test on-line z geografii  klasa 6 dział Gospodarka Europy .  Link do testu otrzymasz na grupę klasy 6 na Messenger.

Historia 11.05.-14.05.2020r

Klasa 6

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 194-198.
 2. Obejrzyj:
 • W zeszycie rozwiąż zadanie:

– 1 na stronie 197 (praca z infografiką)

-2 na stronie 196 (praca z mapą)

-2 na stronie 198

Odpowiedzi na pytania prześlij nauczycielowi do 14.05.2020r.

Język angielski 11.05.2020r

KLASA 6:
Subject: Doświadczenia przeszłe niedokończone- zdania przeczące i pytające w czasie present perfect.
Podręcznik str. 94:
a) Zapoznajcie się z tabelą ze zdaniami przeczącymi, a także ze zdaniami pytającymi.
b) Następnie przepiszcie informację znajdującą się pod zdaniami przeczącymi i pytającymi; przepiszcie to, co dotyczy określeń: EVER I NEVER oraz BEEN i GONE. Zapamiętajcie zapisaną zasade.
c) Zróbcie ćw. 2 i 3/ 94.

Matematyka 11.05.2020r

Klasa 6: Kochani idziemy na zakupy. Zróbcie proszę zadania 1,2,3,4,5 z podręcznika ze strony 196 i 197. Wszystkie obliczenia chce widzieć w zeszycie. Nie ma liczenia na kalkulatorze!

Biologia 11.05.2020r

KLASA 6

Poniedziałek

Biologia 6

Dzisiaj rozwiąż na test on-line z biologii klasa 6  Dział 4 – kręgowce zmiennocieplne.

Link do testu otrzymasz na grupę klasy 6 na Mesenger.

Zadanie:

Proszę kliknąć na poniższy  link  i zalogować się (podpisujemy się pełnym imieniem i nazwiskiem) https://quizizz.com/join?class=B562589

Język polski 8.05.2020r

Klasa 6: Pracujecie z e-podręcznikami. Proszę wykonajcie zaległe zadanie: „W planach na jutro”. Należy się zalogować na swoje konto i wykonać. Sprawdzę i wyciągnę wnioski.

UWAGA! Na zdjęcia wykonanych zadań czekam dziś do godziny 17.00 Klasa 6 ma czas na pracę w e-podręcznikach do Poniedziałku, do godziny 17.00. Powodzenia! 

Wychowanie fizyczne 7.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️

Dzień dobry 🌞😊
Propozycja dzisiejszej aktywności fizycznej dla klas IV-VI (do wyboru):
– jazda na rowerze 2 km,
– marszobieg 2 km,
– lekki bieg 2 km,
– jazda na hulajnodze 2 km,
– szybki spacer 2 km 🏃‍♀️

Moi drodzy, życzę Wam udanego, słonecznego i pięknego dnia 🌞🏞

Niech moc będzie z Wami😁🤸‍♀️

Język polski 7.05.2020r

Klasa 6: Odmiana rzeczownika przez przypadki- utrwalenie. Proszę w zeszytach odmienić przez przypadki wyraz: przyjaciele, lekcja. Zapisujemy nazwę przypadka i pytania.

Matematyka 7.05.2020r

Klasa 6: Kochani. Dziś dzielimy prace na taką dla ambitnych i dla wielbicieli ćwiczeń. Ambitni wykonują zadania na deser z podręcznika ze strony 191 i 192. Oczywiście zadań jest dużo, więc na zdjęcia czekam do poniedziałku. Wielbiciele ćwiczeń robią powtórzenie w ćwiczeniach na stronie 149 i 150. Na zdjęcia czekam do jutra do 10.00. Chciałabym każdemu postawić ocenę, więc postarajcie się. Za niedotrzymanie terminu obniżam ocenę.

Język angielski 7.05.2020r

KLASA 6:
Subject: Dialog ” At the doctor’s”. U lekarza.
Podręcznik str. 93:
a) ćw.1- Wysłuchajcie i przeczytajcie dialog. Następnie pisemnie odpowiedzcie, które zdania 1-4 są prawdziwe, które nieprawdziwe. Napiszcie poprawne zdanie przy zdaniu nieprawdziwym.
b) ćw. 2- Przepiszcie definicję w ramce do zeszytu i zastosujcie ją do napisanych pod spodem zdań 1-6; proszę je przepisać i wstawić to, czego się wymaga w poleceniu. Zaznaczcie to słowo kolorem.
c) ćw. 3- proszę zrobić tak, jak podane jest w poleceniu.

Język polski 6.05.2020r

Klasa 6: „Literat(h)ura & Qultura” (podr. „Literatura i kultura” str. 304). Zadania dla Was to: 2 ze str. 304 i 3 i 4 ze str. 305.

Wychowanie fizyczne 6.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️
Dzień dobry🌧
Propozycja dla klas IV-VI:
https://youtu.be/Q1vtFsdRrQM

Matematyka 6.05.2020r

Klasa 6: Dziś powtarzamy materiał. Ten dział nie sprawiał wam trudności (przynajmniej tak mówiliście) dlatego powtórzenie powinno być jedynie przyjemnością. Zróbcie proszę zadania 1-7 z powtórzenia w podręczniku. Nie ma tu skali tylko odczytywanie danych, więc będzie łatwo.

Język angielski 6.05.2020r

KLASA 6:
Subject: Zdarzenia i doświadczenia z przeszłości.
Podręcznik str.92:
a) Zapoznajcie się z tabelką w ćw. 1 i przepiszcie definicję, znajdującą się pod spodem: Czasu present perfect…
b) Zróbcie ćw.2 oraz 3- patrzcie to tabeli na końcu podręcznika.
Obejrzyjcie sobie filmik o czasie present perfect:

Informatyka 5.05.2020r

#informatyka
W ramach zajęć z informatyki zapiszcie się proszę na bezpłatny kurs Gigantów Programowania https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/…/SzkolaZGigan…
Zróbcie to jak najszybciej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Pamiętajcie, aby wybrać odpowiednią grupę wiekową. Dajcie znać, czy wam się udało 

Język polski 5.05.2020r

Klasa 6: „Pliki epiki”- powtarzamy (podr. „Literatura i kultura” str. 302). Czytajcie uważnie i wykonajcie polecenie z niebieskim trójkątem.

Na efekty Waszej pracy czekam dziś do godziny 17.00 Powodzenia! <3

Wychowanie fizyczne 5.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️
Zadanie na dziś dla klasy IV-VI:

Matematyka 5.05.2020r

Klasa 6: Dziś zróbcie zadania 2, 3, 4, 5, 6, i 7 ze strony 185. Do tych zadań przyda wam się znakomita znajomość kierunków geograficznych 

😉

Religia MAJ

#religia#szósta# klasa 6
Kl 6 katecheza na maj T43, T44, T45 i T46
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres:
——————————————————————–
robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
——————————————————————-
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/…/1e0UEkCdm0wHyflqjc0j5r01PI6zdIli…
T43 Dobry pasterz.
Kiedy słyszymy słowa Jezusa: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” zwykle nie od razu zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tych słów. Potrzeba jakiegoś życiowego doświadczenia i pewnej dozy wyobraźni, aby dotarło do nas, kim chce być i kim w istocie jest dla nas jest Jezus — Dobry Pasterz. Uświadomił mi to mój przyjaciel, który miał okazję przez jedną noc wejść w rolę pasterza. Rzecz wydarzyła się w górach, w miejscu odosobnionym. Niedaleko od przytulnej bacówki, w której mieszkał, na śródleśnej polanie górale wypasali owce. Na noc zapędzali je do prostej zagrody, a sami udawali się na spoczynek do szałasu. Od czasu do czasu nawiedzał ich niedźwiedź, który chciał porwać jakąś owcę ze stada. Wówczas przy pomocy petard i bicia w patelnię odganiali go od zagrody. Mój przyjaciel zaprzyjaźnił się z pasterzami. Któregoś razu poprosili go, aby przez jedną noc zastąpił ich, pilnując owce. Zgodził się. W świetle dnia sprawa wyglądała prosto. Ale kiedy pasterze odeszli i zapadła noc, nagle zdał sobie sprawę, że nie ma odwagi bronić owiec. Było już jednak za późno. To doświadczenie pozwoliło mu jednak lepiej zrozumieć, co znaczą słowa Jezusa „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. Słowa te nie straciły na znaczeniu. Owcą, za którą Jezus oddał swe życie, jest każdy z nas. Miłość jaką nas Jezus ogarnia jest tym „kamieniem węgielnym”, o którym wspomina św. Piotr Apostoł: kamieniem, na którym można budować swe życie.
T44 Pan wszechświata.
Jak objawia się wszechmoc Boża? Pismo święte mówi nam o stwórczej wszechmocy Boga, o Jego władzy nad wszystkim, co istnieje: cokolwiek zechce, Pan czyni na niebie i na ziemi, na morzu i w świecie podziemnym (Ps 135:6). Pismo Św. w zadziwiający sposób opisuje Bożą wszechmoc: otóż najbardziej, najpełniej objawia się ona w przebaczaniu i w miłosierdziu. Bóg miłosierny, który przebacza i odpuszcza ludzkie grzechy, jest Bogiem wszechmogącym. Kiedy w konfesjonale słyszymy słowa kapłana: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ziemia się nie trzęsie, błyskawice nie rozświetlają nieba, gwiazdy nie spadają, wicher gwałtowny nie huczy, morze się nie burzy – a jednak właśnie wtedy Bóg objawia swoją wszechmoc, robi coś niesamowitego, coś naprawdę wielkiego i wspaniałego.
T45 Dawca nowego życia.
W Credo, odmawianym w każdą niedzielę, wyznajemy wiarę w Ducha Świętego, „Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi; który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków”. W słowach tych znajduje swój wyraz jedna z prawd wiary, którą poznawaliśmy na katechezie, że są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Boga Ojca dzięki Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym poznajemy na przestrzeni całej historii zbawienia, od początków istnienia świata. Bóg Ojciec jest tym, który stwarza świat i wszystko, co na nim żyje. Zwieńczeniem dzieła stworzenia jest człowiek, uczyniony na obraz i podobieństwo Boże, powołany do tego, by czynić sobie ziemię poddaną. Niestety, zwiedziony kłamstwem szatana, przestaje wierzyć Bogu i wchodzi na drogę nieposłuszeństwa. Konsekwencje są bardzo poważne – musi opuścić raj i rozpocząć samodzielne bytowanie, pracując w pocie czoła na własne utrzymanie. Ale jednocześnie Bóg Ojciec mówi: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15). Słowa te, zwane Protoewangelią, już u zarania dziejów zapowiadają przyjście na ziemię Jezusa – Syna Bożego. Jest to pierwsza zapowiedź, ale nie ostatnia. O Jezusie czytamy także w wielu innych miejscach Starego Testamentu, przede wszystkim w księgach prorockich. Najpełniej jednak Jezusa ukazuje nam Nowy Testament, który jest świadectwem życia, czynów, nauczania, męki i zmartwychwstania Bożego Syna. Jednocześnie to tam znajdujemy zapowiedzi Ducha, którego Jezus po swoim Zmartwychwstaniu udzieli swoim uczniom – i nieustannie udziela, po dziś dzień. Historię zbawienia można zatem podzielić na trzy okresy: objawiania się Boga Ojca (Stary Testament), Jezusa Syna Bożego (Nowy Testament) i Ducha Świętego (czasy Kościoła, czyli także nam współczesne). Trzeba jednak pamiętać, że cała Trójca Święta istnieje i działa od początku razem, jako Wspólnota trzech Osób; to jedynie nasze poznanie każdej z trzech Osób Boskich dokonuje się w czasie.
T46 Obdarowani dla wspólnoty.
Każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego. Jego wewnętrznym bogactwem są charyzmaty. Najprościej i najogólniej można nazwać je szczególnymi darami Ducha Świętego udzielanymi wszystkim lub danej osobie dla dobra wspólnoty Kościoła. Twórcą terminu „charyzmat” najprawdopodobniej był św. Paweł. Rzeczownik „charyzma” pochodzi od czasownika charidzomai, który oznacza: uczynić komuś coś przyjemnego; wyświadczyć dobrodziejstwo; chętnie, życzliwie, radośnie coś dawać, ofiarować. Końcówka -ma wyraża produkt, efekt tej czynności. Stąd charyzmat oznacza „wspaniałomyślny dar”, „podarunek”, „prezent”. Ponieważ istnieje bliskie pokrewieństwo między charisma a charis (łaska), stąd w Biblii Tysiąclecia charisma niekiedy tłumaczona jest jako „łaska”. W polskim języku posoborowym przez charyzmat rozumie się specjalny dar Boga Ojca lub Ducha Świętego, udzielany poszczególnym członkom wspólnoty. W listach św. Pawła „charyzmat” używany jest w znaczeniu ogólnym i wtedy jest on darem przeznaczonym dla wszystkich ochrzczonych (np. powołanie chrześcijańskie) lub w znaczeniu specjalnym i wtedy oznacza charyzmat udzielony konkretnemu chrześcijaninowi (np. proroctwo).

Geografia 5.05.2020r

Wtorek
Geografia 6

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.
Obejrzyj lekcję na ten temat youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ja4PX6o6JM4
lub przeczytaj temat w podręczniku s. 138 – 144. Uzupełnij zadania w ćwiczeniach dotycząc tego tematu na str. 85-88. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 10.05. 2020 r. Życzę powodzenia.

Historia 4.05.2020r

Klasa 6
Temat: Napoleon Bonaparte.
1.Przeczytaj w podręczniku tekst tylko na stronie 194.
W zeszycie stwórz krótką notatkę o ważnych informacjach dotyczących Napoleona. Bazuj na informacjach ze strony 194. Zapisz kilka ciekawostek na temat Napoleona. Prace wyślij do dnia 06.05.
2.W pracy pomoże ci tekst:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/…/napoleon-bonaparte-176…/

Język angielski 4.05.2020r

KLASA 6
Subject: ” Zuzia and friends”- czytanie ze zrozumieniem.
Podręcznik str.90:
a)
Wysłuchajcie i przeczytajcie tekst oraz przetłumaczcie wyrażenia, których nie rozumiecie.
b) ćw.2: true/ false. Jeśli zdania są nieprawdziwe, należy napisać prawdziwe zdania. Nie wystarczy, że numerami wypiszecie: true, false itp. Zawsze zdania nieprawdziwe należy poprawić.
c) ćw.3: Należy napisać krótkie odpowiedzi do podanych pytań.
d) ćw. 4: Przetłumaczcie te wyrażenia; one są w tekście.
e) ćw.5: Wyrażanie emocji: należy przetłumaczyć wyrazy w ramce

Biologia 4.05.2020r

Poniedziałek
Biologia 6
Dzisiaj zaczynamy nowy dział V. Kręgowce stałocieplne
Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.
Obejrzyj film na youtube ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=XDImaFwYBis lub zapoznaj się z prezentacją multimedialną: https://view.genial.ly/5e83565a5…/presentation-ptaki-klasa-6
W ramach utrwalenia zdobytych wiadomości zagraj w gry interaktywne:
Przystosowanie ptaków do lotu : https://wordwall.net/…/1…/przystosowanie-ptak%C3%B3w-do-lotu
Rodzaje piór ptaków: https://wordwall.net/…/biolog…/rodzaje-pi%c3%b3r-ptak%c3%b3w
Dla powtórki posłuchaj piosenki Małgorzaty Brodeckiej: „Ptaki – Choć supermena nie poznały” pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Aodir3sJs_k

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 97-101. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 10.05. 2020 r.

Matematyka 4.05.2020r

Klasa 6: Dziś powtarzamy materiał. Ten dział nie sprawiał wam trudności (przynajmniej tak mówiliście) dlatego powtórzenie powinno być jedynie przyjemnością. Zróbcie proszę zadania 1-7 z powtórzenia w podręczniku. Nie ma tu skali tylko odczytywanie danych, więc będzie łatwo.

Matematyka 29.04.2020r

Klasa 6: Dziś rozwiązujemy zadania w ćwiczeniach na stronach 142 i 143.

Język angielski 29.04.2020r

KLASA 6:
Subject: Health. Zdrowie- wstęp do tematu.
Podręcznik str. 89: zróbcie wszystkie ćwiczenia pisemnie w zeszytach. Nowe słownictwo trzeba też przetłumaczyć.
Zróbcie również Extra Steps.

Geografia 28.04.2020r

Geografia 6

Dzisiaj zaczynamy dział V. Sąsiedzi Polski
Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.
Obejrzyj lekcję na ten temat youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y lub prezentacją multimedialną: https://view.genial.ly/…/horizontal-infographic-lists-zmian…
Przeczytaj temat w podręczniku s. 130 – 137 i uzupełnij zadania w ćwiczeniach dotycząc tego tematu na str. 82-84. Życzę powodzenia.

Matematyka 28.04.2020r

Klasa 6: Dziś spróbujcie rozwiązać zadania 2, 3 ze strony 177 oraz 4,5,6 ze strony 178 w podręczniku. Jeśli nie będziecie umieli zrobić ich samodzielnie pomoże wam film https://www.youtube.com/watch…

Język polski 28.04.-29.04.2020r

Dzień dobry! Dziś podaję materiały do pracy na wtorek i środę (28.04- 29.04.20).

Klasa 6: Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 239). Wykonajcie proszę zadania: 2 ze str. 239 oraz 4 ze str. 240 i 7 ze str. 241.

Religia 28.04.2020r

#religia#szósta#
KLASA 6
Kl 6 katecheza na kwiecień zaległe T35, T36 i T37 na bieżący tydzień T38 na ostatni tydzień kwietnia
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres:
———————————————————————————–
robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
———————————————————————😊😊
pliki pomocne są dostępne: https://drive.google.com/…/1PhE1mG89PDuYkWR0X_LdDU8lzICJH-E…
T35 Ofiara Wieczernika.
Ostatnia Wieczerza była pierwszą Mszą świętą. Wiadomo, że właśnie wtedy Jezus ustanowił Eucharystię. To w czasie Ostatniej Wieczerzy dał swoje Ciało i Krew na pokarm dla swoich uczniów, a pamiętając o Jego słowach z szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, wiemy że spożywanie tegoż Pokarmu daje życie wieczne – Zbawienie. Takie rozumienie związku Eucharystii z Ostatnią Wieczerzą jest jednak niepełne. W jakimś sensie – a niejednokrotnie przekłada się to na konkretne postawy – redukuje istotę Mszy świętej do powtarzania historycznych gestów Jezusa, zgodnie z Jego poleceniem i z wiarą, że w ten sposób „zadziała” wszystko, co w związku z tą celebracją On sam obiecał. Ostatnia Wieczerza staje się w ten sposób zupełnie „samodzielnym” epizodem związanym z naszym Zbawieniem. Jej powiązanie z Ofiarą Jezusa na krzyżu może być wtedy rozumiane w sposób bardziej symboliczny niż realny (staje się ilustracją tego, co później zdarzyło się na krzyżu). Innymi słowy oznacza to, że bez Męki i Śmierci Chrystusa Ostatnia Wieczerza miałaby wartość i mogłaby być mimo tego podstawą ważności i skuteczności Mszy świętej. Z tej perspektywy należy spojrzeć na Ostatnią Wieczerzę i jej związek z Mszą świętą. Ten związek polega na czymś więcej niż tylko na przekonaniu Kościoła, że wtedy Jezus ustanowił sakrament, który ma być celebrowany aż do powtórnego Jego przyjścia. Nie można eksponować jako głównej racji sprawowania Mszy świętej aspektu historycznego: pamiątki wydarzenia z Wieczernika (w potocznym rozumieniu słowa „pamiątka”), której celebrowanie ma nam zapewnić Zbawienie. Powodem, dla którego przede wszystkim chrześcijanie mają sprawować Eucharystię jest związek Ostatniej Wieczerzy z Ofiarą Jezusa złożoną na krzyżu. To do niej odwołuje się Jezus, kiedy daje uczniom swoje Ciało i Krew. Kościół zawsze dostrzegał ścisły związek między Ostatnią Wieczerzą i śmiercią Jezusa na krzyżu. To co wydarzyło się w Wieczerniku było bezkrwawym sposobem uczestnictwa w jedynej Ofierze Nowego Przymierza. Spożywając paschę z uczniami, Jezus już rozpoczął składanie tej Ofiary. Ostatnia Wieczerza, Ofiara na Krzyżu i Zmartwychwstanie nie są oddzielnymi epizodami związanymi ze Zbawieniem, lecz stanowią jedno wydarzenie zbawcze: Misterium Paschalne Chrystusa. W Ewangelii według świętego Jana, Jezus rozpoczyna Ostatnią Wieczerzę ze świadomością, „że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca” (J 13, 1). Rozpoczęła się zatem Jego Pascha.
T36 Udział w uczcie Jezusa.
Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi (Mt 22,2). To podobieństwo jest z jednej strony bardzo wymownym symbolem królestwa Bożego, a z drugiej bardzo często powtarza się w Starym Testamencie. Pan Jezus, nawiązując do tego obrazu, wskazuje Żydom, którzy Go słuchają, na dobrze znany obraz i skojarzenie. Istotne jest to, że Prorok zapowiada ucztę dla wszystkich ludów, nie tylko dla Izraela. Odbędzie się ona po objawieniu się wszystkim ludom i narodom i „zniszczeniu śmierci”. Wszyscy zobaczą wówczas, że Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. W wizji Izajasza następuje powszechne odnalezienie się wszystkich ludzi u Boga na Jego uczcie. Pan Jezus, nawiązując do tej pięknej wizji, ukazuje jednak pewien dramat: oto król, czyli Bóg, przygotował już ucztę i zaprasza na nią wszystkich, ale zaproszeni wcale się nie kwapią z przyjściem! To zupełnie zdumiewające! Jak to jest możliwe? Czy ktokolwiek zaproszony przez króla nie chciałby na ucztę przyjść? Może zdarzyłoby się to w jednym lub drugim przypadku, ale żeby taka obojętność dotyczyła wszystkich?! To zupełny paradoks, ale właśnie tak jest. Pan Jezus mówi o sobie. W innym miejscu, gdy Go zapytali uczniowie Jana i faryzeusze: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?, odpowiedział im: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Pobyt Jezusa na ziemi jest wielką ucztą dla ludzi, szczególnie dla ludu Bożego, który całymi wiekami oczekiwał na przyjście Mesjasza. I jak wiemy z relacji Ewangelii, Izrael nie przyjął Go, nie podjął zaproszenia do wspólnoty z Bogiem, który się wcielił i stał się w najpełniejszym sensie Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. I o tym właśnie mówi Pan Jezus w Ewangelii. Jest to zdumiewające, a jednocześnie przerażające, jak człowiek, który niby całym sobą oczekiwał przyjścia Mesjasza, nie potrafił przyjąć Go, gdy On rzeczywiście przyszedł.
T37 Ofiara krzyża.
W Kościele ciągle słyszy się słowo „ofiara”: że przez ofiarę złożoną na krzyżu Chrystus dokonał naszego odkupienia, że krew Chrystusa zmyła nasze grzechy, że msza święta uobecnia ofiarę krzyża itd. Ale proszę zauważyć, że w czasach, kiedy był pisany Nowy Testament, ludzie dobrze rozumieli, czym jest ofiara. W religii żydowskiej i we wszystkich chyba ówczesnych religiach codziennie zabijano na ołtarzach ofiarne zwierzęta. Kiedy apostołowie głosili, że Chrystus na krzyżu złożył ofiarę doskonałą, nie dającą się nawet porównać z ofiarami ze zwierząt, na ludziach czyniło to ogromne wrażenie. Nauka ta nawiązywała bowiem do czegoś, co było bardzo żywe w ich kulturze i zwyczajach. Dziś natomiast nawet wyraz „ofiara” znikł z mowy potocznej, pozostał tylko w języku kościelnym. Kiedy się słyszy z ambony, że Chrystus złożył na krzyżu ofiarę z samego siebie, aby przebłagać obrażonego Ojca, człowieka współczesnego ogarniają wątpliwości, czy tej największej tajemnicy naszej wiary nie opisuje się w zniekształcających ją kategoriach mitologicznych. Dziś jest dokładnie odwrotnie: że jesteśmy w lepszej sytuacji niż chrześcijanie starożytni i mamy szansę głębiej od nich zrozumieć sens ofiary Chrystusa Pana na krzyżu. Właśnie dlatego, że w naszym rozumieniu jesteśmy znacznie mniej niż oni zależni od wyobrażeń związanych z ofiarami zwierzęcymi. Po prostu od epoki początków naszej wiary upłynęło dość czasu, żeby nasza mentalność się przynajmniej trochę schrystianizowała. Miarą schrystianizowania naszej mentalności jest właśnie mowa potoczna, do której się Pan odwołuje. Proszę zauważyć, jak często używamy w niej takich wyrazów, jak ofiarność, poświęcenie, oddanie, bezinteresowność, wielkoduszność, wyrzeczenie. Starożytna greka i łacina nie mają odpowiedników dla tych wyrazów, jeśli oczywiście nie liczyć odpowiedników pozornych, wyrażających treści raczej odbiegające od znaczenia współczesnego. Wydaje się, że w Europie na ukształtowanie pojęć, jakie się kryją za wspomnianymi wyrazami, wpłynęła istotnie wiara chrześcijańska, a zwłaszcza wpatrywanie się w ten aspekt ofiary Chrystusa, że oddał On życie za nas.
T38 Tajemnica cierpienia i śmierci.
Pan Bóg zachęca nas do stawiania pytań o sens cierpienia, ale równocześnie daje nam na nie odpowiedź. Z Pisma św. dowiadujemy się, że największy dramat w historii ludzkości rozegrał się w samych początkach jej istnienia. Adam i Ewa ulegli pokusie złego ducha. Uwierzyli sugestii kusiciela, że nieposłuszeństwo Bogu da im pełnię szczęścia. Przestali wierzyć Bogu, że największą tragedią człowieka jest grzech, który niszczy jego człowieczeństwo, zadając mu straszne cierpienie przez zniewolenie siłami zła i śmierć ducha. Kiedy mówimy o grzechu pierworodnym, to powinniśmy pamiętać, że to Adam i Ewa – a więc cała wspólnota ludzka powiedziała Bogu „nie” i zerwała łączące ją z Nim więzy życia i miłości, pogrążając się w cierpieniu i śmierci. Trzeba mieć świadomość, że cała ludzkość jest wspólnotą na podobieństwo żywego organizmu, a wszyscy ludzie powiązani są ze sobą więzami solidarności w dobrym i złym. Stan grzechu, w którym znaleźli się wszyscy ludzie, pogrążył ich w największym i beznadziejnym cierpieniu. Nie możemy jednak zapominać – stwierdza Jan Paweł II – „że cały ogrom zła, które obecne jest w świecie, nie jest jedynie konsekwencją grzechu pierworodnego, lecz także skutkiem nękających i ukrytych działań szatana, który zastawia pułapkę na równowagę moralną człowieka. Szatan działa w ukryciu jako podstępny zwodziciel, wślizgujący się do naszego postępowania po to, by wprowadzić do niego różne dewiacje, zarówno szkodliwe, jak i pozornie zbieżne z naszymi instynktownymi aspiracjami”.

Wychowanie fizyczne 28.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🤸‍♀️
Dzień dobry😁
Waszym dzisiejszym zadaniem klasy IV-VI będzie:
https://youtu.be/DBYZXW0PqmA

Język polski 27.04.2020r

Klasa 6: Nie mamy dzisiaj lekcji w planie, ale w wolnej chwili proponuję powtórzenie odmiany rzeczownika przez przypadki.

Język angielski 27.04.2020r

KLASA 6:
Subject: Sprawdzian wiadomości.
Wysyłam każdemu z Was sprawdzian. Jeśli ktoś komunikuje się ze mną mailem, proszę zajrzeć do skrzynki. Odpowiedzi napiszcie na kartkach lub wydrukujcie i wypełnijcie to, co Wam przysłałam i zróbcie zdjęcia.
Na zrobiony sprawdzian czekam dzisiaj do godziny 18:00. Po tym czasie sprawdzianów nie przyjmuję.

Biologia 27.04.2020r

Poniedziałek
Biologia 6
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu IV. Kręgowce zmiennocieplne.

W ramach utrwalenia zagraj w gry interaktywne:
Ryby budowa: https://wordwall.net/pl/resource/908301/ryby-budowa
Gatunki ryb (klasa 6) https://wordwall.net/…/…/985071/biologia/gatunki-ryb-klasa-6
Ryby – budowa i czynności życiowe: https://learningapps.org/display…
Płazy gady: https://wordwall.net/pl/resource/659938/p%c5%82azy-i-gady
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 93-96. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 03.05. 2020 r.
Zagadnienia na test z biologii klasa 6 on-line 11.05.2020r,
Dział 4 – kręgowce zmiennocieplne
1. Ryby – kręgowce środowisk wodnych.
– opisuję środowisko życia ryb; – opisuję budowę zewnętrzną oraz wskazuje cechy przystosowania ryb do życia w wodzie;
– opisuję rozmnażanie i rozwój ryb;
2. Przegląd i znaczenie ryb.
– wskazuję zróżnicowanie budowy do prowadzonego trybu życia;
– opisuję znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka;
– wymieniam główne zagrożenia i sposoby ochrony;
– wymieniam przedstawicieli ryb żyjących w Polsce;
3. Płazy – kręgowce wodno-lądowe.
– opisuję środowisko życia;
– opisuję przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie;
– opisuję rozmnażanie i rozwój płazów;
4. Przegląd i znaczenie płazów.
– wskazuję zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów;
– wymieniam poznane gatunki płazów żyjących w Polsce;
– opisuję znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka;
– wymieniam sposoby ochrony płazów;
5. Gady – kręgowce, które opanowały ląd.
– opisuję środowisko życia gadów;
– wymieniam przystosowanie gadów do życia na lądzie;
– opisuję rozmnażanie i rozwój gadów;
– wiem do czego służą błony płodowe oraz wskazuję na schemacie elementy budowy jaja;
6. Przegląd i znaczenie gadów.
– wskazuję zróżnicowanie budowy i trybu życia gadów;
– wymieniam poznane gatunki gadów żyjących w Polsce;
– opisuję znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka;
– wymieniam główne zagrożenia gadów oraz sposoby ich ochrony;

Matematyka 27.04.2020r

Klasa 6: Korzystanie ze wzorów, czyli wyrażenia algebraiczne. Nic nowego, tylko podstawianie do wzorów. Robiliśmy już podobne zadania sprawdzając rozwiązanie równania. Oglądamy film https://pistacja.tv/…/mat00350-wyrazenia-algebraiczne-wprow…
i rozwiązujemy zadanie 1 na stronie 177.

Historia 27.04.-30.04.2020r

Klasa 6
Temat: Republika Francuska.
1.Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 190-193.
2.Utwórz w zeszycie notatkę uwzględniając punkty:
– obalenie monarchii i początek republiki
– terror jakobinów
-upadek rządów jakobinów
3.Wykonaj w zeszycie zadania 2,3,4 ze strony 193.
4.W zeszycie zapisz hasło rewolucjonistów –Wolność, równość, braterstwo , wyjaśnij jak ty rozumiesz jego znaczenie a jak rozumieli je mieszkańcy Francji.
Wykonaną notatkę i zadania wyślij na Messagerze do dnia 29.04

Język polski 24.04.2020r

Klasa 6: Rzymski mistrz sportu kontra dwaj Gallowie (podr. „Literatura i kultura” str. 297). Po przeczytaniu komiksu proszę opisać jednego z bohaterów (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru).

Muzyka 24.04-29.04.2020r

MUZYKA kl. 6-7
———————————————————-
wysłuchajcie różnych wersji pieśni i nauczcie się 3 zwrotek „Mazurka Trzeciego Maja”
———————————————————-
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

Możecie śpiewać również karaoke https://www.youtube.com/watch…

Nagrane piosenki proszę przesłać na pocztę arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 do środy 29.04.2020

Plastyka 24.04.-29.04.2020r

PLASTYKA kl.6
Narysuj kredkami WIDOK Z OKNA TWOJEGO POKOJU

Zrób zdjęcie i prześlij na pocztę arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 (WhatsApp) do środy 29.04.2020

Technika 24.04-27.04.2020r

W ramach TECHNIKI kl.4,5,6 upieczecie ciasto z dostępnych w domu składników. Poproście mamę o przepis. Młodsze dzieci mogą poprosić również o drobną pomoc. Po upieczeniu zaserwujcie rodzicom w ramach podziękowania za wsparcie w nauce jakiego Wam udzielają.
SMACZNEGO!
Zdjęcia wypieków prześlijcie na pocztę arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 do poniedziałku 27.04.2020

Matematyka 23.04.2020r

Klasa 6: Rozwiążcie proszę wszystkie zadania z ćwiczeń ze stron 140 i 141.

Język angielski 23.04.2020r

KLASA 6
Subject: Powtórzenie- ciąg dalszy.
1. Podręcznik str. 87 ćwiczenie 6- proszę napisać w zeszytach.

Proszę również zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 37

Język polski 23.04.2020r

Klasa 6: Składniowy Jarmark Cudów- powtórzenie (podr. ,,Nauka o języku i ortografia ” str. 182). Wykonajcie proszę zadania: 1 ze str. 182 oraz 14, 16 ze str 184. Myślę, że z zadaniami nie będziecie mieli problemu.

Wychowanie fizyczne 23.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🤸‍♀️
Dzisiejszym zadaniem dla klasy IV-VI jest:
https://youtu.be/LVSMZjOwcTQ

Język angielski 22.04.2020r

#angielski#
KLASA 6
Subject: Powtórzenie wiadomości.
1. Podręcznik str 85: pisemnie wykonujecie ćwiczenia: 2,3,4,5
CZEKAM NA ZDJĘCIA ZROBIONYCH ĆWICZEŃ!
W poniedziałek będzie sprawdzian.

Matematyka 22.04.2020r

Klasa 6: Prędkość, droga, czas. Jeśli łatwe, to robimy zad 1,2,3 z podręcznika ze strony 170 i 171.

Język polski 22.04.2020r

Klasa 6: Wyjście do muzeum. Idziemy zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego:
https://www.google.com/…/data=!3m6!1e1!3m4!1sB2SXc5M6OloAAA…
Opiszcie Wasze wrażenia po wizycie w muzeum.

Informatyka 22.04.2020r

#informatyka
Kochani. Zbliża się Narodowe Święto Trzeciego Maja, dlatego chciałabym dostać od was śpiewnik pieśni patriotycznej lub tomik patriotycznej poezji wykonany w Wordzie. Utwory wraz z autorami proszę znaleźć w internecie. Oczywiście wymagania są różne dla różnych klas.

Klasa 6. Wszystkie utwory mają być napisane czcionką Times New Roman rozmiar 14 i być na oddzielnych stronach. Jeśli utwór nie mieści się na jednej stronie, rozmiar może być mniejszy. Utwory mają być wyśrodkowane, a tytuł ma być pogrubiony. Niech każdy utwór ma ustawioną interlinie na 1,5. Do każdego utworu proszę dodać obrazek wstawiony za tekstem. Pierwsza strona niech będzie stroną tytułową wstawioną z paska zadań.

Prace są na ocenę. Czekam do środy 29.04 do godziny 15.00.
Tym razem nie będę się upominać 

Wychowanie fizyczne 22.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE
🏃‍♂️🏃‍♀️🤸‍♀️
Dzień dobry w ten piękny poranek

🌞

Propozycja dla klasy IV-VI i VII-VIII🤸‍♀️
https://youtu.be/8HItNvZEERY

Język polski 21.04.2020r

Klasa 6: Pisownia końcówek -ę, -en, -ą, -om (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 268). Wykonajcie proszę zadania: 3 ze str. 269 oraz 4 ze str. 270.

Matematyka 21.04.2020r

Klasa 6: Spróbujcie zrobić zadania 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ze strony 165 w podręczniku.

Wychowanie fizyczne 21.04.2020r

Klasa IV-VI

Waszym zadaniem będzie marszobieg w terenie 2 km.

🏃‍♀️
🏃‍♂️

Powodzenia!

🤸‍♀️

Geografia 21.04.2020r

Geografia 6

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu IV – ,,Gospodarka Europy ’’.
1) Przeczytaj podsumowanie rozdziału IV str. 125 – 126 ( podręcznik).
2) Samodzielne rozwiąż test z podręcznika str. 127 -128 – Sprawdź się!. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.
3) Wykonaj zadania 1- 5 str. 80 – 81 w zeszycie ćwiczeń.
4) Zapoznaj z zagadnieniami na sprawdzian
Dla chętnych: Dla utrwalenia zagraj w grę interaktywną i odpowiedź na pytania: https://wordwall.net/pl/resource/1328845/gospodarka-europy
Zagadnienia na test z geografii klasa 6 dział Gospodarka Europy 12.05. 2020 r.

Uczeń:
1. Porównuje warunki rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech.
2. Wymienia sektory gospodarki oraz dopisuje na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.
3. Wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii.
4. Dopasowuje rodzaje elektrowni do podanych opisów, a następnie podaje przykłady państw, w których większość energii wytwarza się w takich elektrowniach.
5. Podaje przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.
6. Na podstawie tekstu rozpoznaje opisywany sektor gospodarki.
7. Charakteryzuje przemysł i usługi we Francji.
8. Na podstawie mapy politycznej Europy podaje nazwy państw, których dotyczy opis ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe. (opisy tych miejsc znajduję się w temacie o Europie Południowej). Następnie wpisuje nazwy państw we właściwych miejscach na mapie.

Historia 20.04-24.04.2020r

Klasa6

Temat: Uchwalenie Deklaracji praw człowieka .

 1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika ze strony 187 oraz tylko ramką na stronie 188.
 2. W zeszycie wykonaj notatkę dotyczącą Deklaracji  praw człowieka, uwzględnij w niej:

-Datę uchwalenia i postanowienie Deklaracji

3. Przeczytaj tekst źródłowy na stronie 187 i wykonaj polecenie 1 i 2.                  

Gotową pracę  prześlij zdjęciem nauczycielowi  na Messangera do dnia 24.04.2020r.

Język polski 20.04.2020r

Klasa 6: Uzupełnijcie zadania w e-podręcznikach. Przykro mi, ale widzę poważne braki…

Język angielski 20.04.2020r

KLASA 6
Subject: ” The story of Harrods”. Historia Harrods’a.

1. Podręcznik str.84:
a) ćw. 1: Należy wysłuchać i przeczytać tekst. Nieznane wyrażenia przetłumaczcie i zapiszcie w zeszytach.
b)ćw.2( pisemnie w zeszycie). Oprócz tego zapiszcie w zeszytach:
thieves- złodzieje
in the beginning- na początku
sold- sprzedał
stole- ukradli, ukradł( ta sama odmiana przez pozostałe osoby)
expensive- drogie
celebrities- sławni ludzie

c) ćw.3- W tekście należy znaleźć wyrazy zawarte w ramce i dopasować te określenia do definicji 1-5 z ćw.3

Dla chętnych PROJEKT- napisz o ulubionych sklepach. Mogą być dołączone fotografie lub namalowane obrazki. Wzór takiego projektu jest w podręczniku na stronie 84.

HAVE A NICE DAY!😊
Miłego dnia!

Biologia 20.04.2020r

Biologia 6
Temat: Przegląd i znaczenie gadów
Zapoznaj się z Videolekcją na temat: – Nowe jajo – nowe możliwości, czyli o rozmnażaniu gadów pod linkiem: https://lekcjewsieci.pl/nowe-jajo-nowe-mozliwosci-czyli-o-…/
Zaloguj się na platformę e-podręczniki zapoznaj z fragmentami lekcji „Gady” i wykonaj ćwiczenia interaktywne 1-44.
Dla relaksu posłuchaj na youtube piosenkę Małgorzaty Brodeckiej pt: ” Gady – Gadzie uroki” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0
Obejrzyj krótki film edukacyjny na youtube: „Gady zmiennocieplne kręgowce lądowe” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch…
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 89-92. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 27.04. 2020 r.

Matematyka 20.04.2020r

Klasa 6: Dziś jedziemy na wycieczkę czyli przechodzimy do tematu prędkość, droga, czas. Na playliście macie filmy, które pomogą wam rozwiązać zadanie 1 na stronie 164 w podręczniku. Pierwszy film jest podpowiedzią do poziomu A, drugi do poziomu B a trzeci pomoże w rozwiązaniu poziomu C.
https://pistacja.tv/…/mat00277-obliczanie-drogi-przy-danej-…

Język polski 17.04.2020r

Klasa 6: Zasady użycia znaków interpunkcyjnych (podr. „Nauka o języku” str. 287). Wykonajcie proszę w z zeszytach zadania: 7 ze str. 292, 9 ze str. 293.

Język angielski 16.04.2020r

KLASA 6: TEMAT NA DWIE LEKCJE:CZWARTEK I PIĄTEK.
Subject: Skills steps.
1. Podręcznik strona 82-83. Wszystkie ćwiczenia należy wykonać pisemnie w zeszycie przedmiotowym.
a) ćw. 1: można zrobić bez słuchania, wystarczy przeczytać. Jeden tekst do niczego nie pasuje.
b) Na dole jest EXTRA STEPS, który również należy zrobić w zeszycie: odpowiedz na pytania.
c) Ćw. 2 należy wysłuchać i napisać w zeszycie odpowiedź do pytania.
d) ćw. 3 należy wysłuchać to samo nagranie jak w ćwiczeniu 2, z tymże trzeba wybrać odpowiedź do zdań 1-6
e) ćw. 4: po przeczytaniu reklamy, odpowiedz na pytania 1-3
f) ćw. 5: do zdań 1-5 dopasuj zdania rozkazujące z ramki
g) ćw. 6 narysuj ramkę w zeszycie i zaplanuj reklamę dla centrum handlowego na wzór tego z ćw. 4, wpisz:
name of mall- nazwę centrum
numbers of shops- liczbę sklepów
other places in the mall- inne miejsca w centrum, np.kina, restauracje
opening hours- godziny otwarcia
directions/transport/ parking- jak się dostać do centrum, jakim transportem i gdzie można zaparkować

Klasa 6 zdjęcia wysyła mi do poniedziałku( oprócz soboty i niedzieli).

Matematyka 16.04.2020r.

Klasa 6: Zadania 6,7,8,10 ze strony 159 i 160 w podręczniku. Chętni mogą zrobić zadania w ćwiczeniach (strony 134,135 i 136)

Język polski 16.04.2020r.

Klasa 6: Świat po drugiej stronie monitora: (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 305).

Wychowanie fizyczne 15.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🤸‍♀️
🤸‍♀️

Język angielski 15.04.2020r

Subject: „The Red Book- Sophie i Ben mają kłopoty”.

1. Wysłuchajcie i przeczytajcie tekst w podręczniku na stronie 81. Przetłumaczcie sobie wyrażenia, których nie rozumiecie.
2. Zróbcie w zeszytach ćw. 8( popraw zdania nieprawdziwe i zapisz je w zeszycie).
3. Ćw. 9( znajdźcie w tekście dwie propozycje i obietnice wyrażeniem I’LL. Zapisz te wyrażenia w zeszycie).
4. Ćw. 10( Kto wypowiada podane kwestie? Napisz imię przy każdym wyrażeniu i napisz poprawne wyrażenia z konstrukcją „going to”). Na przykład wyrażenie do 1 zdania jest w kwestii pod pierwszym obrazkiem.
5. Kto nie ma zrobionych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na stronie 34 do wyrażenia WILL, robi je teraz.
6. Link dla Was na odkrywanie różnic między „going to”i „will”:

https://wordwall.net/pl/resource/1080525/angielski/goinghttps://wordwall.net/pl/resource/501069/angielski/goinghttps://wordwall.net/pl/resource/945305/angielski/going

Matematyka 15.04.2020r

Klasa 6: Przesyłam playlistę dzięki której dowiecie się sporo o procentach. https://pistacja.tv/…/oblicz…/plmat030-procenty-wprowadzenie
Spróbujcie rozwiązać zadania 1-5 ze strony 158 i 159 w podręczniku. Na rozwiązane zadania czekam do godziny 18.00
Zadania dla mistrzów: Na stronie KO w Olsztynie są zadania, które warto rozwiązywać w wolnym czasie. Organizatorzy konkursu zakładają, że uczeń posiada wiedzę z 7 klasy, więc nie wszystkie zadania będziecie potrafili rozwiązać, ale warto. https://www.ko.olsztyn.pl/…/arkusze-oraz-klucze-odpowiedzi-…/

Język polski 15.04.2020r

Klasa 6: Wkrocz w Próżnię, a odkryjesz Pełnię… (podr. „Literatura i kultura” str. 72). Przeczytajcie uważnie test i wykonajcie w zeszytach zadania: 3,6 i 15 ze str. 77.

Historia 15.04.-17.04.2020r.

Klasa 6

 1. Zapoznaj się z informacjami:

https://historykon.pl/tagi/gilotyna/rewolucja-francuska

 • Obejrzyj film dotyczący rewolucji francuskiej:

Wychowanie fizyczne 8.04.2020r.

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🤸‍♀️

Dziś propozycja dla klas IV-VI

🤸‍♀️
😁

https://youtu.be/UVFpCQNiGSgPowodzenia

Matematyka 8.04.2020r

Klasa 6: Fantastycznie pracujecie. W nagrodę waszym zadaniem jest stworzenie matematycznej pisanki. Wiem, że zadawanie pracy domowej na święta jest nielegalne, ale może jakoś przełkniecie taką pracę zamiast kolejnych zadań. Na zdjęcia pisanek czekam do środy, 15.04

Język angielski 8.04.2020r

KLASA 6

Subject: Happy Easter! Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Miłej zabawy z poznawaniem nowych wyrażeń 😊
Życzę Wam drodzy uczniowie zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz dobrego odpoczynku po tygodniach wytężonej pracy umysłowej.

Jeszcze raz Happy EASTER! 🐇🐣🐑

Język polski 7.04-8.04.2020r

Klasa 6- Kim będziesz i co zrobisz, kiedy kości się potoczą? Dyskusja (podręcznik „Literatura i kultura” str. 278). Przeczytajcie proszę tekst, a następnie wykonajcie w zeszytach zadania: 2,3 i 9 str. 283. Zwróćcie uwagę na pojęcie: dezaprobata.

Rozłóżcie prace mądrze, nie należy wykonywać wszystkich ćwiczeń dzisiaj. Macie na to dwa dni. Dbajcie o siebie 

Wychowanie fizyczne 7.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🤸‍♀️

Propozycję ćwiczeń dla klas IV-VI

🤸‍♀️

Matematyka 7.04.2020r

Klasa 6: Temat: Diagramy i wykresy.
Zadania z odczytywania danych z tabeli nie sprawiły wam większego problemu. Mam nadzieję, że tak samo będzie z diagramami. Zad 1,2,3,4 strona 151. W razie pytań wiecie co robić 

Matematyka 6.04.2020r

Klasa 6: Zaczynamy nowy, bardzo prosty jednak ważny dział. Na każdym egzaminie jest przynajmniej jedno zadanie z odczytywania danych z wykresów lub tabel. Z tymi zadaniami powinniście sobie poradzić bez problemu. Zadania 1,2,3,4,5,6 ze strony 145 w podręczniku. Mam nadzieję, że spędzicie nad tym przynajmniej 10 min 

Język angielski 6.04.2020r.

KLASA 6:
Subject: Składanie obietnic, propozycji, informowanie o podjętych decyzjach.

1. Zapoznajcie się z ćw.1/ 80. Przeczytajcie zdania podane do każdego obrazka i zdecydujcie, które są:
an offer( propozycją), a promise(obietnicą), a decision( decyzją). Przepiszcie te zdania do zeszytów i napiszcie obok każdego z nich: an offer, a promise, a decision wraz z tłumaczeniem, tak jak Wam napisałam wyżej.
Przepiszcie definicję znajdującą się pod obrazkami i ją zapamiętajcie. W zasadzie temat lekcji jest doskonałym wyrażeniem omawianego zagadnienia gramatycznego.
Zapiszcie w zeszytach:
WILL- odnosi się do zdania oznajmującego
WON’T- odnosi się do zdania przeczącego
Na przykład: I will show you- Pokażę Ci,
I won’t complain- Nie będę narzekać.

I will= I’ll
I will not= I won’t
2. Zróbcie pisemnie wszystkie ćwiczenia ze strony 80 oprócz 3 i 5.
a) Ćw. 2- połączcie zdania 1-5 z propozycjami a-f.
b) ćw.6- wyrażenia a-d odnoszą się do tekstu piosenki, trzeba po prostu umieścić je w odpowiednich miejscach.

Historia 6.04.-8.04.2020r

Temat : Rewolucja francuska.

1.Zapoznaj się z tematem w podręczniku strona 184-186.

2. zapisz w zeszycie notatkę uwzględniając punkty:

-sytuacja we Francji przed rewolucją

-społeczeństwo francuskie

-wybuch rewolucji francuskiej

3.Obejrzyj film:

Geografia i Biologia 6.04.-7.04.2020r

Poniedziałek

Biologia 6

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd

 Zapoznaj się z Videolekcją na  temat: Czy gady w pełni wyszły na ląd? dostępną pod linkiem: https://lekcjewsieci.pl/czy-gady-w-pelni-wyszly-na-lad/

Zaloguj się na platformę e- podręczniki i zapoznaj się z lekcją „Gady – mistrzowie przetrwania w suchym środowisku”. Wykonaj ćwiczenia interaktywne

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania zad 1-2 str. 86, Zad 3-4 str. 86 , Zad 5-7 str. 87.

Zadanie dla chętnych  na ocenę celującą Zad 8 str. 88

Dla relaksu posłuchaj na youtube piosenkę Małgorzaty Brodeckiej pt: ” Gady – Gadzie uroki” pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0

Wtorek

Geografia 6

Temat: Turystyka w Europie Południowej

Zaloguj się na platformę e- podręczniki i zapoznaj się z lekcją „Europa Południowa – kultura śródziemnomorska , turystyka” i wykonaj ćwiczenia interaktywne. 

Obejrzyj Videolekcję na ten temat pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=_sA1nH7hEWw&feature=emb_title

 

lub

Wykonaj do ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 76-79.

Język polski 3.04.2020r.

Klasa 6- temat: Co się kryje w wierszu? (podr. „Słowa z uśmiechem” str. 254). Przerysujcie i rozwiążcie krzyżówkę ze str. 254. Można też zagrać w grę „Karuzela z pytaniami”, ale to tylko dla chętnych.

Wychowanie fizyczne 2.04.2020r

Propozycja ćwiczeń dla klas IV-VI i klas VII-VIII.
Pamiętajcie ruszamy się codziennie🤸‍♀️🤸‍♀️😁
https://youtu.be/q_FoJOcCZP0Kilka ćwiczeń kształtujących koordynację. Wyglądają prosto? Spróbuj 🙂

Język angielski 2.04.2020r.

Subject: Dialog ” In a clothes shop”( W sklepie odzieżowym)
1. Posłuchaj i przeczytaj dialog z ćw. 1/ 79,(
przetłumacz go)
2. ćw.2/ 79 Uzupełnij dialog wyrażeniami z dialogu z ćw.1. Napisz w zeszycie pełne zdania tych wypowiedzi, jednej i drugiej osoby.
3. ćw.3/ 79 : Napisz cały dialog w zeszycie
4. Ćw. 5 nie robić. Ćw. 6- przeczytaj tylko informację.

Język angielski 1.04.2020

Subject: Planowanie weekendu.
Przyjrzyjcie się tabeli i przepiszcie definicje znajdującą się pod tabelą- strona 78.

Napiszcie zdania:
Zdanie twierdzące( affirmative)
1. He is going to buy the newest iphone. On ma zamiar kupić najnowszego iphone’a.
Zdanie pytające( questions):
1. Is he going to buy the newest iphone? Czy ona ma zamiar kupić najnowszego iphone’a?
2. Zobaczcie tabelę z ćw. 5 str.78
3. Oprócz tego zróbcie ćw. 2,4 str.78
4. Zróbcie ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń do pierwszej, drugiej lekcji i z dzisiejszej lekcji.
4. Kliknijcie link:
https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8
Czekam na Wasze zdjęcia z wykonanymi zadaniami

Język polski
1.04.2020
2.04.2020

Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na stronie e-podręczniki. Przygotowałam dla Was ciekawe materiały do pracy. Niestety, widzę że nie wszyscy uczniowie zalogowali się na swoich kontach. To nie boli 😉 Proszę o zalogowanie. Większość z Was pracuje dzielnie, brawoooo! Uważnie czytamy i wykonujemy zadania. Nie spieszymy się, mamy na to dwa dni i to nie jest prima aprillis 🙂
Powodzenia!

Matematyka 1.04.2020

Rozwiązujemy sprawdzian https://szaloneliczby.pl/bryly-sprawdzian-klasa-7/. Rozwiązania zapisujemy na kartce i zdjęcia wysyłamy jak najszybciej.

Język polski 31.03.2020

Temat: Wyrazy nacechowane emocjonalnie (podr. „Nauka o języku i ortografia” str. 202). Czytamy i wykonujemy polecenia. W zeszycie zad. 5 i 6 str. 203.

Matematyka 31.03.2020

Powtarzamy do sprawdzianu. Zachęcam do zrobienia zadań 1, 2, 4, 6, 8/ 135. Przypomnijcie sobie wszystko, co wiecie o graniastosłupach.

Język angielski 30.03.2020

Lesson
Subject: ” Zuzia and friends”
1. Podręcznik strona 76- włączcie nagranie i śledźcie tekst.
2. Zróbcie ćwiczenia ze strony 77.
a) ćw. 4 nie wystarczy znaleźć wyrażenia w tekście, należy je zapisać w zeszycie.
3. Nauczcie się na pamięć wyrażeń z ćw.4 str.77.
Ćwiczenia należy wykonać PISEMNIE.

Czekam na zdjęcia zrobionych ćwiczeń do środy 1.04 😁
W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną 🙂
Są osoby, od których niczego jeszcze nie otrzymałam od początku zdalnej nauki. Czekam na gotowe ćwiczenia 🧐

Geografia 30.03.2020

Zapoznaj się w podręczniku z tematem” Energetyka w Europie” strona 114-119.
lub posłuchaj na youtube lekcję na ten temat: Klasa 6- Energetyka w Europie
https://www.youtube.com/watch?v=BF_CBwGtc9Y
Wykonaj do ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń Zad 1-2 str. 73, Zad 3-5 str. 74, Zad 6 str. 75

Historia 30.03.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału Upadek Rzeczypospolitej.
1. Wykonaj Quiz
https://www.quizme.pl/quiz/start/1086496128
2. Obejrzyj film
https://gwo.pl/upadek-rzeczypospolitej-p4676
3. Wykonaj w zeszycie zadanie 5,6,7 z podręcznika na stronie 182. Wyślij zdjęcia rozwiązanych zadań na mail Klaudia_310@o2.pl do dnia 02.04.2020r. PROSZĘ PISAĆ CZYLENIE

Matematyka 30.03.2020

Rozwiązujcie zadania ze strony 122 i 123 w ćwiczeniach. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, problemy to zapraszam do kontaktu. Staram się odpowiadać najszybciej jak umiem 😝 Czekam na zdjęcia rozwiązanych zadań.
Pozdrawiam
Pani Wiola 🤩

Biologia 30.03.2020

Temat: Przegląd i znaczenie płazów

Zaloguj się na platformę i zapoznaj się z lekcją w e- podręczniku Płazy i wykonaj ćwiczenie interaktywne 1-3. https://epodreczniki.pl/a/plazy/Db2taTFhK
Nauczę się: wymieniać cechy budowy płazów; odróżniać cechy pomagające płazom przeżyć na lądzie i w wodzie; rozpoznawać niektóre płazy; opisywać znaczenie płazów w środowisku.
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania zad 1-2 str. 82, Zad 3-4 str. 83, Zad 5-6 str. 84.
Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 05.04. 2020r.

Dla relaksu posłuchaj na youtube piosenkę Małgorzaty Brodeckiej pt: „Płazy – żaba nie zaprzeczy” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch…

Język polski 27.03.2020

Kl. 6 – Temat: Słówka o przysłówkach.
Wszystkie lekcje znajdziecie e-podręczniku. Materiał jest do wykonania na dziś i na Poniedziałek. Pracujecie w miarę swoich możliwości. W wiadomościach prywatnych do mnie wysyłacie tylko zdjęcia tych prac, o które poproszę.
Pozdrawiam 

Muzyka, plastyka, technika 27.03.2020

Muzyka
https://www.tekstowo.pl/piosenka,marek_grechuta,wiosna__ach… tekst
https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc melodia
Nagrajcie swój śpiew na komórkę (dyktafon) lub za pomocą komputera (rejestrator głosu) i wyślijcie mi na adres e-mail arosa.r@wp.pl lub na komórkę: 504856189 (mms lub WhatsApp)
Technika

Jeżeli nie masz dobrego kleju wymyśl inny sposób mocowania nóżek lub zrób je inaczej. Po wykonanej pracy zrób zdjęcie i prześlij mi na e-mail lub komórkę

Plastyka
Zbliża się Wielkanoc. Zorganizujcie rodzinne wykonywanie pisanek tradycyjnymi metodami (malowanie woskiem, skrobanie).
Z niecierpliwością będę czekać na zdjęcia. Wszystkie ozdoby, które wykonacie wykorzystajcie do dekoracji świątecznego stołu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania służę pomocą 🙂
Pozdrawiam Was cieplutko 😘😘😘
Pani Ala

Język angielski 26.03.2020

a) Proszę wykonać ćwiczenia z podręcznika na stronie 75
( odpowiedzi zapisz w zeszycie). Proszę wysłać zdjęcia.
b) ćw. 1- proszę przetłumaczyć nowe wyrażenia.
c) Nagrania do ćwiczeń macie na płytach CD dołączonych do podręcznika.
Na zdjęcia wykonanych ćwiczeń w zeszytach czekam do jutra, do godziny 20:00.
🙂🙂
CHYBA NIE MUSZĘ WSPOMINAĆ, ŻE NOWE SŁOWNICTWO JEST DO NAUCZENIA SIĘ NA PAMIĘĆ 😉

Wychowanie fizyczne 26.03.2020

Czas trochę się poruszać. Coś dla klas IV-VI.🙂🤸‍♀️🤸‍♀️
https://youtu.be/oBm5En379vc

Język polski 26.03.2020

„Przysłowia mądrością narodów”. Podaj 5 przysłów z wyrazem głowa. Ułóż z nimi 5 zdań. Prace przesyłamy do 27.03.2020. Pracujcie uczciwe 🙂 Wszystkie zdjęcia prac przesyłajcie proszę do mnie w wiadomości prywatnej.
Powodzenia! Pani Asia 

Matematyka 26.03.2020

Na dzisiaj zadanie gigant. Na platformie https://epodreczniki.pl/ udostępniam każdemu z was materiały do opracowania. Tych materiałów jest naprawdę dużo, niestety ja nie mogę ich edytować, dlatego podzielcie sobie ten materiał na kilka dni. Nie wymagam od was zrobienia wszystkich zadań, ale dobrze byłoby żebyście jak najwięcej ćwiczyli. Oczywiście możecie korzystać z dostępnych filmów i innych materiałów w internecie.
Klasa 6. Nie musicie robić wszystkiego!!! Ćwiczenia 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16 i do końca 🤣
Macie na to czas do poniedziałku. Ćwiczcie. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, uwagi to proszę o kontakt. Jestem do waszej dyspozycji.

Informatyka 25.03.2020

Zadanie z informatyki: nagrać krótki film o tym:
– jak spędzacie czas w domu,
– jak podoba wam się zdalne nauczanie,
– co jest fajne a co wam się w tym wszystkim nie podoba
Wysyłamy do Pani Wioli w wiadomości prywatnej (nie na swój kanał na YouTube) :p
Pozdrawiam

Biologia 20.03.2020

Zapoznaj się z tematem: Przegląd i znaczenie ryb. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy do tego tematu.
Zapoznaj z prezentacją multimedialną: https://docs.google.com/…/1LjUcqCb_uiSfIcVQzm8rge-ovd…/edit…
Więcej informacji na temat ryb znajdziesz w e- podręczniku – dla chętnych
https://epodreczniki.pl/a/ryby—zwierzeta-wodne/D18acOSzl
Zagraj w grę interaktywną Ryby budowa: https://wordwall.net/pl/resource/908301
Obejrzyj film edukacyjny: BBC Życie (2009) Odcinek 4: Ryby Polski lektor
https://m.cda.pl/video/6408547d
Posłuchaj piosenki, której słuchaliśmy na zającach : Ryba – chyba, chyba…
https://www.youtube.com/watch?v=Ztdij1vtVNY