Język angielski klasa 1, 25.06.2020 r.

No i dobrnęliśmy już do ostatniej lekcji z języka angielskiego. Oto zadania na dzisiaj:
KLASA 1
Przypominamy nazwy krzewów i drzew owocowych oraz owoców:
https://wordwall.net/…/2819695/a…/fruit-gold-sparks-1-unit-1
https://elt.oup.com/…/goldsparks/level1/dictionary/z…/unit1…
Nazwy stanów pogodowych:
https://elt.oup.com/…/goldsparks/level1/dictionary/z…/unit2…
Jedzenie:
https://wordwall.net/…/resource/1941454/…/food-gold-sparks-1

Język angielski klasa 3, 10.06.2020r

KLASA 3
Subject: Ćwiczenia utrwalające.
Powtórzcie nazwy przedmiotów znajdujących się w domu:
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level3/pictdict/unit2…
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level3/games/game-2-1…
Tutaj też są przyimki miejsca oraz pomieszczenia w domu:
https://wordwall.net/…/re…/665548/angielski/unit-2-our-house

Język angielski, klasa 2, 10.06.2020r

GOOD MORNING ON WEDNESDAY! 😃
KLASA 2
Subject: Ćwiczenia utrwalające.
Powtarzamy sobie temat DOM 😃. Poćwiczcie nazwy pomieszczeń w domu.
https://wordwall.net/pl/resource/1233039/angielski/house
https://wordwall.net/pl/resource/1145551/angielski/house
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level2/games/game-3-1…

Język angielski klasa 3, 9.06.2020r

KLASA 3
Subject: Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości.
Utrwalimy znajomość liczebników od 1 do 20 oraz przyimki miejsca🙂Kliknijcie TUTAJ:
https://wordwall.net/…/resour…/749241/angielski/numbers-1-12
https://wordwall.net/…/resource/2802539/prepositions-under-…
https://wordwall.net/…/resour…/964821/angielski/liczby-11-20

Język angielski klasa 2, 9.06.2020r

Klasa 2
Subject: Historyjka „Bob and Olly”.
Podręcznik str. 69:
Słuchamy i czytamy historyjkę obrazkową. Podaję tłumaczenie wyrażeń z historyjki:
Very good- bardzo dobrze
Where are you? Gdzie jesteś?
I’m here. Jestem tutaj.
It’s a puppet. To jest maskotka.
Get out of my shop! Uciekajcie z mojego sklepu!
Let’s go! Chodźmy!
I’m just playing. Tylko gram.
Ponadto zróbcie ćwiczenia w zeszycie na stronie 58: musicie wpisać wyrażenia z historyjki.

Język angielski klasa 1, 5.06.2020r

Język angielski klasa 1, 4.06.2020r

KLASA 1
Subject: Ćwiczenia utrwalające.
I tak oto skończyliśmy omawiać materiał językowy przewidziany dla Waszej klasy 🙂. Ale teraz będziemy utrwalać, powtarzać to, czego nauczyliśmy się w tym roku szkolnym. Dlatego też zaczniemy od powtórki kolorów i utrwalania nazw zwierząt. 
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/games/gam-6-2…
Klikając link, który podałam wyżej, wybieracie zwierzę na obrazku, które jest barwy tych kolorów, które są widoczne na obrazku.

Klikając na poniższy link, układacie w odpowiedniej kolejności nazwy zwierząt, które słyszycie.
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level1/games/game-6-3…
Przyślijcie mi zdjęcia Waszej pracy on-line 😉

Język angielski klasa 2, 3.06.2020r


#angielski
 
KLASA 2 
Subject: Activity pyramid- poznajemy nowe nazwy czynności. 
Piszemy w zeszytach:
How often play football? Jak często grasz w piłkę nożną?
How often walk the dog? Jak często wyprowadzasz psa?
How often go climbing? Jak często wspinasz się?
How often help at home? Jak często pomagasz w domu?
How often watch TV? Jak często oglądasz telewizję?
How often ride a bike? Jak często jeździsz rowerem?
every day- codziennie
3-5 times a week- 3-5 razy w tygodniu
not every day- nie codziennie 
Otwieracie podręcznik na stronie 68- wysłuchajcie nagrania, powtarzajcie za nim. 
Zeszyt ćwiczeń str.57:
W ćwiczeniu 1 należy wpisać obok obrazków numerki poszczególnych czynności . W ćwiczeniu 2 narysuj i napisz co robisz every day( codziennie), a co 3-5 razy w tygodniu.

Język angielski klasa 2, 2.06.2020r

Hello on Tuesday morning! 🤗
klasa 2
Subject: „Supergirl, superboy…”- słuchamy i śpiewamy piosenkę.
Podręcznik str. 67:
Wysłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę.
Tłumaczenie zwrotów w piosence:
Where do you hide? Gdzie się ukrywasz?
Where do you go? Gdzie idziesz?
Please, can you take me for a ride? Czy możesz wziąć mnie na przejażdżkę, proszę?
She can swim- Ona potrafi pływać.
She can fly- Ona potrafi latać.
Across the sea- Wzdłuż morza.
Across the sky- Wzdłuż nieba.
Here she comes now! Oto nadchodzi!
Up, down, left and right. W górę, w dół, w lewo i w prawo.
Faster than the speed of light. Szybciej niż prędkość światła.
He’s tall. Jest wysoki.
He’s brave. Jest odważny.
He’s kind. Jest miły.
Out- na zewnątrz
Round and round- w kółko
In- do środka
W zeszycie ćwiczeń zróbcie tylko ćw.2. na stronie 54.

Religia klasa 1 czerwiec

Kl 1 katecheza na czerwiec T48, T49katechezy zaległe z kwietnia, maja i bieżące z czerwca należy przesłać jak najszybciej, ostateczny termin to 14 czerwca  
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres: robalqsiencq@gmail.comlub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/drive/folders/1mrBralUkpQiXB2RSMGvhvVDMQhNzUcKs?usp=sharingw razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt SMS oddzwonię 

T48. Matko Boża, prowadź nas
          Od XIX w. w Polsce w maju ludzie zbierają się wieczorem w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach, grotach i krzyżach, by modlić się do Najświętszej Maryi Panny i oddawać Jej cześć, jako Matce Boga. Kult Maryi nie prowadzi jednak do skupienia na Osobie Matki Bożej. Ona jest pierwszą spośród tych, którzy ukochali Jezusa, naszego Pana. Ona jest Pośredniczką, nie „zbiera” hołdów dla siebie, lecz cierpliwie, jak dobra Matka, prowadzi nas do swojego Syna. Tę prawdę ukazuje wydarzenie w Kanie Galilejskiej. Maryja powiedziała tam sługom, mówi przez wieki wszystkim chrześcijanom i powtarza dzisiaj nam: „Róbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” (J 2, 5b).
T49. Idziemy z Panem Jezusem. Boże Ciało
          Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii. Przemienił zwyczajny chleb w swoje Ciało. Eucharystia pierwotnie była przechowywana w domach wierzących. Zwyczaj ten jest znany od czasów Tertuliana, Orygenesa, Hipolita. W ten sposób przez Komunię wszyscy chrześcijanie mogli jednoczyć się z Chrystusem i Jego Najświętszą Ofiarą. Jednak z biegiem czasu ze względu na liczne profanacje trzymano Eucharystię tylko w kościołach, w różnego rodzaju naczyniach, które ostatecznie przyjęły formę tabernakulum. Są jednak sytuacje, kiedy Najświętszy Sakrament opuszcza to miejsce, np. gdy kapłan niesie Komunię chorym. Także w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwaną Bożym Ciałem kapłan niesie Najświętszy Sakrament w monstrancji. W trakcie katechezy staramy się zachęcić dziecko, aby w tę Uroczystość wzięło udział w procesji i adorowało Jezusa Chrystusa w Hostii. Prowadzimy dziecko do świadomego na miarę jego wieku uczestnictwa w tej formie wyznania naszej wiary.

Religia klasa 2 czerwiec

Kl 2 katecheza na czerwiec T46, T47katechezy zaległe z kwietnia, maja i bieżące z czerwca należy przesłać jak najszybciej, ostateczny termin to 14 czerwca  
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres: robalqsiencq@gmail.comlub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/drive/folders/1ngb3jH3AtB5WbLt8RbqLzaX4DjzhKeQu?usp=sharingw razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt SMS oddzwonię 

T46. Najświętszy Sakrament                 Najświętszy Sakrament to dar Obecności Boga. Chrystus jest obecny zawsze, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w Jego imię, ale w Najświętszym Sakramencie jest obecny w sposób szczególny. On tu po prostu jest. Potężny i bezbronny. Oddany ludziom do końca. Wieczna miłość w kruchym mieszkaniu. Król, czekający na uwagę sługi. Bóg wypatrujący błądzącego człowieka. Światło nadziei w ciemnościach zwątpienia. Znakiem Jezusa Chrystusa, często umieszczonym na Hostii i na strojach komunijnych, jest znak IHΣ (IHS). Warto zapoznać dzieci z jego treścią. Znak IHΣ jest monogramem (forma skróconą) greckiego imienia Jezus (IHΣOYΣ). W Kościele Zachodnim zapisywano go jako IHS. Tę formę zapisu starano się uzasadnić, powołując się na dawną wymowę imienia Jezus – Ihesus. W późniejszych czasach te trzy litery zaczęto błędnie uważać za akrostych (wyraz utworzony z pierwszych liter jakiegoś wielowyrazowego określenia, traktowany zazwyczaj jako jego symboliczny odpowiednik) i próbowano mu nadać różną interpretację, czytając je jako: In hoc signo (domyślnie – vinces) – w tym znaku (zwyciężysz). Jesus hominum Salvator – Jezus ludzi Zbawiciel (Jezus Zbawiciel ludzi). Towarzystwo Jezusowe wybrało IHS na swój znak szczególny i wyjaśniało jako skrót wyrażenia: Jesu humilis societas – Jezusa ubogie towarzystwo (ubogie Towarzystwo Jezusa). Uczniom mówimy krótko, że ten znak jest skrótem imienia Jezus.  
T47. Pan Jezus przebacza nam grzechy. Sakrament pokuty i pojednania            Dzieci są wrażliwe na krzywdę. Z drugiej strony potrafią bardzo ranić. Są troskliwe i jednocześnie okrutne. Cieszą i smucą. Są dobre i złe. Podobne do tej dziewczynki z opowiadania: „Przy jakiejś okazji pewien kaznodzieja zwrócił się do grupy dzieci: – Gdyby tak wszyscy dobrzy ludzie byli biali, a źli ludzie czarni, jakiego koloru byłybyście wy? Mała Mary Jane odpowiedziała: – Ja, proszę księdza, byłabym w paski”. Dzieci są właśnie takie. „W paski”. Tacy jesteśmy też my. Potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy miłości, potrzebujemy, by nam ktoś wskazał drogę, powiedział, że jeszcze nie wszystko stracone, że można powrócić, bo Ojciec ciągle jeszcze czeka na nas. I to jest treścią tej katechezy – te dwie strony prawdy, które połączone razem mają moc wyzwolenia człowieka. Pierwsza, że potrafimy być źli, że postępujemy tak, jakby Boga nigdy nie było. Zło nie rodzi się gdzieś poza mną, ale w moim własnym sercu: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” (Mk 7, 21-22). To powstaje we mnie. I ja mogę rozsiewać zło po świecie. Ale jest jeszcze druga strona prawdy: Bóg jest miłością. Jezus umarł za nas na krzyżu i przyniósł nam wybawienie. Przyniósł radość. Stał się drogą do Domu. Jesteśmy kochani i możemy wrócić. Dwie strony: potrzebuję przebaczenia i mogę to przebaczenie otrzymać. To ważna katecheza o pięknym, ale trudnym sakramencie. Jest to sakrament, w którym stajemy bezbronni. Pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę, że są w nas cienie. Boimy się oceny. Boimy się odrzucenia. Chcemy, by ktoś nas kochał nawet mimo naszych grzechów. I taki ktoś jest – jest nim Jezus. On chce nam przebaczyć. Jego nie interesują nasze grzechy, ale to, że chcemy przyjąć Jego miłość. Jest obecny. W osobie kapłana chce obdarować nas przebaczeniem. Kapłan jest człowiekiem jak inni ludzie, jak dzieci też bywa w „paski”, ale jest uświęcony mocą Jezusa i kiedy udziela przebaczenia, Jezus w nim działa.

Religia klasa 3 czerwiec

Kl 3 katecheza na czerwiec T47, T48katechezy zaległe z kwietnia, maja i bieżące z czerwca należy przesłać jak najszybciej, ostateczny termin to 14 czerwca  
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres: robalqsiencq@gmail.comlub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/drive/folders/1uKLwerV5gHT42NRlkccnuZaAOxdQ2Lei?usp=sharingw razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt SMS oddzwonię 

T47. Pan Jezus daje nam siebie                 Bóg w swoich planach wobec człowieka pragnie jego dobra, zbawienia, ale do niczego go nie zmusza. Czytając niektóre ewangeliczne sceny o uzdrowieniach Jezusa, ma się wrażenie, że to wiara człowieka niejako „przymusza” kochające Serce Boże do działania. Tak dzieje się, gdy Jezus uzdrawia kobietę chorą na krwotok i Syrofenicjankę. Podobnie Jezus chwali wiarę poganina, setnika. „Setnik rozmawiał z Jezusem, jak z kimś bliskim, komu można zwierzyć się ze swojego bólu. […] Dlatego zdecydował się on zbliżyć do Jezusa, jednak nie domagał się niczego siłą: nie biegł za Jezusem, nie krzyczał i nie był nachalny. Nawet nie wziął ze sobą żołnierzy, którzy mogli mu pomóc przecisnąć się przez tłum, by dotrzeć do Uzdrowiciela. Decyzję zostawił Jezusowi, a sam zaufał głęboko, że ma On moc rozkazać chorobie i ta będzie posłuszna; tak samo jak rozkazom dowódcy posłuszni byli jego żołnierze i słudzy. Setnik wypowiadając słowa: «Panie nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie» (Mt 8,8), ukazał swoją wielką wrażliwość. Tę wrażliwość, którą my, ludzie pośpiechu i super organizatorzy spraw zewnętrznych często w sobie i w innych zagłuszamy. Ona to prowadzi do pokory, prawdy o nas samych oraz szacunku wobec inności braci i sióstr i staje się fundamentem wiary”. Liturgia, a szczególnie Eucharystia, przyczynia się, byśmy swoim życiem wyrażali wobec innych wiarę w tajemnicę Chrystusa i Jego Kościoła. To w niej Jezus jest szczególnie obecny pod postaciami eucharystycznymi. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa jest szczytem sprawowania Eucharystii. Otrzymujemy przez nie pełnię sakramentu, łączymy się osobiście z Chrystusem i Kościołem, a także między sobą.T48. Przyjmujemy Pana Jezusa. Komunia Święta
            Łamanie chleba już w czasach przedchrześcijańskich funkcjonowało i miało znaczenie symboliczne jako budowanie wspólnoty. Stosowane w żydowskiej liturgii rodzinnej podkreślało wspólnotę stołu, symbolizowało jedność rodziny skupionej wokół ojca, także szczerość kontaktów i postaw. W Wieczerniku Chrystus łamał chleb i rozdawał uczniom. Gest ten oznacza, że wielu, spożywając z jednego Chleba eucharystycznego, którym jest Jezus Chrystus, staje się z Nim jednym ciałem. Święty Paweł pisze: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 17). Ideę zjednoczenia i wspólnoty podjęło „Didache” (9, 4), mówiąc, że jak chleb łamany rozsiany był po górach, a stał się jedno, tak również Bóg zgromadzi wszystkich rozproszonych w jednym królestwie. Odnowiona liturgia w obrzędzie łamania chleba akcentuje wymiar jedności wiernych (OWMR 48, 3). Interpretacje obrzędu zmieszania postaci wskazują na symbolikę jedności Ofiary – to ta sama Ofiara Chrystusa, także jedności bardziej lokalno – horyzontalnej, ze swoim biskupem. Spotykamy także wyjaśnienia, że jak łamanie chleba symbolizuje śmierć (oddzielenie duszy od ciała), tak zmieszanie postaci (połączenie) oznacza zmartwychwstanie Chrystusa. Śpiew „Baranku Boży” przywołuje na myśl baranka paschalnego Starego Testamentu, nawiązuje do zawołania Jana Chrzciciela o Chrystusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29. 36). Kierujemy go do Chrystusa umęczonego. Modlitwą przygotowawczą do Komunii jest inwokacja biblijna wyrażającą pokorę i ufność, słowa setnika Korneliusza: „Panie nie jestem godzien…” (Mt 8, 8). Posoborowe „Ordo Missae” przewiduje także osobiste przygotowanie się wiernych do przyjęcia Chrystusa, które powinno odbywać się w ciszy, podobnie jak przygotowanie celebransa. Zjednoczenie uczestników uczty Pańskiej ma się dokonywać nie tylko w Eucharystii, ale rozciągać na całe nasze chrześcijańskie życie, byśmy w dziękczynieniu przynosili obfite owoce miłości. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii Świętej gładzi grzechy powszednie i chroni od grzechów ciężkich. W Eucharystii spływa na nas łaska, dokonuje się uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga, które jest celem Kościoła. Aby ten cel osiągnąć wychowujemy do owocnego uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej.

Język angielski klasa 1, 29.05.2020r

#angielski klasa 1,4,5,7
KLASA 1
Subject: Ćwiczenia utrwalające.
Wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 45:
ćw.1: wpiszcie odpowiedni numer przy zwierzątku, o którym wspomni osoba mówiąca. Ćwiczenie 2: należy pokolorować zwierzęta.
Poćwiczcie też TUTAJ:
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level1/games/game-6-3…
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/games/gam-6-2…

Język angielski klasa 1, 28.05.2020r

#angielski 
klasa 1
Subject: Zwierzęta i ich schronienie.
Zapisujemy w zeszytach:
stork- bocian
fox- lis
hedgehog- jeż
squirrel- wiewiórka
nest- gniazdo
ground- nora
leaves- liście
tree- drzewo
Jak już zapiszecie te słówka w zeszytach, otwórzcie podręczniki na stronie 68, odtwórzcie nagranie, słuchając powtarzajcie te słówka.
Ćwiczenie 2 to nazwy mieszkań zwierząt:
A stork in the nest. Bocian w gnieździe.
A fox in the ground. Lis w norze.
A hedgehog in the leaves. Jeż w liściach.
A squirrel in the tree. Wiewiórka na drzewie.
Powtarzajcie za nagraniem powyższe wyrażenia.
Zróbcie też ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 44. Ćwiczenie 1: należy posłuchać jakiego koloru jest dany zwierzak i tak go kolorujemy. W ćwiczeniu 2: zaznaczamy haczyk w kolumnie, gdzie znajduje się mieszkanie zwierzątka.
Nagrania do ćwiczeń:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…

Język angielski klasa 3, 27.05.2020r

klasa 3
Subject: He doesn’t like playing guitar. Opisujemy to co lubi lub czego nie lubi chłopak czy dziewczynka.
Zapisujemy w zeszytach:
He likes riding a bike. On lubi jeździć rowerem.
He doesn’t like riding a bike. On nie lubi jeździć rowerem.
Przyjrzyjcie się uważnie tym zdaniom.
Podręcznik str. 67:
Zróbcie w zeszytach ćwiczenie 1 na stronie 67: Połączcie zdania z imionami osób podanych na obrazkach.
Ponadto zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 53 oprócz Extra Fun.

Język angielski klasa 2, 27.05.2020r

#angielski klasa 2,3,6,7,8
klasa 2
Subject: Can you…? Określanie umiejętności.
Zadając pytanie o umiejętność mówimy:
Can you ski? Czy umiesz jeździć na nartach?
Odpowiadamy:
Yes, I can.- Tak, umiem.
No, I can’t. Nie, nie umiem.
Zapiszcie w zeszytach to, co napisałam na temat pytania i odpowiedzi.
Proszę zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 53. W ćwiczeniu 2 należy wstawić haczyk przy czynności, którą potraficie wykonać, zaś krzyżyk tam, gdzie nie potraficie wykonać danej czynności. W pierwszej liniaturze wstawcie can lub can’t. W każdej następnej piszecie podobnie jak w pierwszej liniaturze, zmieniacie tylko czynność.
Poćwiczcie:
https://elt.oup.com/stud…/goldsparks/level2/games/game-1-25…

Język angielski klasa 2 i 3, 26.05.2020r

Subject: Mother’s Day. Dzień Matki.
Z okazji dzisiejszego Dnia Matki chciałabym, abyście wzbogacili swoją znajomość słownictwa o kilka dodatkowych słówek a przydatnych w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych. Skorzystajcie z linków, które Wam podaję i ćwiczcie słownictwo:
https://learningapps.org/12377765
https://learningapps.org/12465042
https://wordwall.net/…/…/mothers-day-po%c5%82%c4%85cz-w-pary

https://wordwall.net/…/resour…/2536724/angielski/mothers-dayhttps://wordwall.net/…/resou…/2511347/angielski/mothers-day1

Dobrze by było, gdybyście wysłali mi kilka fotek potwierdzających Waszą pracę 😉
Nie zapomnijcie dzisiaj złożyć życzenia swoim mamom 🙂

Język angielski klasa 1, 22.05.2020r

#angielski klasa 1,4,5,7,8
klasa 1
Subject: Pets- śpiewamy piosenkę o zwierzątkach domowych.
Podręcznik str. 67:
Piszemy w zeszytach:
This is my dog- To jest mój pies.
He goes „woof woof”- Mówi hau-hau.
He goes „squawk” all night- Skrzeczy całą noc.
She goes „meeow” all day. Ona miauczy cały dzień.
Powyższe wyrażenia są w piosence w podręczniku na stronie 67. Piosenkę macie też TUTAJ:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/…/unit6/song3…

Zachęcam Was do zaśpiewania jej.
Ponadto zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 43( extra steps również).

Język angielski klasa 1, 21.05.2020r

klasa 1
Subject: Forest tales- słuchanie i czytanie historyjki obrazkowej.
Piszemy w zeszytach:
Look! Patrz.
Here’s a beautiful parrot. Tutaj jest piękna papuga.
The parrot is in the water. Papuga jest w wodzie.
Te wyrażenia znajdują się w historyjce w podręczniku na stronie 66.
Słuchacie i czytacie historyjkę na stronie 66.
Historyjka jest też TUTAJ:
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/filmzone/unit6/forest…
Zróbcie też ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 42.

Język angielski klasa 2, 20.05.2020r

klasa 2:
Subject: I can/ I can’t.
Zapisujemy w zeszytach:
Can you swim? Czy umiesz pływać?
Yes, I can. Tak, umiem.
No, I can’t. Nie, nie umiem.
Chciałabym, abyście zrobili tylko ćw. 1 str.65 w podręczniku, ale trochę inaczej: Przepiszcie wypowiedź jednej osoby, pisząc obok imię tej osoby. Przetłumaczcie ten przepisany fragment. Mówi on o umiejętnościach.
Poćwiczcie sobie nowe wyrażenia TUTAJ:
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level2/pictdict/unit6…

Język angielski klasa 3, 20.05.2020r

klasa 3:
Subject: Grace likes rollerblading. Grace lubi jazdę na rolkach.
Piszemy w zeszytach:
He likes jumping. On lubi skakanie.
He likes running. On lubi bieganie.
He doesn’t like swimming. On nie lubi pływania.
Amazing! Zadziwiające.
Podręcznik str 66: słuchamy i czytamy dialog. Wyrażenia, które podałam wyżej, znajdują się w tym dialogu.
Zróbcie w zeszycie ćwiczeń ćw 1 str. 52, bez extra steps.

Język angielski 3, 19.05.2020r

KLASA 3:
Subject: I like riding a bike. Lubię jazdę rowerem.
Zapisujemy w zeszytach:
Do you like rollerblading? Czy lubisz jeździć na rolkach?
Yes, I do. Tak, lubię
No, I don’t. Nie, nie lubię.
I like rollerblading. Lubię jeździć na rolkach.
Podręcznik str. 65:
Proszę zróbcie ćw. 2: należy posłuchać, czego nie lubią dzieci; zapiszcie w zeszytach imiona dzieci, przy nich zapiszecie, który pokój należy do której osoby.

Podaję link do strony, gdzie możecie sobie poćwiczyć wyrażenia z rozdziału PLAYTIME:

Język angielski klasa 2,

19.05.2020

KLASA 2:
Subject: I can draw( Potrafię rysować)- umiejętności.
Podręcznik str. 63, ćw. 3:
Są dwie ramki ze słownictwem, ułóżcie i zapiszcie zdania. Na stronie 61 sprawdźcie co się z czym łączy.
Poza tym zróbcie w zeszytach ćwiczeń ćw. 1 na stronie 52.

Język angielski klasa 1,

15.05.2020r

#angielski#klasa 1
klasa 1:
Subject:Painting funny animals – śpiewamy piosenkę i poznajemy nowe nazwy kolorów.
Zapisujemy w zeszytach nazwy kolorów, obok namalujcie plamkę z tym kolorem i podpiszcie:
white- biały
black- czarny
brown- brązowy
pink- różowy
grey- szary
2. Podręcznik str. 64: piosenka nr 2.22: odtwarzamy i uczymy się śpiewać.
Nagrania z piosenkami są TUTAJ:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…
A na tej stronie jest piosenka z tekstem:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/…/unit6/song2…
A TUTAJ macie nazwy zwierząt z tego rozdziału oraz nazwy kolorów, które dzisiaj poznaliście:
https://elt.oup.com/stu…/goldsparks/level1/dictionary/unit6…

3. Zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 41.

Proszę o zdjęcia potwierdzające Waszą pracę 😃
Have a nice day! ☀️🙂

Język angielski klasa 1

14.05.2020r

#angielski#klasa 1
Subject: Zabadella- słuchamy i czytamy historyjkę obrazkową.
Piszemy w zeszytach:
This is my cat- To jest mój kot.
Have you got a pet? Czy masz zwierzątko?
Zabadella, please help me- Zabadella, proszę pomóż mi.
Thanks- dzięki
This is my fish- To jest moja rybka.
This is my dog- To jest mój pies.
Wyrażenia, które zapisaliście w zeszytach, pomogą Wam zrozumieć historyjkę. Otwieramy podręcznik na stronie 62: zapoznajemy się z historyjką- słuchamy i czytamy.

2. Zróbcie też ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 40 i kto jeszcze nie zrobił ćwiczeń na stronie 39, też robi.

Zdjęcia zrobionych lekcji są mile widziane😃

Have a nice day! 🙂☀️

Język angielski klasa 3, 13.05.2020r

KLASA 3:
Subject: „Let’s play!”(Pobawmy się !). Słuchanie i czytanie historyjki obrazkowej.
1. Piszemy w zeszytach:
Come in- wejdź.
Let’s play- pobawmy się.
Do you like making models? Czy lubisz tworzyć modele?
No, I don’t. Nie, nie lubię.
Do you like listening to music? Czy lubisz słuchać muzyki?
Do you like doing karate? Czy lubisz uprawiać karate?
What do you like doing? Co lubisz robić?
I like taking photos. Lubię robić zdjęcia.
Look! Patrz!

Wyrażenia, które zapisaliście, znajdują się w historyjce w podręczniku na stronie 64.
2. Otwieracie podręcznik na stronie 64- słuchacie i czytacie historyjkę do momentu aż dobrze będziecie ją czytali.

GOOD LUCK! 🍀🙂☀️

Język angielski klasa 2, 13.05.2020r

#angielski#klasy 2-3
GOOD MORNING! 🙂
KLASA 2:
Subject: „Let’s play!”( Pobawmy się!). Słuchanie i czytanie historyjki obrazkowej.
1. Piszemy w zeszytach:
Can you ride a horse? Czy potrafisz jeździć konno?
Yes, I can. Tak, potrafię.
I can’t ride a horse. Nie potrafię jeździć konno.
Can you skateboard? Czy potrafisz jeździć na skateboardzie?
No, I can’t. Nie, nie potrafię.
I know. Wiem.
Let’s play football. Zagrajmy w piłkę nożną.
I can’t play football. Nie potrafię grać w piłkę nożną.
Time for a spell. Czas na zaklęcie.
Grandma shoots… Babcia strzela…
Well done! Dobra robota!
magic boots- magiczne buty.
Słownictwo, które zapisaliście, znajduje się w historyjce na str. 62.

2. Podręcznik str.62- wielokrotnie słuchamy i czytamy historyjkę do momentu aż będziemy potrafili dobrze ją przeczytać.

Język angielski klasa 3, 12.05.2020r

KLASA 3
Subject: Hobby- poznajemy nazwy różnych hobby oraz czytamy wierszyk.
Zapisujemy w zeszytach:
playing basketball- grać w koszykówkę
taking photos- robić zdjęcia
rollerblading- jeździć na łyżworolkach
making models- tworzenie modeli
reading comics- czytanie komiksów
doing karate- uprawiać karate

2. Podręcznik str.62:
a) odtwarzamy nagranie, słuchamy i powtarzamy słownictwo na tej stronie.
b) Podręcznik str. 63: Słuchamy i czytamy wierszyk do momentu aż dobrze nauczymy się wymowy.
c) Proszę zrobić wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 51.

Język angielski klasa 2, 12.05.2020r

KLASA 2:
Subject: Playtime- słuchamy wierszyka oraz poznajemy nazwy hobby.
Zapisujemy w zeszytach:
use a computer- używać komputera
play the violin- grać na skrzypcach
play football- grać w piłkę nożną
ride a horse- jeździć konno
ski- jeździć na nartach
dance- tańczyć
draw- rysować
play tennis- grać w tenisa
jump- skakać
swim- pływać
Uczymy się na pamięć tych nowych słówek.
2. Podręcznik str. 60- wierszyk; słuchamy nagrania wielokrotnie i uczymy się go czytać. Gdyby ktoś nie miał płytki, nagrania są TUTAJ:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/lessons…

3. ćw. str.61: Proszę słuchać wymowy tych wyrazów oraz powtarzać aż zapamiętacie.
4. Zróbcie też całą stronę ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń str. 51

Religia klasa 1 MAJ

#religia#pierwsza# klasa 1

Kl 1 katecheza na maj T44, T45, T46 i T47
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres:
———————————————————————
robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092
z podaniem imienia i nazwiska dziecka
——————————————————————
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/…/1ns0qU3nXdH0AlQoEzXj60cRckUGRuPA…

T44 Przyjmujemy Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego
„«Duch Święty» jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem” (KKK 691). Pismo Święte porównuje Go do gołębicy, wiatru, ognia: są to obrazy, które mówią o działaniu Ducha Świętego. „Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go «Parakletem ». […] Paraklet tłumaczy się zazwyczaj jako «Pocieszyciel»; Jezus jest pierwszym Pocieszycielem” (KKK 692). Głosimy dziecku zbawcze orędzie pocieszenia, które spływa na nas od Boga i wzywa nas do odpowiedzi. Nawiązujemy do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Odwołujemy się do chrztu świętego, podczas którego otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, a rodzice i chrzestni zobowiązali się do wychowania nas w wierze i posłuszeństwie natchnieniom Ducha Świętego, który rozwija w nas ustawicznie otrzymane życie Boże.
T45 Słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie
Etymologiczne znaczenie słowa „Ewangelia” jest jasne: chodzi o radosną, szczęśliwą nowinę, jaką niesie ze sobą Księga. W niej bowiem Jezus Chrystus – jej główny Bohater – jest nosicielem Dobrej Nowiny o Bogu, który przychodzi na ziemię, by objawić swoją miłość wobec każdego człowieka zamieszkującego kulę ziemską. Nikt spod tej miłości nie jest wyłączony! Słuchając i czytając Pismo Święte, spotykamy się z żywym Bogiem, który chce działać w ludziach i poprzez ludzi. Cześć oddawana Ewangelii, jest czcią, którą okazujemy Jezusowi Chrystusowi.
T46 Słuchamy Pana Jezusa
Aby doświadczyć miłości Pana Boga, należy Go prosić, by pomógł otworzyć nasze serca i uwrażliwił nas na poznawanie osoby Jezusa, słuchanie i wypełnianie Jego słów oraz świadczenie o Nim wobec braci i sióstr tam, gdzie jesteśmy. O tej prawdzie przypominają słowa z obrzędów liturgii chrzcielnej, która przewija się w tym bloku katechetycznym. „Prosimy Cię, aby te dzieci mogły słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkami”. Do wypełniania tej prośby zobowiązali się rodzice dzieci w czasie przyjmowania przez nie sakramentu chrztu. Obecna katecheza jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, by same to wezwanie chrzcielne podjęły i realizowały w życiu.
T47 Pan Jezus zaprasza nas na Ucztę. Ostatnia Wieczerza – Eucharystia – Msza Święta
Słowo Eucharystia dokładnie znaczy wejście w dziękczynienie Bogu i w logikę dzielenia. Oznacza to bycie nie tylko w postawie synowskiej wobec Boga, ale także w postawie braterskiej wobec bliźniego. Eucharystia jest ucztą, na którą jesteśmy zapraszani przez samego Pana Jezusa. Eucharystia jest najprostszym i jednocześnie najbardziej Bożym gestem, jaki można sobie wyobrazić. To jest prawda o Jezusie: jest On tak ludzki i jednocześnie tak Boski; tak znany, a jednocześnie tak tajemniczy. Eucharystia to „historia Boga, który chciał być blisko nas, tak blisko, że możemy Go widzieć własnymi oczami, dotykać Go naszymi rękami; tak blisko, że nie ma pomiędzy Nim a nami niczego, co mogłoby nas oddzielić, niczego, co by tworzyło dystans”. Sceneria Ostatniej Wieczerzy rozgrywa się w Wieczerniku przy stole. Stół – to symbol spotkania. Jezus nie siada przy stole sam, a uczniom nie nakazuje usiąść gdzie indziej. On siada razem z nimi: Jezus – Mistrz i uczniowie przy jednym stole. On zrównuje się niejako z nimi, staje się jednym z nich. Tak samo i każda Msza Święta jest spotkaniem przy stole eucharystycznym tych, którzy przychodzą do kościoła i są świadkami największego cudu, jaki się wówczas dokonuje. W Eucharystii Bóg wydaje się za nas pomimo naszych grzechów niewdzięczności: odkrywa się On w Osobie Jezusa Chrystusa jako dar i przebaczenie. W Eucharystii Jezus ofiarowuje się jako pokarm na drogę życia dla tych, których kocha – czyli wszystkich nas.DRIVE.GOOGLE.COMV 44-47 – Google Drive

Religia klasa 2 MAJ

#religia#druga# klasa 2

Kl 2 katecheza na maj T42, T43, T44 i T45
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres:
———————————————————————-
robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092
z podaniem imienia i nazwiska dziecka
————————————————————————–
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/…/1nnQ6Wz1trWgiyjXO3nKoXYiBwCf_6hl…
T42 Chrystus zmartwychwstał. Uczta eucharystyczna
Śmierć Jezusa pogrążyła Apostołów w smutku i zwątpieniu. Nie byli zdolni zrozumieć, że cierpienia Jezusa są drogą prowadzącą do chwały. Dopiero gdy sam Zmartwychwstały wyłożył im Pisma, które się spełniły na Nim, oraz gdy w ich obecności połamał chleb, wtedy zrozumieli, że Jezus naprawdę żyje (por. Łk 24, 21-27. 30-32). Łamanie chleba staje się czytelnym znakiem obecności Jezusa zmartwychwstałego w świetle Ostatniej Wieczerzy. Jezus, jako Gospodarz uczty w Wieczerniku, wziął chleb, połamał i dał uczniom, mówiąc; „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje za was wydane”. Obrzęd łamania chleba, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, staje się od Ostatniej Wieczerzy znakiem obecności Jezusa podczas każdej Mszy Świętej. Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa w Emaus. To odkrycie napełniło ich serca radością, którą zapragnęli przeżywać we wspólnocie. Pierwsi chrześcijanie Łamaniem Chleba nazywali swoje zgromadzenia eucharystyczne (por. KKK 1329). Kościół, wspólnota wierzących, przeżywa radość zmartwychwstania Jezusa „sprawując Eucharystię, w której uobecnia się zwycięstwo i tryumf Jego śmierci” (KL 6). Każda Eucharystia jest ucztą, na którą zaprasza sam Chrystus, gdyż pragnie rękami kapłana wziąć chleb, pobłogosławić i dać wszystkim. Nasz udział we Mszy Świętej jest przyjęciem zaproszenia na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Owocem zaś tego spotkania powinna być radość paschalna wnikająca w naszą codzienność, tak jak to było w pierwotnym Kościele (por. Dz 2, 46).
T43 Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chrzest święty
„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213). Dzisiejsze spotkanie ma pouczyć o fundamentalnym znaczeniu chrztu świętego. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5). Dlatego też w dzień wniebowstąpienia nakazał Jezus Apostołom, aby nauczali i chrzcili wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Bez chrztu nie można przyjąć żadnego innego sakramentu. Chrzest gładzi grzech pierworodny oraz wszystkie inne grzechy i kary, daje łaskę uświęcającą i szczególną pomoc do życia chrześcijańskiego oraz czyni nas dziećmi Bożymi. Rodzice, którzy przynoszą dziecko do chrztu, wyznają wiarę w Kościele (nie w imieniu dziecka, lecz w swoim) i przyrzekają w tej wierze je wychowywać. Przyjęcie chrztu zobowiązuje nas, abyśmy trwali w wierze chrześcijańskiej i wiernie wypełniali przykazania Chrystusowe.
T44 Być świadkiem Pana Jezusa. Bierzmowanie
„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej” (KKK 1285). Pan Jezus w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Przez ich ręce moc Ducha Świętego zstępowała na wiernych. Także dzisiaj w sakramencie bierzmowania Duch Święty pomnaża łaskę uświęcającą, udziela mocy, abyśmy wierni Chrystusowi wyznawali świętą wiarę. Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy katolik, jeżeli ma ku temu sposobność. Kto by z niedbalstwa nie przyjął tego sakramentu, naraziłby się na grzech. Sakrament bierzmowania trzeba przyjąć w stanie łaski uświęcającej. Winniśmy też modlić się gorąco o dary Ducha Świętego za przykładem Apostołów, którzy przed dniem Pięćdziesiątnicy trwali na modlitwie. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że Duch Święty w bierzmowaniu umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Chodzi więc o trzy wymiary świadectwa: o wyznanie wiary, o obronę wiary i o świadectwo wiary. W wielu sytuacjach nie trzeba mówić, iż jest się katolikiem, a jednak zajęta przez nas postawa wyraźnie o tym świadczy. Do takiego świadectwa jest potrzebna mądrość i odwaga. W sakramencie bierzmowania Duch Święty, udzielając swych darów, uzdalnia nas do składania tego świadectwa.
T45 Pan Jezus daje nam siebie. Eucharystia
Katechizm Kościoła Katolickiego za Konstytucją o liturgii mówi o Eucharystii jako źródle i szczycie życia chrześcijańskiego, dopełnieniu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, pokarmem podtrzymującym nasze siły w czasie ziemskiego pielgrzymowania, w dążeniu do życia wiecznego. Określenia: pokarm, napój, posiłek, chleb stosowane dla uwydatnienia prawdy, jaką zawiera misterium Eucharystii, umożliwia odwoływanie się do naturalnego pokarmu i napoju dla lepszego przybliżenia uczniom Eucharystii. Czym jest chleb dla naszego życia, tym przyjęcie Eucharystii dla życia Bożego w nas. Eucharystia utrzymuje, umacnia, odnawia, napełnia radością. Sam Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Do XII w. przyjmowano zwykle Eucharystię pod dwiema postaciami. Dopiero na przełomie XIII/XIV w. praktyka ta powoli przestała obowiązywać ze względu na licznie szerzące się błędy teologiczne. Obecnie od Soboru Watykańskiego II zaczęto wprowadzać w wielu Kościołach lokalnych Komunię Świętą pod dwiema postaciami. Do duchowo owocnego przyjęcia Komunii Świętej konieczne jest zbadanie swojego sumienia oraz staranne przygotowanie. Kto jest świadom popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przyjmie Komunię Świętą, winien przystąpić do sakramentu pokuty. Od aktu pokuty zaczyna się też każda Msza Święta. Także post eucharystyczny, niegdyś bardzo surowy, służy godnemu przygotowaniu się do przyjęcia Komunii Świętej. Wierzący, który przychodzi do stołu Pańskiego, na słowa kapłana: „Ciało Chrystusa” odpowiada „Amen”, przez to mówi: „Tak, wierzę!”. Eucharystia jest ucztą ofiarną, ucztą, w której wystarcza pokarmu dla każdego, kto jest głodny. Dla nikogo tego pokarmu nie zabraknie.DRIVE.GOOGLE.COMV 42-45 – Google Drive

Religia klasa 3 MAJ

#religia# trzecia# klasa3

Kl 3 katecheza na maj T43, T44, T45 i T46
pliki oznaczone „pod – podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznika
pliki oznaczone „cw – karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukować
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniach
do każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej teksty
kartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres:
—————————————————————————
robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
———————————————————————–
pliki pomocne są również dostępne: https://drive.google.com/…/1tVY8wOir2AagFAr_vMZNNQNsaAQCDOw…
T43 Wielbimy Boga. Liturgia eucharystyczna – nasze dziękczynienie
Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że ciągle czegoś potrzebuje. Że ma ciągle „za mało”, aby być w pełni szczęśliwym. Nie zauważa, jak bardzo jest obdarowany: przede wszystkim życiem, miłością Boga, światem a także wieloma innymi darami. Proszę zwrócić uwagę jak wiele darów otrzymujemy oraz powinniśmy uczyć się postawy wdzięczności. Przez postawę dziękczynienia powinniśmy głębiej wniknąć w tajemnicę Eucharystii, która jest właśnie dziękczynieniem „za wielkie cuda, jakie Bóg zdziałał wśród nas”. Ukazujemy także jedność Kościoła, który jest większy niż nam się zazwyczaj wydaje: jesteśmy złączeni nie tylko z tymi, którzy są ochrzczeni i żyją, ale też z tymi, którzy już odeszli, a nadto z aniołami, Najświętszą Maryją, Apostołami i wszystkimi świętymi w niebie. Nie jesteśmy sami. Szczególny powód do dziękczynienia i wychwalania Boga mamy za dar Jezusa, który „zburzył rozdzielający nas mur – wrogość” i „pojednał w jednym ciele”. Od tej pory wszyscy tworzymy jedną rodzinę, jesteśmy sobie bliscy „przez Krew Chrystusa”, nikt z nas nie jest sam. Eucharystia jest zawsze aktualnym dziękczynieniem, bo każdy człowiek ma za co Bogu dziękować nawet jeśli jego życie jest trudne. Każdy jest obdarowany.
T44 Msza Święta – ofiara Chrystusa
W akcie przeistoczenia ukryta jest tajemnica naszej wiary, którą wyznajemy słowami: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Jest to „święte świętych” naszej wiary, albowiem tutaj Bóg staje się między nami żywy i obecny w swoim Ciele i Krwi. Trudność tej katechezy wiąże się z zrozumieniem Tajemnicy Przemiany, tzn. że to, co staje się na ołtarzu, dzieje się mocą słów Chrystusa i dzięki obecności Ducha Świętego, którego wzywamy, a nie magiczną mocą księdza. Słowa przeistoczenia mają moc właśnie przez to, że powtarzają gest, uczyniony przez samego Chrystusa, Boga – człowieka. A kiedy Bóg mówi, to staje się to, o czym mówi. Druga trudność wiąże się z wytłumaczeniem, że przeistoczenie jest Pamiątką Ostatniej Wieczerzy i jednocześnie uobecnieniem ofiary Chrystusa. Proszę zrozumieć, że my nie „wspominamy” czegoś, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu, tak jak się wspomina ubiegłoroczne wakacje, my uczestniczymy. Chleb nie „przypomina” ciała Chrystusa – jest Ciałem Chrystusa. Z tego faktu wypływa też nasze poszanowanie dla postaci konsekrowanych. Trzeba zrozumieć na czym polega godne i niegodne przyjmowanie Ciała Pańskiego. I dlaczego Komunii świętej nie spożywa się jak zwykłego posiłku. Jest to bowiem sam Chrystus, który, stając się dla nas pokarmem, wypełnia obietnicę Boga i wprowadza nas w rzeczywistość królestwa Bożego. Kolejną sprawą jest ukazanie roli i godności kapłana, która to godność nie wypływa z osobistej świętości („kapłan jest brany z ludu” – może także być grzesznikiem i człowiekiem słabym), ale właśnie z faktu, że przez jego posługę staje między nami Chrystus. A kiedy staje przy ołtarzu i wypowiada słowa konsekracji, nie tylko naśladuje Chrystusa, ale jest znakiem Chrystusa. Jest to rola, w której nikt go nie może zastąpić, do której został wybrany, powołany i uświęcony.
T45 Zaproszeni na Bożą ucztę
Lepiej późno niż wcale… Całe nasze życie jest darem Boga. Przyjęcie go wymaga czasu. Im cześniej to się dokona, tym większe będą owoce daru. Czasami słyszymy: „Nie prosiłem się na świat…” To prawda. Przyjście człowieka na świat nie jest owocem jego prośby. Proszenie pochodzi od innych i jest ostatecznie zaproszeniem samego Boga. To On zaprasza najpierw rodziców, aby zechcieli przekazać Jego życie dziecku. Następnie dar winien być przyjęty i rozwijany przez tego, kto go otrzymał. Dziecko ma stawać się – zgodnie ze swym najgłębszym powołaniem – dzieckiem Bożym. W przeciwnym wypadku zaproszenie do życia pozostanie wezwaniem niespełnionym. Nie będzie mogło się okazać, że było zaproszeniem do życia samego Boga. Boże zaproszenie do życia dociera do nas przede wszystkim przez Jezusa. Ma to nam ułatwić przyjęcie go, ale… na pierwszy rzut oka możemy odnieść wrażenie dodatkowego utrudnienia. Sam fakt, że Jezus używa często przypowieści, daje okazję do nieporozumień, nawet wśród uczniów. Czasami sens jest jasny, ale wtedy widać jeszcze wyraźniej, jak wiele wymaga się tu od człowieka i jak trudno to przyjąć. Na przykład, mówiąc o zaproszeniu na ucztę, Jezus zachęca nas do zajmowania ostatniego miejsca. Ponadto zaleca zapraszać ludzi najbardziej potrzebujących, od których trudno się spodziewać „odpłaty”. Można to pojąć tylko w Duchu samego Jezusa. On sam świadczy o tym, że właśnie Bóg zajmuje „ostatnie” miejsce – nie tylko na uczcie, w której całkowicie nam się oddaje, ale także w świecie, gdzie można Go spotkać w ludziach najbardziej pogardzanych. To On kieruje do nich i do nas swoje zaproszenie, byśmy dzielili się miłością, w której On sam się udziela – bez reszty.
T46 Jesteśmy dziećmi Bożymi
„Jesteśmy dziećmi Boga”. Słyszałem to już tyle razy, że mam zakodowane w głowie typowe wyjaśnienie tych słów. Nie potrafię nawet zastanawiać się, czy może się w nich kryć coś więcej. Zazwyczaj spotykamy się w Kościele z następującą interpretacją: jesteśmy dziećmi Boga, co znaczy, że Bóg kocha nas, jak rodzice kochają swoich synów i córki. Troszczy się o nas, uczy nas dobrze żyć, wysłuchuje naszych próśb i pomaga w potrzebie. Akcent jest położony wyłącznie na fakt, że jesteśmy Jego „dziećmi”. Spróbujmy natomiast usłyszeć to inaczej: „Jesteśmy dziećmi BOGA”. Pełny sens tych słów wydaje się początkowo tak absurdalny, że szybko ucieka się w znaczenia przenośne i symbole, które nie wzbudzałyby większych kontrowersji. Słyszymy zatem, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, bo wszystkich nas jednakowo stworzył, bo jest początkiem tak świata, jak i ludzkości. Bóg-kreator, wspólny chrześcijanom, muzułmanom i Żydom, do pogodzenia z filozofią i logiką antycznych myślicieli, wydaje się bezpiecznym wyjściem z sytuacji. Można go nawet pogodzić ze światem wokół, bo stworzył ludzi wolnymi i więcej się nie wtrącał. W tej wolności powstały różnice między nimi, czyniąc jednych ludzi lepszymi, innych gorszymi. Ale nie o to chodzi. Być czyimś dzieckiem to znaczy pochodzić od niego, dzielić jego naturę, dziedziczyć historię rodzinną i brać za nią odpowiedzialność. Zatem „być dzieckiem Boga” to być Jemu podobnym, poprzez dorastanie stawać się Jego obrazem, tak jak syn czy córka po latach stają się obrazem swoich rodziców. To również oznacza, że możemy traktować Boga jak rodzinę – z miłością, nadzieją, zażyłością, zaufaniem i wszystkimi ludzkimi cechami, które towarzyszą nam w relacjach rodzinnych. Na tym polegało szaleństwo miłości, którą Bóg objawił przez Chrystusa: Bóg, który wcześniej traktowany był jako niedostępny władca, wszechpotężny sędzia i bezwzględny strażnik sprawiedliwości, teraz staje się twoim ojcem i matką, bratem i siostrą! Staje się tak bliski, że wchodzi do naszego wnętrza.DRIVE.GOOGLE.COMV 43-46 – Google Drive

Język angielski klasa 1, 8.05.2020r

#angielski#pierwsza#klasa 1
Subject: A pink parrot( różowa papuga).
W tym ostatnim już rozdziale poznacie nazwy zwierzątek domowych oraz przypomnicie oraz poznacie nazwy kolorów.
Zapiszcie w zeszytach:
a dog- pies
a parrot- papuga
a cat- kot
a hamster- chomik
a rabbit- królik
a fish- ryba

Podręcznik str. 60:
a) Odtwórzcie ćw.1: posłuchaj, wskaż i powtórz nazwy zwierzątek, które są na ilustracji. W razie, gdyby ktoś nie miał nagrań, przypominam, że są TUTAJ:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…

b) Posłuchajcie piosenki tyle razy aż będzie Wam dobrze znana( nagranie 2.16). Jeśli ktoś nie ma płyty CD, przypominam, że nagrania są pod linkiem, który podałam wyżej.
c) ćw. 4 str 61: Wybierz sobie dwa zwierzątka, narysuj i podpisz je.

HAVE A NICE DAY! 🍀🙂

Język angielski klasa 1, 7.05.2020r

#angielski# klasa 1

Subject: Ćwiczenia utrwalające.
Proszę zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 38, oprócz Extra Fun.
Poćwiczcie sobie klikając:

https://learningapps.org/9834206 https://learningapps.org/9422993 https://wordwall.net/pl/resource/1234107/angielski/food

Have a good day! 🙂🤗

Język angielski klasa 2

6.05.2020r

#angielski# klasy 2-3
KLASA 2:
Subject Mini sprawdzian.
Proszę Was, abyście kliknęli w poniższe linki i wyślijcie mi zdjęcia wyników:

https://wordwall.net/…/angie…/favourite-things-gold-sparks-2

https://wordwall.net/…/…/angielski/instruments-gold-sparks-2

Język angielski 5.05.2020r

klasa 3

KLASA 3:
Subject: Ćwiczenia powtórzeniowe.
Zapiszcie w zeszytach:
he( on) , she( ona), it ( ono): je posiłek ( has).
he, she, it: je jakiś produkt( eats) w sensie zwykle to jada.
Pozostałe osoby:
I ( ja): have, eat
You( ty): have, eat
We( my): have, eat
You( wy): have, eat
They( oni, one): have, eat
To, co wyżej podałam Wam do zeszytu, możecie wyróżnić kolorem; będzie łatwiej Wam zapamiętać 🙂
Klikajcie i ćwiczcie:
https://wordwall.net/…/…/1922567/angielski/meals-sparks-kl-3

https://wordwall.net/…/resource/1669291/…/food-gold-sparks-3

Język angielski 5.05.2020r

klasa 2

KLASA 2:
Subject: Utrwalenie wiadomości.
W ramach utrwalenia wiadomości proszę zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 50 oraz poćwiczcie TUTAJ liczby 1-10 oraz nazwy ulubionych przedmiotów:

https://wordwall.net/…/572058/an…/gold-sparks-2-numbers-1-10

https://wordwall.net/…/18310…/angielski/gold-sparks-2-unit-5

Język angielski klasa 3

29.04.2020r

KLASA 3:
Subject: Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości.

Proszę zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 50.
Poćwiczcie:

https://wordwall.net/…/res…/1485271/angielski/time-sentences

https://wordwall.net/…/1448…/angielski/time-matching-klasa-3

https://wordwall.net/…/resource/1669291/…/food-gold-sparks-3

HAVE A NICE DAY! 🙂🤗

Następna lekcja w klasie 2 i 3 we wtorek 5 maja.

Język angielski klasa 2

29.04.2020r

KLASA 2:
Subject: „Bob and Olly”. Słuchamy i czytamy historyjki.
1. Zapisujemy w zeszytach:
This is my favourite place- To jest moje ulubione miejsce.
Let’s play hide and seek- Pobawmy się w chowanego.
Coming- nadchodzę
quick- szybko
well done- dobra robota
I’ve got an idea- Mam pomysł.

Te wyrażenia są w historyjce na str. 59 w podręczniku. Wielokrotnie jej wysłuchajcie i przeczytajcie.
2. Proszę zrobić też ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 49:
a) ćw.1: należy pokolorować pewną liczbę rybek
b) ćw.2: wyrażenia w tym ćwiczeniu są zaczerpnięte z historyjki.

Język angielski klasa 3

28.04.2020r

KLASA 3:
Subject: Słuchamy i czytamy historyjkę obrazkową.
Piszemy w zeszytach:
It’s time for breakfast- czas na śniadanie
Let’s go to Penny’s house- chodźmy do domu Penny
She has breakfast at seven o’clock- Ona je śniadanie o 7:00.
I don’t know- nie wiem
There’s honey and cereal too.- Tutaj jest też miód i płatki.
Wait for me! – Poczekaj na mnie!
1.
Te wyrażenia są w historyjce na stronie 59 w podręczniku. Nauczcie się ich, proszę. Wysłuchajcie historyjki wiele razy i nauczcie się czytać.
2. Zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 49:
a) ćw. 1: wyrażenia są w historyjce z tej lekcji.
b) W ćwiczeniu 2 należy wypisać nazwy jedzenia, które widzicie na obrazku.

Język angielski klasa 2

28.04.20020r

#angielski#klasy 2,3,4
KLASA 2:
Subject: Music- poznajemy instrumenty muzyczne.
Zapisujemy w zeszytach:
trumpet- trąbka
flute- flet
trombone- puzon
harp- harfa
cello- wiolonczela
violin- skrzypce
drum- perkusja
tambourine- tamburyn
maracas- marakas( rodzaj gruchawki)
accordion- akordeon
piano- pianino
organ- organy
string instruments- instrumenty strunowe
wind instruments- instrumenty dęte
percussion instruments- instrumenty perkusyjne
keyboard instruments- instrumenty klawiszowe

Te wyrażenia pomogą Wam w dalszej pracy 😊
1. Otwórzcie podręczniki na stronie 58:
a) ćw. 1: są r zdania i 4 obrazki; dopasujcie definicje do obrazków. Korzystajcie ze słownictwa, które zapisaliście w zeszytach.
b) ćw. 2: wysłuchajcie dźwięków instrumentów i zapiszcie w zeszytach, co to za instrument. Jeśli nie dacie rady wykonać tego ćwiczenia, nie róbcie na siłę.
2. Zróbcie też ćwiczenia w zeszycie na stronie 48, włącznie z Extra Fun! 😉
3. A TUTAJ link do ćwiczeń on-line:

https://elt.oup.com/…/g…/level2/pictdict/zintegrowane/unit5…

Język angielski Klasa 1

24.04.2020r

Hello 😊Subject: Zasady zdrowego żywienia.

1.Zapisujemy w zeszytach:

fizzy drink- napój gazowany

carrots- marchewki

crisps- chipsy

sweets- słodycze

hamburger- hamburger

cake- ciasto

Good for you- Dobre dla Ciebie( to znaczy zdrowe)

Bad for you – Niedobre dla Ciebie( to znaczy niezdrowe)

Możecie namalować obrazki do tych słówek, może łatwiej Wam się zapamięta😉
2. Narysujcie tabelę; jedną rubrykę zatytułujcie GOOD FOR ME, a drugą BAD FOR ME. Do pierwszej rubryki wpiszcie to, co jest zdrowe, do drugiej to, co jest niezdrowe. Nazwy produktów macie zapisane wyżej. Dopiszcie też produkty z pierwszej lekcji z rozdziału o jedzeniu.
Aby lepiej zapamiętać co służy naszemu zdrowiu, a co szkodzi klikajcie TUTAJ:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/games/game-5-3?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hubz
Jak już zaznaczycie wyrażenia, na dole strony kliknijcie, aby sprawdzić czy dobrze wpisaliście.
Ćwiczcie wymowę słówek z tej lekcji TUTAJ:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/dictionary/zintegrowane/unit5?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
3. W podręczniku słówka z tej lekcji macie na stronie 58.
4. Chciałabym, abyście zrobili też ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 37. Pomińcie EXTRA FUN.
Jest trochę pracy, ale następna lekcja dopiero 7 maja. Rozłóżcie sobie w czasie czynności do wykonania.
Czekam na zdjęcia zrobionej lekcji.
GOOD LUCK🤗

Język angielski klasa 1

23.04.2020r

Język angielski klasa 1
Hello 😄
Subject: My favourite food- śpiewanie piosenki, pytanie o ulubione jedzenie.

1. Zapisujemy w zeszytach:
I like jam. Lubię dżem.
My favourite is cheese. Moim ulubionym jedzeniem jest ser.
I love pizza. Uwielbiam pizzę.

2. Podręcznik str. 57 piosenka „My favourite pizza”.
Link TUTAJ:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/…/unit5/song3…
Śpiewajcie wiele razy 🙂

3. Proszę zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 36, oprócz Extra Fun.

LINK do nagrań:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…

Have a nice day! 😊My favourite pizza is ham and cheese. My favourite pizza is ham and cheese. Oh, I love pizza. Oh, yes, I do. My favourite pizza is ham and cheese. Yummy yum! Yummy yum! My favourite pizza is ham and cheese. My favourite sandwich is strawberry jam. My favourite sandwich is strawberry jam. Oh, I love….

Język angielski 22.04.2020r, klasa3

KLASA 3
Subject: „Breakfast around the world”- słuchamy o śniadaniach różnych krajów.

 1. Podręcznik str 58:
  Jeśli to możliwe na mapie świata zobaczcie jakie państwa są oznaczone na mapie i zapiszcie w zeszytach tak jak wskazują te państwa litery a-f na mapie w podręczniku na stronie 58.
 2. Zapiszcie w zeszytach:
  Canada- Kanada,
  Colombia- Kolumbia
  Germany- Niemcy
  Turkey- Turcja
  China- Chiny
  Japan- Japonia
  noodles- kluski
  olives- oliwki
  beans- fasola
  pancakes- naleśniki
  soup- zupa
  cucumber- ogórek
 3. Wykonując ćw.2/ 58 należy wysłuchać nagrania i napisać w zeszytach w jakich państwach jada się takie śniadanie, jakie pokazuje obrazek.
 4. Zeszyt ćwiczeń:
  Przypomnijcie kolory:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/dictionary/unit2?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

a) ćw. 1: wymienione kraje kolorujemy państwa wskazanym kolorem.
b) ćw. 2: Pytanie: Where do they eat pancakes for breakfast? Gdzie się jada naleśniki na śniadanie?
Pod pytaniem należy wpisać nazwę państwa. A w jakim państwie, co się jada dowiedzieliście się z ćw.2/58 w podręczniku.

Następna lekcja we wtorek 28 kwietnia.
GOOD LUCK!( Powodzenia!)
Have a nice day! Miłego dnia! 😃

Język angielski 22.04.2020r, klasa 2

Język angielski klasa 2,3
Hello! 🤗

angielski

KLASA 2:
Subject: ” My favourite colour is…”. Śpiewamy piosenkę.

Zapisujemy w zeszytach:
My favourite colour is blue. Moim ulubionym kolorem jest niebieski.
My favourite toy is a doll. Moją ulubioną zabawką jest lalka.

 1. Przypominamy sobie kolory, kliknij tutaj:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/dictionary/unit2?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

 1. Podręcznik strona 57: odtwórzcie sobie piosenkę, śledźcie tekst i zaśpiewajcie wiele razy.
  Piosenka jest TUTAJ:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level2/songs?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub#tracktitle

 1. Zeszyt ćwiczeń str.47:
  a) ćw. 1: są tam rubryki: toys( zabawki), numbers( liczby), food( jedzenie), colours( kolory). Ćwiczenie wykonajcie według polecenia.
  b) ćw. 2 oczywiście wysłuchajcie.
  c) EXTRA FUN można pominąć

Religia klasa 1

Kl 1 katecheza na kwiecień T40 i T41 zaległe T42 na bieżący tydzień T43 na ostatni tydzień kwietniapliki oznaczone „podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznikapliki oznaczone „karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukowaćnr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniachdo każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej tekstykartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka     T40 Pan Jezus daje nam siebie          Każda Msza Święta jest ucztą, na której Pan Jezus oddaje za nas życie – pod postacią chleba i przelewa Krew – pod postacią wina. W czasie każdej Mszy Świętej kapłan powtarza nad chlebem i winem słowa, które wypowiedział Jezus w Wieczerniku. Ludzie w kościele wtedy klękają. A Pan Jezus sprawia, że chleb i wino przestają być zwykłym chlebem i winem, a stają się Jego prawdziwym Ciałem i Krwią. Nie widać tego, ale tak jest. Pan Jezus jest naprawdę wśród nas. Jest to bardzo trudne do zrozumienia, nie potrafimy wyjaśnić, jak to się dzieje, ale wierzymy słowom Pana Jezusa. Potem ludzie przyjmują w Komunii Świętej Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.     T41 Czcimy krzyż Jezusa
          Pan Jezus umarł dlatego, że bardzo kochał ludzi, nawet tych, którzy Mu źle czynili. Chciał wszystkich przybliżyć do Boga i otworzyć bramę do życia z Bogiem. Wszystkich pragnie uczynić dziećmi Bożymi. Nie zapominamy, że zwycięstwo Pana Jezusa przyszło przez śmierć: po trzech dniach zmartwychwstał. O zmartwychwstaniu przypomina nam zapalona świeca. Jej światło oznacza, że Pan Jezus żyje i jest z nami.     T42 Wierzymy w zmartwychwstanie Pana Jezusa          Pan Jezus zmartwychwstał i przemienił smutek w radość, a śmierć w życie. Jezus przeszedł przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, dokonując naszego zbawienia. Wierzymy, że Pan Jezus żyje i jest z nami podczas każdej Mszy Świętej. Wtedy wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie.     T43 Pan Jezus jest z nami          Wniebowstąpienie Pańskie to ważna prawda naszej wiary. Chrystus przez całą swoją publiczną działalność, a szczególnie po zmartwychwstaniu przygotowywał Apostołów do tego momentu, kiedy odejdzie do Ojca. I chociaż wstąpił do nieba, nadal kontynuuje swoje dzieło we wspólnocie Kościoła. Pozostał z Nim w sakramentach świętych, szczególnie w Eucharystii, w słowie Bożym, podczas modlitwy i w czynach miłości. Przypominają nam o tym także krzyże, obrazy, świątynie i dzieła miłosierdzia.

Religia klasa 2

Kl 2 katecheza na kwiecień T38 i T39 zaległe T40 na bieżący tydzień T41 na ostatni tydzień kwietniapliki oznaczone „podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznikapliki oznaczone „karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukowaćnr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniachdo każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej tekstykartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka     T38 Jezus Ofiaruje siebie za nas.          W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus dał się ludziom jako niezwykły dar, ofiarował siebie za nasze grzechy. Pozostał z nami pod postaciami chleba i wina, stając się w Eucharystii Bogiem bardzo bliskim każdemu człowiekowi. Ofiara Jezusa dopełnia się w Jego męczeńskiej śmierci na drzewie krzyża: „Ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem; dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo” (KKK 614). Ludzie również potrafią nie tylko obdarowywać siebie nawzajem darami, ale i ofiarować swoje talenty na rzecz innych, w służbie dobra. Nowy Testament mówi o ofierze duchowej: „wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5). W takim ujęciu ofiary każdy czyn chrześcijanina, jeśli spełniony jest ze względu na Chrystusa, ma wartość daru, ofiary przyjemnej Bogu.     T39 Jezus oddaje swoje życie za nas.          Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wyrazem najgłębszej miłości Boga do człowieka, do każdego z nas. „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Ta miłość nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą. On nas wszystkich poznał i ukochał w ofiarowaniu swego życia. „Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli” (2 Kor 5, 14). Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za wszystkich (por. KKK 616). Jezus umierający na krzyżu ocalił życie Boże w nas. Krzyż jest więc znakiem wybawienia i przebaczenia. Tym znakiem posługujemy się często, oddając w ten sposób cześć Jezusowi, który nas zbawił. W Wielkim Poście rozważanie śmierci Jezusa na krzyżu jest nam szczególnie bliskie poprzez nabożeństwo drogi krzyżowej, a w Wielki Piątek w adoracji krzyża. Chrystus, nawet w momencie największego cierpienia, wybacza swoim oprawcom i nas uczy tego przebaczenia. My sami mamy prosić Go o wybaczenie grzechów. Męka Chrystusa trwa nadal, gdy jest On poniżany i zabijany w swoich wyznawcach. Jako chrześcijanie mamy obowiązek modlić się za naszych prześladowanych braci.     T40 Jezus ofiaruje siebie za nas.          W czasie Eucharystii, która sprawowana jest niemal nieustannie na całym świecie, chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, który ofiaruje się za nas: „W centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa” (KKK 1333). Podczas Mszy Świętej (Eucharystii) Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina, które stają się Jego Ciałem i Krwią oraz w osobie kapłana sprawującego sakrament. Jezus zaprasza nas, byśmy przyjmowali Go często w sakramencie Eucharystii. Dzieci przygotowują się, by przyjąć Pana Jezusa do swego serca po raz pierwszy. Karmiąc się z wiarą Ciałem i Krwią Chrystusa, będą umacniały przyjaźń z Bogiem, rozwijały życie łaski otrzymane w sakramencie chrztu świętego. „Komunia Święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, «ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym» podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie” (KKK 1392). Zanim jednak dzieci przystąpią do sakramentu Eucharystii, powinny zacząć uświadamiać sobie jeszcze to jego znaczenie, jakim jest jedność wyznawców Chrystusa. W Kościele zwracamy się do jednego Boga, wspólnego Ojca, a Jezus, nasz Brat daje się każdemu z nas w postaci tego samego Pokarmu.     T41 Jezus zwycięża śmierć.          Trzeciego dnia po swojej śmierci Jezus zmartwychwstaje do nowego życia, ukazując w ten sposób, że jest Panem życia i śmierci. Ewangeliści, opowiadając o tym wydarzeniu, wskazują na pusty grób oraz na ukazanie się Zmartwychwstałego niewiastom i Apostołom. „Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą: córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do „zwyczajnego” życia ziemskiego. W pewnej chwili znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały tak, że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest „człowiekiem niebieskim”” (KKK 646). Chrystus zmartwychwstały jest źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25b). Chrześcijanie głęboko wierzą, że powstaną do nowego życia w Chrystusie. Zmartwychwstały Chrystus już teraz żyje w sercach wiernych, którzy przez chrzest mają udział w Jego zmartwychwstaniu. Każdego roku Kościół przeżywa prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, obchodząc uroczystość Wielkanocy. Zapalony Paschał i uroczyste „ALLELUJA” oznajmiają zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, które jest dla nas źródłem radości i nadziei.

Religia klasa 3

Kl 3 katecheza na kwiecień T39 i T40 zaległe T41 na bieżący tydzień T42 na ostatni tydzień kwietniapliki oznaczone „podręcznik” są identyczne z treścią z podręcznikapliki oznaczone „karta pracy” są identyczne z zeszytem ćwiczeń, jak dziecko posiada ćwiczenia nie trzeba drukowaćnr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku i ćwiczeniachdo każdego tematu należy jeszcze przeczytać podane niżej tekstykartę pracy wydrukować wykonać polecenia zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na adres robalqsiencq@gmail.com lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka     T39 Nasze wielkopostne przygotowania.          Kościół zakorzeniony w czasie, żyje i wypełnia misję Chrystusa w liturgii. Rok liturgiczny podzielony na poszczególne etapy wyznacza czas drogi z Jezusem do Ojca. Czas jest szczególnym darem Boga. Traktując Wielki Post jako dar Boga zbawiającego w Chrystusie, człowiek staje się odpowiedzialny za ten dar. Ojcowie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji o Liturgii Świętej w ten sposób zachęcają wiernych do przeżywania czasu poprzedzającego Paschę: „Tak w liturgii, jak i w katechezie należy przedstawić w pełnym świetle podwójny charakter Wielkiego Postu […]. W katechezie obok świadomości społecznych skutków grzechu należy wiernym wpoić właściwą naturę pokuty” (KL, nr 109). Pokuta to nie tylko wyrzeczenia i post, ale także wyraz szczególnej miłości, współczucia, współcierpienia i pomocy bliźniemu. Święty Leon Wielki, papież, w swoim kazaniu tak napomina chrześcijan: „Ze świętą zaś i ze wszech miar godną polecenia praktyką postu należy łączyć dzieła miłosierdzia wyrażające się w różnorakiej formie” (Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2). Jezus Chrystus zaczął swą publiczną działalność od słów: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15b). Wielki Post jest właśnie wezwaniem do nawrócenia. Oznacza to najpierw zmianę myślenia. Tę drogę ułatwia nam Kościół poprzez swobodny dostęp do sakramentów i modlitwę. Odpowiedzią człowieka na Jezusowe wezwanie jest podjęcie drogi nawrócenia. Człowiek na tej drodze nie zostaje sam. To Bóg ciągle pomaga człowiekowi, to On wychodzi na kręte ludzkie drogi i pomaga nam je prostować.     T40 Jezus oddaje za nas życie.          „Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował […]. Zostawiając im dowód tej miłości, nie chcąc oddalić się nigdy od swoich oraz czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, którą polecił Apostołom celebrować aż do swego powtórnego przyjścia” (KKK 1337). „Polecenie Jezusa, by powtarzać Jego gesty i słowa, «aż przyjdzie» (1 Kor 11, 26) nie polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. Odnosi się ono do liturgicznej celebracji przez Apostołów i ich następców pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca” (KKK 1341). „Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane» i «Ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej która za was będzie wydana» (Łk 22, 19-20)” (KKK 1365). Także „sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej «jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty»”1 (KKK 1374). Eucharystię określa się między innymi, że jest „Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana. Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła” (KKK 1330). W Konstytucji Soborowej czytamy, że „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza się napełnia łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KL 47).     T41 Przynosimy nasze dary.          „Uczestnicząc w obrzędzie przygotowania darów, najpierw dziękujemy Bogu za «chleb» i «wino» w najszerszym znaczeniu. Chleb i wino są wyrazem życia ludzkiego. Dziękujemy Bogu za istnienie, które jest możliwością czynienia dobra. […] Dziękujemy za to, że Bóg codziennie nas przyodziewa, karmi, podtrzymuje w istnieniu”. Świadomi szerokiego znaczenia chleba i wina wiemy, iż chleb jest w wielu rodzinach podstawowym codziennym pokarmem, a wino napojem radości i wesela. Chleb i wino są więc symbolami z jednej strony obfitości, sytości, z drugiej – wspólnoty, jedności ludzi. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „w centrum celebracji Eucharystycznej jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa […]. Znaki, chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób Ciałem i Krwią Chrystusa, nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania darów dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoc „pracy rąk ludzkich”, najpierw jednak za „owoc ziemi” i „winnego krzewu dary Stwórcy”(KKK 1333). Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzu, daje wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z jego ofiarą” (KKK 1368). „Cel Eucharystii wyraża się w ofiarowaniu przez ręce kapłana Jezusa Chrystusa, obecnego w swoim samooddaniu się Ojcu, w swoim darze miłości. Równocześnie, a nawet nade wszystko, obrzęd inspiruje w kierunku przygotowania swojego daru, którym ma być oddanie siebie samego Bogu na wzór Jezusa Chrystusa, w miłości i posłuszeństwie. […] I wreszcie, uczestnicząc w przygotowaniu darów, nieodparcie słyszysz głos serca, mówiący: człowiek rozwija się, dzieląc się z innymi”. Dlatego chrześcijanie od początku „przynoszą na Eucharystię wraz z chlebem i winem dary, które mają być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty zawsze aktualny, czerpie z przykładu Chrystusa, który stał się ubogi, aby nas ubogacić” (KKK 1351).     T42 Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje.          „Wydarzenie paschalne nadaje rytm historii. Dni, tygodnie mijają pod znakiem tajemnicy Zmartwychwstania, która oświetla cały horyzont czasu”. Świętowanie zmartwychwstania było zawsze w centrum liturgii Kościoła. Jest to bowiem jego źródło i szczyt – z niego Kościół bierze początek i ku niemu zmierza. Z niego jesteśmy także my wszyscy: wystarczy wspomnieć tradycję udzielania chrztu katechumenom, przede wszystkim w czasie Wigilii Paschalnej – u samego źródła, tam gdzie się wszystko zaczyna, gdzie ma miejsce odnowienie wszystkich rzeczy. Ale do zmartwychwstania przechodzi się przez ofiarę śmierci zapowiedzianą wcześniej i już uobecnioną w Ostatniej Wieczerzy, a wcześniej w żydowskim święcie Paschy. Stąd powiązanie w jedną całość tych trzech wydarzeń: wieczerzy, krzyża i zmartwychwstania. Bo też są one całością. Co zaczyna się w Wieczerniku, wypełnia się na krzyżu, ale znajduje swoją pełnię i sens w zmartwychwstaniu. Te dni czynią nas tym, czym jesteśmy: ocalają nas i przywracają na powrót Bogu. W Chrystusie umieramy i w Chrystusie zmartwychwstajemy. Te święta były początkiem roku: „miesiąc ten będzie dla was początkiem roku, będzie pierwszym miesiącem”, najważniejszym wydarzeniem: „oto wszystko stało się nowe”. Były najważniejsze i najbardziej oczekiwane. Zanim zaczęto świętować narodziny Słowa, świętowano Jego ofiarowanie i zmartwychwstanie. Niestety wielu dzisiaj o tym zapomniało. Niektórzy sprowadzają Wielkanoc do niedzieli. Nie wszyscy wierni uczestniczą w całym Triduum, a dla niektórych najważniejszym wydarzeniem liturgicznym jest święcenie pokarmów. Wigilia Paschalna w wielu parafiach została skrócona. Tajemnica stała się niezrozumiała i przestała przemieniać. Ludzie często nie rozumieją daru Boga i swojej wiary. Nie doceniają jej. Nie widzą w niej nic, co mogłoby ich przyciągnąć i obdarzyć życiem.

Język angielski 17.04.2020r

Język angielski klasa 1
#angielski#

Lesson
Subject: Forest tales( leśne opowieści)- słuchamy i czytamy historyjkę obrazkową.

1. Podręcznik strona 56: słuchamy historyjkę wiele razy i staramy się powtarzać za nagraniem kwestie bohaterów historyjki. Link do nagrań:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…
2. Zapisujemy w zeszycie kwestie z czytanki:
a) I like cheese- lubię ser
b) Do you like pizza Tricky? Czy lubisz pizzę Tricky?
c) Do you like jam? Czy lubisz jam?
d) Thanks! Dziękuję.
Po zapisaniu tych wyrażeń, przeczytajcie je sobie po cichu lub głośno wiele razy, a potem znowu wróćcie do słuchania historyjki.

3. Tutaj jest historyjka w formie wizualnej:

https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/filmzone/unit5/forest…

4. Postarajcie się zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 33 i 34. Zadanie Extra Fun strona 33 : należy znaleźć na tej stronie te nazwy jedzenia, które są tam wypisane i wziąć te obrazki w kółko. Następnie obok tych słów należy wpisać ilość znalezionych obrazków.

Jeśli ktoś ma starą wersję podręcznika, podaję link do strony, na której jest aktualny podręcznik:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/lessons…

Pracy trochę jest, ale macie czas do następnej lekcji, czyli w czwartek 23 kwietnia.☺️🙂ELT.OUP.COMAudio | Gold Sparks | Oxford University Press

Czat

Język angielski 16.04.2020r.

KLASA 1

Lesson
Subject: A sandwich- nazywamy produkty, z których zrobiona jest kanapka.

1. Zapiszcie w zeszytach:
jam- dżem,
honey- miód
ham- szynka
bread- chleb
butter- masło
cheese- ser
What’s in the sandwich? Co jest na kanapce?
I like sandwiches.- Lubię kanapki.

2. Otwórzcie podręczniki na stronie 54. Wysłuchajcie piosenki i słuchajcie wymowy słów, które zapisaliście. Podaję link z nagraniami:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…
Piosenka jest również tutaj:

Słuchajcie piosenki wiele razy aż w miarę będziecie ją znali na pamięć.

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/…/unit5/song2…

3. Posłuchajcie ćwiczenia 4 na stronie 55: wskażcie, który zestaw 1-4 jest wymieniony w nagraniu.

4. Zróbcie ćw. 5/ 55 w podręczniku: rozszyfrujcie nazwy produktów spożywczych i zapiszcie je w zeszytach.

Ćwiczcie pisownię i wymowę nowych słówek.

NASTĘPNA LEKCJA JUTRO W PIĄTEK( 17 KWIETNIA) 😃

Język angielski 15.04.2020r

Witajcie Drodzy Uczniowie! 😊
Mam nadzieję, że odpoczeliście w Święta i z nowymi chęciami zabierzecie się do nauki 😄

KLASA 2

Subject: I’ve got rollerblades. Mam rolki. Piszemy o posiadaniu przedmiotów- kontynuacja tematu.

1. Wysłuchajcie klika razy nagrania 2.5 z ćw. 1 na stronie 54 w podręczniku. Ważne jest, abyście wiele razy je odsłuchali tak, abyście nauczyli się właściwie wymawiać strukturę : I’VE GOT A..( mam).
Podaję link do strony z nagraniami, gdyby ktoś zapomniał:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…

2. Następnie w zeszytach do języka angielskiego wykonajcie ćwiczenie EXTRA FUN STRONA 43 Z ZESZYTU ĆWICZEŃ: należy rozszyfrować wyrazy w ramce, następnie zapisać je w zeszytach. W zeszycie ćwiczeń obok takiego szyfru podany jest kolor, na jaki należy pokolorować rozszyfrowany przedmiot. Ale kolorować ten przedmiot należy w ćw.1 str. 43( zeszyt ćwiczeń).

3. Przesyłam Wam również link do fajnej strony gdzie są zdania i obok tych zdań upuszczacie odpowiedni obrazek, np: I’ve got rollerblades( mam rolki) przeciągacie obrazek z rolkami itp.

https://wordwall.net/…/angie…/favourite-things-gold-sparks-2

4. Ćwiczcie sobie słówka. Podaję Wam link do strony, gdzie słuchając należy ułożyć w odpowiedniej kolejności wyrazy tak, jak to słyszycie.

https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level2/games/game-5-1…

KLASA 3

Subject: Monday, Tuesday..słuchamy dialog oraz piszemy o posiłkach i dniach tygodnia.

1. Podręcznik strona 54: wysłuchajcie kilka razy dialogu. Gdyby ktoś nie miał nagrań, podaję link:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…

2. Zapiszcie w zeszytach:
Do you like cereal for breakfast? Czy lubisz na śniadanie płatki śniadaniowe?
Lily has cereal for breakfast. Lily na śniadanie je płatki śniadaniowe.
Who’s Lily? Kto to jest Lily?
She’s the baby. Ona jest dzieckiem.
She has breakfast at seven o’clock. Ona je śniadanie o godzinie siódmej.
Catch! Łap!
Great! My favourite! Świetnie! Moje ulubione!
Zapiszcie też:
breakfast- śniadanie
dinner- obiad
lunch- lunch

TE WSZYSTKIE WYRAŻENIA SĄ W DIALOGU W ĆW. 1 STRONA 54.

2 Na podstawie słuchania wykonajcie w zeszytach ćw. 2 strona 54: zapiszcie po kolei dni tygodnia i zapiszcie obok numer jedzenia jaki usłyszycie w nagraniu, np:
Monday- 3( usłyszycie: On Monday, he has fish for lunch. W poniedziałek on je rybę)

Dla przypomnienia:
sandwiches- kanapki
chicken- kurczak
salad- sałatka
eggs- jajka

3. Zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 44:
ćw. 1: Patrząc na obrazki, należy dokończyć zdania o tych dwóch osobach:
She has – ona je…( należy napisać jaki rodzaj posiłku)
At- o( o której godzinie?)
She eats- ona je( co je)
Drugi obrazek jest o chłopcu.

W ćw. 2 należy rozszyfrować nazwy dni tygodnia.

Na wykonanie tego wszystkiego macie czas do następnej lekcji, czyli do wtorku 21 kwietnia 😄😊

GOOD LUCK! Powodzenia!ELT.OUP.COMAudio | Gold Sparks | Oxford University Press

Język angielski 8.04.2020r

#angielski#
Język angielski klasy 1-3

Drodzy Uczniowie! 🙂😊Z okazji Świąt Wielkanocnych dla Was również przygotowałam kilka linków z wyrażeniami związanymi z tym pięknym świętem. Bawcie się dobrze i poznawajcie nowe słówka. Gdy spotkamy się w szkole, zapytam Was co zapamiętaliście 😉

KLASA 1, 2, 3

PIOSENKA DLA WSZYSTKICH:

KLASA 1 OTO PIOSENKA DLA WAS:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level1/songs/easter…Połącz obrazek z odpowiednią nazwą w języku angielskim:LEARNINGAPPS.ORGEaster. Lekcja kulturowa.Połącz obrazek z odpowiednią nazwą w języku angielskim:

Język angielski 7.04.2020r

KLASA 2
Piszemy w zeszytach:
Lesson( lekcja)
Subject: I’ve got a..Mówimy o posiadaniu przedmiotów.

 1. Zapisujemy w zeszytach słowa:
  a watch- zegarek
  a computer- komputer
  a skateboard- deskorolka
  a bike- rower
  a kite- latawiec
  Piszemy zdanie:
  I’ve got a yellow kite. Mam żółty latawiec.
 2. Piszemy w zeszytach ćw. 1/55- ćwiczenie z podręcznika:
  są 3 osoby 1-3; każda z tych osób posiada przedmioty. Należy dopisać po jednym przedmiocie, którego im brakuje spośród obrazków a,b,c.

Uczymy się nowych wyrażeń 😊🙂

KLASA 3
Lesson
Subject: What’s the time?- kontynuacja tematu.

 1. W zeszytach robimy z podręcznika ćw.2/ 53:
  Na podstawie słuchania, napisz o której godzinie chłopiec je różne posiłki.
 2. Zapiszcie w zeszytach dni tygodnia:
  Monday- poniedziałek
  Tuesday- wtorek
  Wednesday- środa
  Thursday- czwartek
  Friday- środa
  Saturday- sobota
  Sunday- niedziela
  Pamiętajcie, aby dni tygodnia pisać z wielkiej litery.

Oto przydatne linki, z których możecie korzystać, aby nauczyć się podawać godziny oraz nazywać dni tygodnia:

https://wordwall.net/pl/resource/1141556/angielski/what-time

https://wordwall.net/pl/resource/673728/angielski/days-week

https://wordwall.net/pl/resource/1176019/angielski/days-week

1.04.2020r

Pośmiejmy się razem 😊😊😊😂🤣

10-cio letnia córka przychodzi ze szkoły i mówi do mamy:
-Mamo! Umiem liczyć do dziesieciu!
-No to policz. -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
-A jedynka? -W dzienniczku.

Koniec roku szkolnego.
Synek przychodzi ze szkoły.
– Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
– Dlaczego?
– Nie musisz kupować książek na przyszły rok – zostaję w tej samej klasie.

Nauczyciel na lekcji matematyki:
– Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że…?
Maryna odpowiada: – To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.
Lubimy źartować
Author: Katarzyna Burkiewicz-Preisner

1.04.2020r

Język angielski

1.04.2020r.

Język angielski klasy 1-3


Klasa 1:
Lesson
Subject: Zabadella- słuchamy historyjkę.
1. Kochani, podaję link do historyjki, proszę słuchajcie go tyle razy, aż będziecie dobrze go znali:
a) https://elt.oup.com/student/goldsparks/filmzone/…/zabadella…
2. Ćw. 2/ 53- wyrażamy nasze preferencje: I like- lubię, I don’t like- nie lubię
– https://www.youtube.com/watch?v=UtKOiAe6YXM
3. Zeszyt ćwiczeń: zróbcie ćw. 1 i 2/ 32
4. W dalszym ciągu ćwiczcie wymowę słówek, klikając na linki, które podałam wcześniej.


Klasa 2:
Subject: The toy shop- słuchanie historyjki.
1. Podręcznik, strona 52: wysłuchajcie historyjki tyle razy, aż będziecie dobrze potrafili ją czytać. Link do nagrań podałam wcześniej( nagranie 2.3)
2. Zapiszcie w zeszytach zdania:
a) I’ve got a football- Mam piłkę nożną.
b) I’ve got a bike- Mam rower.
Zapamiętajcie te zdania. Tutaj podaję link, abyście lepiej zrozumieli o co chodzi:
– https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE
3. Zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 44. Jeśli nie rozumiecie niektórych słów, na końcu podręcznika jest słowniczek do tego Unitu 5.


Klasa 3:
Subject: What time is it? Która jest godzina?

1. Znamy cyfry to już pół sukcesu 😉 Podajemy pełną godzinę, np:
a) It’s two o’clock- Jest druga godzina
b) It’s six o’clock- jest szósta godzina.
Te przykłady zapiszcie w zeszytach.
2. W zeszycie ćwiczeń zróbcie wszystkie ćwiczenia na stronie 43.
3. Podaję linki, abyście lepiej zrozumieli określanie czasu:
– https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU

https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0

– https://www.anglomaniacy.pl/timeSpelling.htm

Język angielski

30.03.20204

Język angielski klasy 1-3 (30.03- 1.04.2020r.)

Klasa 1:
Zaczynamy nowy rozdział. W zeszycie piszemy:…Zobacz więcejELT.OUP.COMAudio | Gold Sparks | Oxford University Press

Język angielski

25.03.2020r.

Klasa 1

a) Proszę nagrać filmik, na którym wskazujecie elementy swojej twarzy oraz części ciała i nazywacie je. Czekam na nagrania do poniedziałku do godziny 11:00.

Klasa 2:
Zaczynamy nowy rozdział :
Podręcznik strona 50:
camera, paints, guitar, , computer game, football (PROSZĘ PRZEPISAĆ TE WYRAZY DO ZESZYTU I JE PRZETŁUMACZYĆ- SŁOWNICZEK W PODRĘCZNIKU STR.80). Zdjęcia przepisanych wyrazów proszę przesłać do piątku do godziny 17:00

b) Uczymy się wymowy:
https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level2/pictdict/unit5…
c)https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio…

Klasa 3:
Zaczynamy nowy rozdział:
Podręcznik strona 50:
a) Proszę przepisać do zeszytu nowe słownictwo i je przetłumaczyć( słowniczek jest na końcu podręcznika). Następnie przesłać zdjęcia do piątku do godziny 17:00
b) Uczymy się wymowy nowych słówek:

https://elt.oup.com/stude…/goldsparks/level3/pictdict/unit5…

c) Uczymy się śpiewać piosenkę ” SAUSAGES”, podręcznik strona 51. Podaję link:

https://elt.oup.com/student/goldsparks/level3/songs…