Historia 18.11.2020 r

Temat: Przemiany polityczno- społeczne w Europie.

1. Podręcznik str. 81 – 84.
2. W zeszycie ćwiczeń str.36 – 37 wykonać i odesłać na Messenger Anna Hatała
3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=c0s9ZiqQvmc

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.

Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.

Pozdrawiam Anna Hatała

Historia 17.11.2020 r

Klasa 7
Temat: Kolonializm w XIX wieku.

 1. Podręcznik str. 76 – 80.
 2. W zeszycie ćwiczeń str.34– 35 wykonać i odesłać na Messenger Anna Hatała
 3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4dDDEQStU60

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.
Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.
Pozdrawiam Anna Hatała

Historia 9.11.2020 r.

klasa VII–
Temat: Zjednoczenie Niemiec i Włoch.

 1. Podręcznik str. 32 – 33.
 2. W zeszycie ćwiczeń str.44 – 45 wykonać i odesłać na Messenger Anna Hatała

Proszę o czytelne pismo.
Wykonujemy zdjęcia w pionie pojedynczych stron i odsyłamy do sprawdzenia.
Na Wasze prace czekam w dniu w którym jest lekcja.

Muzyka 6.11.2020 r

1 Przepisz starannie i wklej do zeszytu tekst pieśni “Wojenko, wojenko”. Naucz się jej śpiewać
https://www.youtube.com/watch?v=loXOfTgGrjI . 

Tekst w ZAŁĄCZNIKU

Historia 4.11.2020 r

Temat: Stany Zjednoczone w XIXw.

 1. Czytamy temat ( strona 66-70).
 2. Wykonujemy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
 3. Oglądamy film
 • W zeszycie wykonujemy polecenie 1 i2 strona 69 ( praca z tekstem źródłowym).

Biologia 4.11.2020 r.

Biologia 7

Temat: Podsumowanie  wiadomości z układu ruchu.

Lekcja on-line na Microsoft Teams 08:45-09:15

Obejrzyj film ” Biologia 7. Podsumowanie wiadomości z aparatu ruchu” pod linkiem:

Zagraj w krótkie gry interaktywne:

Szkielet:  https://wordwall.net/pl/resource/4569381/biologia/szkielet

Szkielet kończyny górnej:  https://wordwall.net/pl/resource/4596631/biologia/szkielet-ko%c5%84czyny-g%c3%b3rnej-budowa

Czaszka i kręgosłup:

Układ mięśniowy: https://wordwall.net/pl/resource/2855986/biologia/uk%c5%82ad-mi%c4%99%c5%9bniowy

Uzupełnij  ćwiczenia karty pracy ucznia strona: 26-28.  Wyślij zdjęcie lub skan w załączniku przy  zadaniu na Teams.

Chemia 3.11.2020 r.

Chemia 7

Temat:  Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie

Lekcja on-line na Microsoft Teams  11:45-12:15.

Obejrzyj film „Układ okresowy pierwiastków chemicznych” pod linkiem:

https://pistacja.tv/film/chm00009-uklad-okresowy-pierwiastkow?playlist=1013

Zagraj w gry interaktywne: ” Symbole pierwiastków chemicznych”

Jeśli masz możliwość zainstaluj na smartfonie (wymagany system Android) darmową aplikację sklepu Google Play o nazwie: Układ okresowy Pierwiastków: Układ okresowy -quiz.  Sprawdź swoją znajomość symboli pierwiastków i zdobywaj punkty.

Uzupełnij ćwiczenia na stronie 25-26  i wyślij zdjęcie w załączniku przy  zadaniu na Teams.

Plastyka 3.11.2020 r.

Plastyka 7
Napisz opis dzieła Vincenta van Gogha ’’Martwa natura: wazon z dwunastoma słonecznikami”. Zdjęcie samodzielnie, odręcznie napisanej pracy proszę przesłać do 9.11.2020 na adres arosa.r@wp.pl (lub przynieść do szkoły w przypadku powrotu do nauki w trybie stacjonarnym).

Geografia 3.11.2020 r.

Geografia 7

Zaloguj się do Microsoft Office  Teams i rozwiąż Sprawdzian Środowisko przyrodnicze Polski część 1.  Test będzie dostępny w godzinach od 10:00 do 11:00

Biologia 3.11.2020 r.

Biologia 7

Temat: Higiena i choroby aparatu ruchu.

 Lekcja on-line na Microsoft Teams  11:00-11:30.

Zagraj w grę interaktywną „Choroby układu ruchu” https://wordwall.net/pl/resource/5191811/biologia/choroby-uk%c5%82adu-ruchu

Uzupełnij ćwiczenia na stronie 24-2532  i wyślij zdjęcie w załączniku przy  zadaniu na Teams.

Wychowanie fizyczne 30.10.2020 r.

VII-VIII: Rozgrzewka jako forma przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego: https://youtu.be/6zL8zd1fDZU

Muzyka 30.10.2020 r.

1. Przepisz starannie tekst piosenki na kartkę i wklej do zeszytu. Pamiętaj o zachowaniu formatu wiersza i oddzieleniu zwrotek i refrenu. Naucz się na pamięć dwie zwrotki.

Piosenka w załączniku

2. Naucz się śpiewać piosenkę, nagraj ją i prześlij na adres arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 (WhatsApp)
https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w

Język polski 30.10.2020 r.

Temat: Portret zdeformowany, czyli taka jest, a jaka być powinna żona.

 1. Przeczytaj tekst ze str. 56-57. Na jego podstawie napisz krótką notatkę biograficzną o Adamie
  Mickiewiczu.
 2. Otwórz link: https://www.youtube.com/watch?v=0fGimaNHcx0 lub przeczytaj utwór Adama
  Mickiewicza „Żona uparta” str.58.
 3. Uzupełnij słowami (dydaktyczny, zwierzęta, Ignacy Krasicki, służy pouczeniu, epika) i zapisz w
  zeszycie podany tekst.
  Bajka – krótki utwór zaliczany do rodzaju literackiego zwanego ………………………….. . Ma
  charakter ………………………….. , to znaczy …………………………………………………………………………… .
  Często występują w niej …………………………………………. mające cechy ludzkie. Mistrzem bajki w

literaturze polskiej jest …………………………………………. .

 1. Wykonaj na podstawie utworu polecenie 1, 2, 3, 5/str. 59

Język rosyjski 29.10.2020 r.

Тема: Привет, это я. Cześć, to ja.

Podręcznik str.26:

 1. Ćw. 1: Oprócz tego, że wysłuchacie i przeczytacie wyrażenia z tego ćwiczenia, to dodatkowo przetłumaczcie je. Słowniczek macie na końcu podręcznika.

2. Ćw.2/ 27: przeczytaj i zapamiętaj podane słowa i wyrażenia.

3. Wykonajcie też ćw.3.

Podałam wam wyżej nagrania do ćwiczeń.

Język polski 29.10.2020 r.

Język angielski 29.10.2020 r.

Subject: Around the world: Crimes committed by animals( Przestępstwa popełnione przez zwierzęta).

 1. W podręczniku na stronie 25 macie tekst, który należy wysłuchać i przeczytać.

2. Następnie w ćw.2 są zdania a,b,c, które trzeba dopasować w puste miejsca w tekście w ćwiczeniu 1. Wskazane jest, abyście korzystali ze słownika.

3. W ćw.3 musicie przeczytać tekst jeszcze raz i odpowiedzieć na pytania. Odpowiedzi powinny mieć zdania w czasie past simple i past continuous.

Pobierzcie tabelę z czasownikami w formie bezokolicznika oraz w czasie past simple. Nauczcie się tych form.

Historia 28.10.2020 r.

Historia kl7

Temat: Podsumowanie rozdziału :Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

 1. Zapoznaj się z mapą myśli w podręczniku na stronie 60-61.
 2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  podsumowanie rozdziału.
 3. W zeszycie wykonaj zadanie: 1, 3,5 7 ze strony 63, 64 w podręczniku.

Język angielski 28.10.2020 r.

KLASA 7

Subject: Crime- past simple and past continuous, past continuous+ past continuous.

Jak już wiecie czasu PAST CONTINUOUS używamy odnosząc się do czynności, która odbywała się w przeszłości, bez podawania informacji o tym, czy została ona doprowadzona do końca i czy przyniosła zamierzone rezultaty, jest to czas niedokonany.

Czas PAST SIMPLE opisuje jedynie wydarzenia z przeszłości i nie ma związku z teraźniejszością, jest to czas dokonany

 1. Zanim zrobicie ćw.1 na stronie 24, zapoznajcie się ze zdaniami w sekcji GRAMMAR HUB( obrazek policjanta, zatrzymującego kobietę, która prowadzi samochód). Przeczytajcie to wszystko i zwróćcie uwagę na słówka WHEN i WHILE; są one charakterystyczne dla czasów, które dzisiaj omawiamy.
 2. Po słowie WHEN jest czas PAST SIMPLE lub PAST CONTINUOUS, zaś po słowie WHILE piszemy konstrukcję zdania PAST CONTINUOUS.
 3. Wszystkie wymienione czasy w temacie lekcji, które są podane w połączeniu, znajdziecie w sekcji GRAMMAR SUMMARY w podręczniku na stronie 29. Przeczytajcie wszystkie informacje, zawarte na tej stronie.

—————————————————————————————————————-

I was waiting for the bus when I saw the thief.  

Czekałem na autobus, kiedy zobaczyłem złodzieja.

Czekałem- czas past continuous

Zobaczyłem – czas past Simple

Zapiszcie to zdanie do zeszytu, jak również informacje o WHILE i WHEN.

——————————————————————————————–

POGLĄDOWY FILMIK:

a)Jak już wykonacie czynności wyżej napisane, zróbcie ćw.1:

– zaznaczcie, która czynność była wykonywana(1), kiedy wydarzyła się druga czynność(2). Powinniście oznaczyć części tych zdań numerami 1i2.

b) Teraz wykonajcie ćw.2( użyj właściwej formy czasowników w past continuous lub past Simple. Zwróćcie uwagę na rodzaj zdania: przeczące, pytające lub twierdzące. W każdym ze zdań od 1do 5 należy użyć obu czasów, tylko jedna konstrukcja w jednej części zdania, a druga konstrukcja w drugiej części zdania. Zwróćcie uwagę na słówka WHILE i WHEN i wtedy będzie wiadomo co i gdzie.

4. Zanim zrobicie ćw.5, przed nim macie GRAMMAR HUB: Past continuous+ Past continuous:

Wykonywanie dwóch czynności w jednym czasie.

Teraz zróbcie ćw.5. Słownictwo potrzebne do tłumaczenia macie na stronie 28.

Możecie pobrać sobie całą lekcję, wydrukować i wkleić do zeszytu.

Geografia 28.10.2020 r.

Geografia 7

Temat: Morze Bałtyckie

Obejrzyj film” Morze Bałtyckie” pod linkiem:

Zagraj w grę interaktywną: Morze Bałtyckie pod linkiem:

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną „Morze Bałtyckie pod linkiem:

 Uzupełnij  ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 45-47.

Biologia 28.10.2020 r.

Biologia 7

Temat: Budowa i rola mięśni

Obejrzyj film ” Budowa i znaczenie mięśni” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=aXkEqdMfGXk&list=PLv92Ydz70ZZCsPTJUcdouQ6etddV84JYj&index=8

Obejrzyj film: „Wiedza w pigułce – Budowa i znaczenie mięśni” pod linkiem:

Uzupełnij ćwiczenia na stronie 22-23.

Chemia 28.10.2020 r.

Chemia 7

Temat: Atomy i cząsteczki.

Obejrzyj film „Różnica między atomem a cząsteczką” pod linkiem: https://www.pistacja.tv/film/chm00016-roznica-miedzy-atomem-a-czasteczka

Obejrzyj film „Dyfuzja” pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=xEv2F1L0Vk8

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 50-52.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 23-24.

Plastyka 27.10.2020 r.

Plastyka, kl. 7 Szkice rysunkowe martwej natury
1. Sprawdź w Internecie, co oznacza termin “martwa natura”. Ustaw martwą naturę składającą się z dowolnego przedmiotu i jabłka i namaluj ją farbami. Pamiętaj o zamalowaniu tła. Prace prześlij na adres: arosa.r@wp.pl do
30.10.2020 r.

Chemia 27.10.2020 r.

Chemia 7 Rozwiąż test z działu I Substancje.

Biologia 27.10.2020 r.

Biologia 7

Temat: Szkielet kończyn

Zapoznaj się lekcjami „Szkielet kończyn ich obręczy pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=NjcFjUPddP0&list=PLv92Ydz70ZZDWK2WiKOC_bGE7lBX2ibFp&index=3

 „Biologia VII wiedza w pigułce szkielet kończyn pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=K_4XVmqL–Y

Zagraj w gry interaktywne „Szkielet kończyny górnej – budowa pod linkiem: https://wordwall.net/pl/resource/4596631/biologia/szkielet-ko%c5%84czyny-g%c3%b3rnej-budowa

„Szkielet kończyny dolnej” pod linkiem: https://wordwall.net/pl/resource/4596830/biologia/budowa-ko%c5%84czyny-dolnej

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy ucznia strona 20-21. Narysuj w zeszycie oraz opisz elementy budowy  stawu człowieka.

Geografia 27.10.2020 r.

Geografia 7

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Wysłuchaj lekcji na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4 lub

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat: https://view.genial.ly/5ea738422bbd100db055b899/social-action-powodz?fbclid=IwAR1K0E5pcBI2mfcaY9Tfu-lMCau5OlJXThQ2MwdXpgEoPMqHy-2QmiDtUH0

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str. 43-44.

Język polski 27.10.2020 r.

Klasa VII

Temat: Osądzić ziemskie życie. Problematyka moralna w II cz. „Dziadów”.

Na podstawie lektury wykonaj następujące polecenia.

 1. Uzupełnij tabelę informacjami  na temat zjaw przywołanych przez Guślarza.
Duchy  
Sposób ich przywoływania  
Wina  
Kara  
Prośba i wsparcie  
Pouczenia  
 • Objaśnij pojęcie.

moralność – ………………………………………………………………………………………………………….

 • Uzupełnij notatkę.

Pełnię człowieczeństwa może osiągnąć tylko ten, kto:

 • pozna ……………………………………………………………………………………………………………………….
 • nie odmówi ………………………………………………………………………………………………………………
 • odwzajemni ……………………………………………………………………………………………………………..
 • Dramat Adama Mickiewicza stanowi swoisty kodeks tradycyjnych wartości. Napisz, czy mogą one obowiązywać we współczesnym świecie (co najmniej 3 zdania)

Język rosyjski 27.10.2020 r.

Drodzy Siódmoklasići!

W ramach sprawdzianu, zróbcie proszę ć1,2,3,4 i 5 str.24.

Wszystkie ćwiczenia powinny być zrobione pisemnie.

Czekam na zdjęcia zrobionych ćwiczeń do dzisiaj do godz.17:00.

Fizyka 26.10.2020 r.

Fizyka:

Temat lekcji: Stan skupienia. Własności ciał stałych, cieczy i gazów. Jeśli chcecie trochę pospać to zapraszam na film: https://www.youtube.com/watch?v=9D6gqmHpw8gTutaj natomiast kilka animacji, które są trochę ciekawsze 😉https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xchttps://www.youtube.com/watch?v=qyZK68KrwHMhttps://www.youtube.com/watch?v=k7qWrghwGfkhttps://www.youtube.com/watch?v=Mgpa0h4bnLE

Matematyka 26.10.2020 r.

Kochani!Matematyka:

Ćwiczcie proszę własności potęgowania. Tutaj film, który przypomni wam najważniejsze informacje https://pistacja.tv/…/mat00311-dzialania-na-potegach-o…Najlepsze ćwiczenia znajdziecie oczywiście na matzoo  https://www.matzoo.pl/klasa7/dzialania-na-potegach_8_436

Język polski 26.10.2020 r.

Temat: Co się wydarzyło nocą w kaplicy?  Adam Mickiewicz „ Dziady” cz.II

 1. Zapisz w zeszycie notatkę wyjaśniającą  na czym polegał obrzęd dziadów.
 2. Scharakteryzuj Guślarza i wieśniaków ukazanych w dramacie Mickiewicza. Twoim zadaniem jest opatrzenie swoich opinii cytatami z tekstu, a następnie zapisanie wniosków – np. w punktach lub w postaci mapy myśli. Podaj do każdego po 2 punkty.

Przykład: 

Guślarz:

– bohater pierwszoplanowy;

– wypowiada zaklęcia, ma moc przywoływania i odwoływania duchów za pomocą zaklęcia i modlitwy (np. Czego potrzebujesz, duszeczko, / Żeby się dostać do nieba?; Teraz z Bogiem idźcie sobie, Widzicie Pański krzyż? / […] / Zostawcież nas w pokoju! A kysz, a kysz!);

Wieśniacy:

bohaterowie pierwszoplanowi;

– są podporządkowani Guślarzowi; pod jego przewodem odprawiają dziady (np. Jak kazałeś, tak się stało);

 1. Sprawdź swoją znajomość treści II części Dziadów Adama Mickiewicza. Potwierdź lub zakwestionuj podane stwierdzenia, zaznaczając odpowiednio literę P (prawda) lub F (fałsz).
 2. Na uroczystość dziadów przybyły cztery duchy.  P   F
 3.  Jako pierwszy przybył duch Józia.  P  F
 4.  Rózia za życia pomagała matce w domu. P F
 5.  Duchy dzieci poprosiły o dwa ziarna pszenicy. P F
 6. Zosia była drugim duchem pojawiającym się na obrzędzie. P F
 7. Dziewczyna w momencie śmierci miała 19 lat. P F
 8. Zosia w swojej opowieści wspomniała trzech odtrąconych chłopców, którzy zabiegali o jej względy. P F
 9. Pojawienie się Widma poprzedziło zapalenie kądzieli. P F
 10. Chór Ptaków tworzyły sowy, puchacze, kruki. P F
 11. Widmo złego pana było ostatnim duchem pojawiającym się na obrzędzie dziadów. PF
 12. Guślarz pomógł wszystkim duchom przybyłym na obrzęd. P F
 13. Guślarz częstował duchy makiem i soczewicą rzucanymi w każdy kąt kaplicy. P F

Język angielski 26.10.2020 r.

subject: Crime- przestępcy i przestępstwa.

Proszę o wykonanie ćw.1 str.23, które polega na wysłuchaniu nagrania i określeniu, co znaczą usłyszane wyrazy. Słownictwo macie na str.28 w rubryce CRIME. Proszę uczyć się tych wszystkich nowych słówek.

W ćw.2 musicie przeczytać nagłówki od 1 do5 i odgadnąć znaczenie wyrażeń zapisanych na zielono. Akurat te wyrażenia również są na stronie 28.

Chciałabym, abyście wykonali też ćw. 6, które polega na słuchaniu.

Uczcie się proszę nowych słówek i wyrażeń.

Zdjęcia zrobionych ćwiczeń proszę wysłać nie później niż do następnej lekcji języka angielskiego; w przeciwnym razie skutkuje to otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Język polski 24.06.2020 r.

Klasa 7: Sztuka argumentowania. Przedstawcie w punktach argumenty, którymi można się posłużyć do uzasadnienia tezy: Sport to zdrowie!

Język rosyjski 24.06.2020 r.

Rodzice i dzieci:
Podręcznik str.91: zróbcie ćw. 2a oraz 2b/92
🤗🙂

Język angielski 24.06.2020 r.

KLASA 7
Zróbcie wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 34.

Historia 23.06.2020 r.

Klasa 7

Temat: Rządy parlamentarne. Zamach majowy i rządy sanacji.

 1. Przeczytaj temat na stronie 235-244.
 2. W zeszycie wymień zmiany ustrojowe w latach 1919- 1926 oraz opisz okoliczności wyboru pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej.
 3. Wymień przyczyny zamachu majowego i ocen rządy obozu sanacji.

Wychowanie fizyczne 23.06.2020 r.

Dzień dobry🙂

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/lJ-ivPS80fA

Geografia 23.06.2020r

Geografia 7

Wtorek

Temat: Utrwalenie wiadomości. Krzyżówki geograficzne.

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości z zakresu geografii fizycznej Polski oraz z zakresu geografii społeczno – ekonomicznej Polski.

 1. Rozwiąż krzyżówki geograficzne ze strony 127- 128. Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły.

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI

Chemia 23.06.2020r

Wtorek

Chemia 7

Temat:Sprawdzian wiadomości z działu Tlenki i wodorotlenki.

W ramach sprawdzenia wiadomości rozwiąż quizz:

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-7-dzial-6-tlenki-i-wodorotlenki-chemia-nowej-ery

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJ

Biologia 23.06.2020r

Biologia 7

Wtorek

Temat: Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z równowagi wewnętrznej organizmu.

Celem dzisiejszej lekcji jest powtórzenie i podsumowanie wiadomości dotyczących równowagi wewnętrznej organizmu człowieka..

 1. Przeanalizuj wiadomości w podręczniku strona 157.
 2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 127 -128. Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły.
 3. W ramach sprawdzenia swoich wiadomości rozwiąż quizz

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-7-dzial-11-rownowaga-wewnetrzna-organizmu-puls-zycia

ŻYCZĘ UDANYCH WAKACJI

Język polski 22.06.2020r

Dzień dobry! Język polski 😃

Klasa 7: Napiszcie krótkie opowiadanie o przygotowywaniach na wakacje.

Wychowanie fizyczne 22.06.2020r

Dzień dobry🤗

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/ZYF1yToHoiI

Pamietajcie zawsze o rozgrzewce przed ćwiczeniami i o rozciąganiu po wykonanych ćwiczeniach. 🤸‍♀️

Powodzenia!💛

Matematyka 22.06.2020r

Kochani uczniowie klas 4-8,
chyba pora już powoli odpuszczać naukę i szykować się na wakacje. Oceny już wystawione, więc możemy teraz trochę pobawić się matematyką. Wybierzcie jedno z dwóch zaproponowanych zadań lub stwórzcie autorską pracę ;P
1. Zadanie chyba raczej dla dziewcząt jednak wierzę, że chłopcy też sobie z nim poradzą ;P Haft matematyczny. Tutaj macie film instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=EvkycMt7s5g a tutaj znajdziecie wzory https://pl.pinterest.com/agnieszkahacz/haft-matematyczny/…
2. Jeśli wyszywanie nie jest waszą mocną stroną, możecie pobawić się w malarza i stworzyć przepiękny obraz. https://www.youtube.com/watch?v=px1tsPIRR-E Zadanie nie jest trudne jednak wymaga zorganizowania miejsca i farby. Może ktoś z was ma starą farbę w domu.

Oczywiście możecie stworzyć inną matematyczną prace wzorując się np. na kubistycznych pracach Picassa;P
Takie obrazy możecie przynieść do szkoły gdy będziecie odbierać świadectwa i wręczyć nauczycielom zamiast kwiatka. Będzie to wiele lepszy prezent;) A może w przyszłym roku ozdobimy nimi szkolny korytarz?? 😉
Macie czas do piątku.

Pozdrawiam serdecznie
Pani Wiola 

Język angielski 22.06.2020r

KLASA 7
Staramy się uzyskać instrukcje w sprawach medycznych.
Podręcznik str. 111: zróbcie ćw. 1 i 5. W ćwiczeniu 5 należy ułożyć kolejność poszczególnych zdań tak, aby powstała rozmowa telefoniczna. Wyrażenia w Key Phrases będą tutaj przydatne.

Geografia 22.06.2020r

Geografia 7

Poniedziałek

Temat:: Sprawdź czy znasz mapę Polski.

Wykonaj ćwiczenia ze strony 125 – 126.

Chemia 22.06.2020r

Chemia 7

Poniedziałek

Temat: Podsumowanie wiadomości o tlenkach i wodorotlenkach.

Obejrzyj lekcję w TVP https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,chemia-lekcja-1-06052020,47813449

lub https://www.youtube.com/watch?v=XaX-r-_YlOc&list=PL-Z1YS1H-3sFBxhj_skxUC-zisqtnqzdA&index=15

Uzupełnij ćwiczenia sprawdź się str. 121-122. Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły.

Biologia 22.06.2020r

Wspaniali siódmoklasiści 🙂

BIOLOGIA 7

Poniedziałek

Temat: Uzależnienia.

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną „Uzależnienia” https://view.genial.ly/5ed0d7819be45e112004be5d/horizontal-infographic-review-uzaleznienia-klasa-7?fbclid=IwAR3mcCxpb-6maCs1aWq9HPy0h05_05_Tn84yOUwDl60oA2PFnEhquC106uc

Obejrzyj film ” Uzależnienia” https://www.youtube.com/watch?v=on08z78OOuE

Zaloguj się na platformę e-podręczniki i wykonaj ćwiczenia interaktywne z tematu uzależnienia. https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1raxyg07/jXkuiqAO

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 125-126.

Język polski 19.06.2020r

Klasa 7: O czym należy pamiętać przy cytowaniu? (podr. „Gramatyka i stylistyka” str. 93). Wykonajcie proszę zadania 2 ze str.94.

Język angielski 19.06.2020r

KLASA 7
Podręcznik str.103: zróbcie ćwiczenia 5,6,7.

Historia 15.06.2020r

Klasa 7 
Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.
1.Czytamy temat w podręczniku na stronie 251- 234.
2.Wyjaśnij pojęcia: asymilacja narodowa, asymilacja państwowa, getto ławkowe.
3.Wymień mniejszości narodowe odrodzonej Polski. 
4.Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 i 2 strona 254 ( tekst źródłowy).
Zadania prześlij do czwartku 18.06

Język angielski 15.06.2020r


#angielski
 
GOOD MORNING ON MONDAY MORNING! 🙂🤗
KLASA 7
Subject: Skills trainer.
Podręcznik str.102:
Zróbcie ćw. 1, 3,4.

Wychowanie fizyczne 15.06.2020r


#WYCHOWANIEFIZYCZNE
🤸‍♀️

Dzień dobry 🤸‍♀️🙃

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/-QFlQmGAqv0

Powodzenia!😊W tym filmie przedstawiamy Wam ćwiczenia równoważne, pamiętaj, aby wykonać wcześniej rozgrzewkę!

Język polski 15.06.2020r

Klasa 7: Utrwalenie wiadomości a komunikacji językowej (podr. „Gramatyka i stylistyka” str. 88). Wykonajcie proszę zadania: 3,4 i 5 ze str. 88.

Matematyka 15.06.2020r

Klasa 7: Kochani dziś wyrażenia algebraiczne. Proszę poćwiczcie https://www.matzoo.pl/…/dodawanie-i-odejmowanie-sum-algebra…
Czekam na wasze ananaski 😀

Pozdrawiam serdecznie
Pani Wiola

Chemia 15.06.2020r

Chemia 7

Poniedziałek

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

1. Obejrzyj lekcję ” Dysocjacja jonowa wodorotlenków” pod linkiem:

Materiał utrwalający – to samo ,ale inaczej:

Definicja jonowa zasad Zapis równań dysocjacji jonowej zasad z wytłumaczeniem: 2.https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc 3.https://www.youtube.com/watch?v=H7ZIKBUGoWE 4.https://www.youtube.com/watch?v=VIQBNZodGKs

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 119-120. – dla wszystkich

Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły.

Dla chętnych – rozwiąż krzyżówkę ( podaj odpowiedzi według kolejności pytań), która jest w 1 materiale filmowym. Podaj odpowiedzi według kolejności pytań. Zapisz je w zeszycie przedmiotowym. – rozwiąż zad. nr. 2 z materiału filmowego – lekcja. Zapisz je w zeszycie przedmiotowym. Życzę owocnej pracy.

Biologia 15.06.2020r

Wspaniali siódmoklasiści 🙂

BIOLOGIA 7

Poniedziałek

Dzisiaj zaczynamy dział ostatni XI. Równowaga wewnętrzna organizmu

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza. Choroba – zaburzenie homeostazy.

Obejrzyj lekcję na temat: Równowaga wewnętrzna organizmu pod linkiem:

Obejrzyj lekcję na temat: Choroby – zaburzenie homeostazy.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 121-124.

Język rosyjski 10.06.2020r


#rosyjski
 klasa 7 🙂☀️
Temat: Rodzice i dzieci.
Zróbcie ćwiczenie 2a na str.91.
Wykonajcie też ćw.6 str.90.

Język angielski 10.06.2020r

KLASA 7
Subject: Ćwiczenia powtórzeniowe.
Zróbcie ćw. 1,4,5 na stronie 33 w zeszycie ćwiczeń.

Przypominam zachowaj ćwiczenia przez wakacje i przynieś je we wrześniu do szkoły. Życzę owocnej pracy.

Język polski 10.06.2020r

Język polski 🙂

Klasa 7: Utrwalenie wiadomości ze składni (podr. „Gramatyka i stylistyka” str. 50). Do wykonania zadania: 2 i 3 ze str. 50.

Wychowanie fizyczne 9.06.2020r

Propozycja dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/Za9y_KU0yCQ

Powodzenia 🤸‍♀️🙂

Historia 9.06.2020r

Klasa 7

Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 245- 250.
 2. W zeszycie omów problemy gospodarcze Polski , które zaistniały po odrodzeniu naszego państwa.
 3. Wyjaśnij na czym polegała reforma walutowa .
 4. Wykonaj zadanie 1 ze strony 249(praca z infografiką).
 5. Zapoznaj się:

https://dzieje.pl/postacie/w%C5%82adys%C5%82aw-grabski-1874-1938

https://dzieje.pl/tag/przemysl-ii-rp

Pracę prześlij do 12.06.

Matematyka 9.06.2020r

Geografia 9.06.2020r

Geografia 7

Wtorek

Dzisiaj zaczynamy dział ostatni VIII Mój region i moja mała ojczyzna

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam.

Obejrzyj lekcję w TVP „Poznaję region, w którym mieszkam pod linkiem:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,geografia-lekcja-3-22052020,48034388

Przeczytaj temat w podręczniku – str. 198-202, przeanalizuj mapy i ilustracje. Zwróć uwagę na schemat znajdujący się w podręczniku na str. 200.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 121-122.

Dla chętnych na ocenę celującą

Przygotuj prezentację multimedialną na temat, regionu w którym mieszkasz.

Chemia 9.06.2020r

Wtorek

Chemia 7

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Obejrzyj lekcję ” Przykłady innych wodorotlenków” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=s_YsIDk41U0&list=PL-Z1YS1H-3sFBxhj_skxUC-zisqtnqzdA&index=12

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 116-118.

Biologia 9.06.2020r

Biologia 7

Wtorek

Temat:. Higiena i choroby układu rozrodczego. Podsumowanie wiadomości z działu V rozmnażanie i rozwój człowieka.

Obejrzyj lekcję na temat: Higiena i choroby układu rozrodczego pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=q473wcbyKno

W ramach uwalenia zagraj w qiuzz na kahoot.

https://kahoot.it/challenge/08319825?challenge-id=e0b17261-ca54-4882-9569-43d7d51fbae3_1591527917533 Game PIN: 08319825

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 117-120.

Wychowanie fizyczne 8.06.2020r

Dzień dobry🌞

Propozycja dla klasy VII-VIII: 
– Spacer szybkim tempem 3000m, 
– Bieg 2000 m,
– Jazda na rowerze 4 km,

Proszę o wybranie jednej aktywności 🤸‍♀️🙂🏃‍♂️

Powodzenia!

Matematyka 8.06.2020r

Klasa 7: Dziś przypominamy sobie cechy podzielności liczb. Jeśli nie pamiętacie kiedy liczba dzieli się przez 2,3,4,5 czy 10 polecam playlistę https://pistacja.tv/…/plmat016-wielokrotnosci-i-dzielniki-l… 
Ćwiczymy na matzoo i przysyłamy Pani Wioli ananaski https://www.matzoo.pl/…/podzielnosc-liczb-przez-2-3-5-i-10_…

Język angielski 8.06.2020r

KLASA 7
Subject: Ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności.
Zróbcie wszystkie ćwiczenia od 1-7 na stronie 100. 
W ćwiczeniach: 3,4,5 należy użyć czasu present perfect, a macie ten czas na stronie 95 i 97. Pamiętajcie o czasownikach past participle, czyli trzecia rubryka w tabeli dotyczącej czasowników nieregularnych. Jeśli danego czasownika nie ma w tej tabeli, należy do czasownika dodać końcówkę -d lub -ed, np: listen- listened, dance- danced, jump- jumped.

Czekam na fotki zrobionych ćwiczeń 🙂

W razie trudności, pytajcie 😃 Niedługo są wakacje, więc trochę jeszcze popracujcie, znajdźcie siłę 😉
GOOD LUCK AND HAVE A NICE DAY! ☀️🍀

Język polski 8.06.2020r

Klasa 7: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o czasowniku (podr. „Gramatyka i stylistyka” str. 18). W ramach powtórki wykonajcie proszę zadania: 5 i 7 ze str. 19.

Geografia 8.06.2020r

Poniedziałek

Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Relacje między elementami środowiska geograficznego .

Podręcznik str. 194-195.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź, czy potrafisz” – zad. 1-6 str. 119-120.

W ramach sprawdzenia swoich wiadomości z działu VII zagraj w quizz:

https://kahoot.it/challenge/09831218?challenge-id=e0b17261-ca54-4882-9569-43d7d51fbae3_1591531266240

PIN do gry: 09831218

Chemia 8.06.2020r

Poniedziałek

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. Wodorotlenek wapnia .

Obejrzyj lekcję dotyczącą „wodorotlenku sodu i wodorotlenek potasu” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=WvhOWNYI7Ao&list=PL-Z1YS1H-3sFBxhj_skxUC-zisqtnqzdA&index=11

Obejrzyj lekcję dotyczącą ” Wodorotlenku wapnia i magnezu” pod linkiem:

Zagraj w grę interaktywną:

Wodorotlenki https://wordwall.net/pl/resource/945178/chemia/wodorotlenki-podstawowe

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 109-115.

Biologia 8.06.2020r

Poniedziałek

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. Rozwój człowieka – od poczęcia do narodzin. Rozwój człowieka – od narodzin do starości

Obejrzyj lekcję na temat: Funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=j77mzqvyA3Y

Obejrzyj film ” Od poczęcia do narodzin” https://www.youtube.com/watch?v=GgG0psXnHFs

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=XYPRKROCtBY

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 111-116.

Fizyka 5.06.2020r

Klasa 7: Kochani, chciałabym żebyście przeczytali temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła. Zróbcie w zeszycie notatkę z najważniejszymi informacjami z tego tematu. Czekam na zdjęcia. Możecie także poznać sposoby przekazywania ciepła wykonując w domu doświadczenia: 56, 57, 58 i 59 ze stron 238-241. 

Język polski 5.06.2020r

Klasa 7: Powtórzenie wiadomości ze składni zdania złożonego (podr. ” Gramatyka i stylistyka” str. 42). Wykonajcie proszę zadania: 1 i 4 ze str.42.

Język angielski 5.06.2020r

KLASA 7
Subject: Piszemy e-mail używając „because” i „so”.
Podręcznik str. 99:
Zróbcie ćw.5: napiszcie e-mail do kolegi, w którym napiszecie, że będąc na obozie nad morzem mieliście wypadek. E-mail musi zawierać następujące informacje: 
Co się wydarzyło i gdzie obecnie jesteś?, Gdzie byłeś i kto z Tobą wtedy był?Co robiłeś, gdy wydarzył się wypadek? Co jest rezultatem wypadku, konsekwencje? Jak obecnie się czujesz?
Paragraf 1 w e-mailu to wprowadzenie do tematu: pozdrawiasz kolegę, zadajesz pytanie o samopoczucie, o jego sprawy.
Paragraf 2: opis wypadku
Paragraf 3: Wnioski: Konsekwencje wypadku, wnioski na przyszłość. Na koniec e-maila odpowiednio grzecznie się żegnacie z kolegą. 
Wzorujcie się na e-mailu w ćw.1. Pamiętajcie o odpowiednich wyrażeniach, między innymi „so” i „because”. Wróćcie jeszcze raz do poprzedniej lekcji.

Na napisanego e-maila czekam dzisiaj do godz.17:00.

Język polski 4.06.2020r

Klasa 7: Napiszcie zaproszenie na spotkanie pod hasłem „Pomagajmy!” organizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu. Sformułujcie dwa argumenty, którymi zachęcicie koleżanki i kolegów do udziału w tym spotkaniu.

Matematyka 4.06.2020r

Klasa 7: Rozwiązujcie dalej zadania https://epodreczniki.pl/a/zadania-geometryczne/D1Gi51ptn

Język rosyjski 4.06.2020r

Klasa 7
Temat: Kim oni są z zawodu? Kontynuacja tematu.
Podręcznik str. 89: 
Zróbcie ćw.3, ale tłumacząc tylko te dwa krótkie dialogi. Ponadto zróbcie ćw. 4 str.90, gdzie trzeba przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania do tekstu.
Poćwiczcie nazwy zawodów TUTAJ: 
https://wordwall.net/…/re…/635147/j%C4%99zyk-rosyjski/zawody

Historia 4.06. 2020r

Klasa 7

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 240- 244.
 2. Zapoznaj się:
 • Wykonaj w zeszycie zadanie 1,2, 3 ze strony 244.

Pracę prześlij do piątku 05.06.

Matematyka 3.06.2020r

Klasa 7: Dziś dużo różnych zadań. https://epodreczniki.pl/a/zadania-geometryczne/D1Gi51ptn Na rozwiązania czekam do piątku do 18.00.

Język angielski 3.06.2020r

KLASA 7
Subject: I can write a narrative email using „because” and „so”. Pisanie listu na temat wypadku używając „ponieważ, gdyż” i „więc”.
Podręcznik str. 99:
Przeczytajcie e-mail, następnie odpowiedzcie na pytanie z ćw. 1, wypiszcie z tekstu 5 zdań w czasie present perfect.
Zwróćcie uwagę na nieformalne wyrażenia używane w e-mailu, które znajdują się w ćw.2. Są one używane w e-mailu nieformalnym, pisanym na przykład do bliskiej nam osoby. 
Zróbcie ćw.4: należy wstawić „because” lub „so. W e-mailu widać, w którym miejscu znajdują się te słowa.

Informatyka 3.06.2020r

Klasa 7, 8: Giganci programowania czego nauczyliście się na warsztatach? Przyślijcie mi dowolny projekt w Phytonie. Może być to gra 😉

Pozdrawiam
Pani Wiola

Język angielski 3.06.2020r

#rosyjski klasa 7
Тема: Кто ты по профессии? Kim jesteś z zawodu?
Podręcznik str.88:
Zróbcie ćw.1a, zapamiętajcie nazwy zawodów.
Zróbcie też ćw.1б/ 89: podany jest przykład jak należy zrobić ćwiczenie.
Przeczytajcie porównania w ćw. 2a/ 89 i zapamiętajcie wyrażenia.

УДАЧИ! ☀️🙂

Język polski 3.06.2020r

Dzień dobry! Język polski 🙂

Klasa 7: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o imiesłowach (podr. „Gramatyka i stylistyka” str. 28). Wykonajcie proszę zadania: 1 i 2 ze str. 28.

Wychowanie fizyczne 2.06.2020r

Propozycja dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/M_aG9E0n9gg

Powodzenia!🌞🤸‍♀️

Biologia 2.06.2020r

Biologia 7

Wtorek

Temat: Żeński układ rozrodczy.

Obejrzyj fragment lekcji dotyczący budowy żeńskiego układu rozrodczego:

https://www.youtube.com/watch?v=me_xF53NvAM lub https://www.youtube.com/watch?v=mavzc5chlbI

W ramach utrwalenia zaloguj się na stronę e-podręczniki „żeński lub męski układ rozrodczy” i wykonaj ćwiczenie interaktywne 1-4.

Wykonaj ćwiczenie interaktywne: https://scholaris.pl/resources/run/id/47931 https://wordwall.net/pl/resource/2271542/biologia/%c5%bce%c5%84ski-uk%c5%82ad-rozrodczy

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 109-110.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Chemia 2.06.2020r

Wtorek

Chemia 7

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Obejrzyj fragment lekcji dotyczący „wzorów i nazw wodorotlenków” (od 6:37) pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5ffskVaXpLc lub https://www.youtube.com/watch?v=H9Q80ODCeCo

W ramach utrwalenia zagraj w gry interaktywne:

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 108.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Geografia 2.06.2020r

Geografia 7

Wtorek

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

Obejrzyj lekcję na ten temat na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eMN0s4Xf6zI

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy ucznia na stronie 117-118.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Matematyka 2.06.2020r

Klasa 7: Bąbelki przypominamy sobie jak można obliczyć pola wielokątów. https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza—cwicz…/DHTJl9gNN Zadania są z klasy 5, więc mam nadzieję, że nie sprawią wam problemu 😉

Historia 2.06- 3.06.2020r

Klasa 7

Temat: Rządy parlamentarne.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 235-239.
 2. Zapoznaj się:

https://slideplayer.pl/slide/828235/

https://www.e-historia.com.pl/73-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-7/2640-7-4-rzady-parlamentarne-w-polsce

 1. W zeszycie wykonaj zadanie 1 i 2 strona 239.

Pracę prześlij koniecznie do dnia 03.06 , ponieważ tego dnia pojawi się nowy temat!

Język angielski 1.06.2020r

KLASA 7
Subject: I can offer to help someone with an injury. Potrafię zaproponować pomoc rannemu.
Podręcznik str. 98:
Zróbcie ćw.1.
Ćwiczenie 2: przepiszcie i uzupełnijcie właściwymi zwrotami KEY PHRASES. Wyrazy, którymi należy uzupełnić Key Phrases są oczywiście w dialogu. Następnie przetłumaczcie Key Phrases.

Informacja do wszystkich: Proszę uczyć się wszystkich zwrotów, nowych wyrazów i wyrażeń, gdyż pewnego dnia, gdy spotkamy się face to face, sprawdzę Waszą wiedzę 😉
Proszę również wszystkich o przesyłanie zdjęć ze zrobionymi lekcjami. Wielu z Was wywiązuje się z tego znakomicie, ale niestety nie wszyscy🙁

Have a nice day! ☘️🤗

Wychowanie fizyczne 1.06.2020r


#WYCHOWANIEFIZYCZNE
 🌞🤸‍♀️

Dzień dobry😄

Propozycja dla klasy VII-VIII do wyboru:
– jazda na rowerze 5000 m,
– spacer szybkim tempem 3000 m,
– marszobieg 3000 m.

Powodzenia 😀

Język polski 1.06.2020r

Dzień dobry! Język polski 🙂

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim uczniom naszej szkoły życzę dużo zdrowia, miłości i uśmiechu na twarzy <3

Klasa 7: Fraszki J. Kochanowskiego- utrwalenie (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 152-155). Przeczytajcie treść, dla przypomnienia, następnie wykorzystajcie fraszki Kochanowskiego do napisania krótkich tekstów reklamowych o zdrowiu i lipie.

Matematyka 1.06.2020r

#matma
Klasa 4, 5, 6, 7 i 8: Kochane dzieciaki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka🥳 Dziś waszym zadaniem jest udać się na zakupy i kupić lody. Koniecznie zróbcie zdjęcia. Jakby was ktoś pytał to ćwiczycie działania na liczbach dziesiętnych 😉

Geografia 1.06.2020r

Geografia 7

Poniedziałek

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

Obejrzyj lekcję na ten temat pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=9O4OUPi_474

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str. 115-116.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Chemia 1.06.2020r

Poniedziałek

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Obejrzyj fragment lekcji dotyczący „elektrolitów i nieelektrolitów” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5ffskVaXpLc

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 104-107.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Biologia 1.06.2020r

Wspaniali siódmoklasiści 🙂

Temat: Męski układ rozrodczy.

Obejrzyj fragment lekcji dotyczący budowy męskiego układu rozrodczego:

W ramach utrwalenia wykonaj ćwiczenie interaktywne: https://scholaris.pl/resources/run/id/58746

https://wordwall.net/pl/resource/1934617/biologia/uk%c5%82ad-rozrodczy-m%c4%99ski

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronie 107-108.

Na wykonanie zadań czekam do 07.06. 2020 r.

Religia czerwiec

Kl 7 katecheza na czerwiec T49 i T50katechezy zaległe z kwietnia, maja i bieżące z czerwca należy przesłać jak najszybciej, ostateczny termin to 14 czerwca
pliki oznaczone „pod” – podręcznik są identyczne z treścią z podręcznika
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku
należy odpowiedzieć na wskazane pytania z podręcznika odpisać na maila: robalqsiencq@gmail.comlub zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na maila lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
pliki pomocne są dostępne: https://drive.google.com/drive/folders/1Bqgmu51_ZYlGv2hs_hBBnTrIb6vvM9p2?usp=sharingw razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt SMS oddzwonię 

T49. „Gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu…”  
pytanie: 2
T50. Myśląc „Ojczyzna”
pytanie: 1

Język angielski 29.05.2020r

KLASA 7
Subject: Pytam i odpowiadam o doświadczenia- present perfect.
Podręcznik str.97:
Kontynuacja czasu present perfect.
Podręcznik str. 97:
Zróbcie ćw. 1, 3, 4.

W razie trudności, pytajcie mnie 🙂
Have a good day! ☘️☀️

Fizyka 29.05.2020r

#fizyka
Klasa 7: Temat: Energia wewnętrzna i temperatura. Przechodzimy do działu termodynamika. Część tematów z tego działu będzie wam doskonale znana z przyrody lub geografii. Zobaczcie proszę film oraz zróbcie zadania w ćwiczeniach ze stron 106 i 108. https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU

Język polski 29.05.2020r

Klasa 7: Opis przeżyć wewnętrznych (zeszyt ćwiczeń str. 264). Wykonajcie proszę zadanie 1 ze str. 264.

Wychowanie fizyczne

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://www.youtube.com/watch?v=rFePPe02Xoo

Powodzenia 

Matematyka 28.05.2020r

Klasa 7: Chłopcy. Dzisiaj wciąż ćwiczymy rachunki. Na rozwiązania poświęćcie proszę 35 minut i zróbcie w tym czasie jak najwięcej zadań. Dominik robi wszystko;) Na zdjęcia czekam do poniedziałku do 12:00 https://epodreczniki.pl/a/kolejnosc-wykonywania-d…/D18X6KPFW

Język polski 28.05.2020r

Klasa 7: Napiszcie ogłoszenie na podane tematy. Pamiętajcie o niezbędnych elementach.
1. Zebranie rodziców w sprawie bezpieczeństwa w szkole.
2. Zaginął zegarek.
3. Przybłąkał się pies.

Język rosyjski 28.05.2020r

KLASA 7
Тема: Cемьw. 6я- rodzina.
Podręcznik str. 87:
Zróbcie ćw. 6a i ćw.7- zapamiętajcie regułkę.

УДАЧИ! 🙂☘️☀️

Wychowanie fizyczne 27.05.2020r

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://www.youtube.com/watch?v=rFePPe02Xoo

Powodzenia 

Język polski 27.05.2020r

Klasa 7: Moje zdanie jest taki, czyli warsztat dyskutanta (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 85). Wykonajcie proszę zadanie 1 ze str. 85.

Na zdjęcia wykonanych prac czekam dziś do godziny 17-tej.
Powodzenia 

Wychowanie fizyczne 27.05.2020r

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://www.youtube.com/watch?v=rFePPe02Xoo

Powodzenia 

Matematyka 27.05.2020r

Klasa 7: Dziś działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Rozwiązania zapisujemy w zeszycie. Czekam na zdjęcia. https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-z…/DTtvMtfxZ

Język angielski 27.05.2020r

klasa 7
Subject: I can listen for specific information.
Podręcznik str. 96:
W dalszym ciągu mamy czas present perfect. Już Wam pisałam jak ważne jest zapamiętanie czasowników formy past participle( trzecia forma w tabeli czasowników nieregularnych).
Zróbcie ćw.1 i 2. Jeśli chodzi o ćw. 2: noun to rzeczownik, verb to czasownik, adjective to przymiotnik. Zapamiętajcie te formy.

Język rosyjski 27.05.2020r

#rosyjski klasa 7
Тема: Домашний очаг. Ognisko domowe.
Dzisiaj trochę o rodzinie.
Popatrzcie na drzewo genealogiczne na str.86 i napiszcie w zeszycie rosyjskie i polskie nazwy członków rodziny.
Zróbcie ćw.4 pisząc o swojej rodzinie. Poza tym zróbcie też ćwiczenie 6a zwracając uwagę na informację z wykrzyknikiem.

УДАЧИ! ☘️☀️🙂

Geografia 26.05.2020r

Wtorek

Temat:. Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku  na strukturę zatrudnienia.

Obejrzyj lekcję  na ten temat pod linkiem:

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.112 -114.

Chemia 26.05.2020r

Wtorek

Chemia

Dzisiaj zaczynamy nowy dział Tlenki i wodorotlenki.

Temat: Tlenki metali i niemetali.

1. Zapoznaj się z materiałem podręcznik : Tlenki metali i niemetali str. 196

2.Obejrzyj lekcję: Tlenki metali i niemetali

z której nauczysz się a) nazewnictwa tlenków b) wzorów sumarycznych tlenków c) otrzymywania tlenków

 https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ lub https://www.youtube.com/watch?v=0JvkAvXlUFE

3. Materiał do przećwiczenia/utrwalenia

– filmik https://www.youtube.com/watch?v=yZQfE9eAw6o

4. Wykonaj zadania w kartach pracy ucznia na stronie 102-103

5. W ramach utrwalenia rozwiąż krótkie ćwiczenia interaktywne:

Biologia 26.05.2020r

Biologia 7

Wtorek

Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z działu IX Narządy zmysłów

Zapoznajcie się z tekstem w podręczniku ze str. 211.Wykonajcie zadania z książki „Wiesz czy nie wiesz” str. 212. Wykonajcie zadania w kartach pracy ucznia na stronie 105-106.

Poproś uczestników o otwarcie joinmyquiz.com i podanie tego kodu gry:  8287058

Na wykonanie zadań czekam do 31.05. 2020 r.

Matematyka 26.05.2020r

Klasa 7: Dziś działania na ułamkach dziesiętnych. Jest ich dużo ale są proste 😉 Obliczenia i rozwiązania zapiszcie w zeszycie 😉 Czekam na zdjęcia https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-d…/DUMfaSyRF

Wychowanie fizyczne 25.05.2020r

Język polski 25.05.2020r

Klasa 7: Stres w pracy- niepewność, zagrożenie, presja- plakat.
https://gwo.pl/stres-w-pracy-niepewnosc-zagrozenie-presja-p…
Proszę udzielcie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kiedy powstał plakat
2. Czym charakteryzuje się plakat
3. Na co zwracasz uwagę plakat Kuby Sowińskiego?

Geografia 25.05.-31.05.2020r

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

Wysłuchaj lekcji na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str. 108-109.

Chemia 25.05.-31.05.2020r

Chemia 7

Temat: Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

Zaloguj się z podsumowaniem w podręczniku na stronie 192-193.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń ucznia na stronie  100-101.

Rozwiąż test o wodzie i roztworach wodnych (testaportal pl). Link do testu otrzymasz na grupę klasy 7 na Messenger.

Biologia 25.05.-31.05.2020r

Wspaniali siódmoklasiści 🙂

Poniedziałek 

Temat:  Zmysły powonienia, smaku i dotyku.

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat  pod linkiem:

https://view.genial.ly/5ea4786163183e0d9428c6cc?fbclid=IwAR0sOEuTciikc9kFuHjLOB-JQFd8AIqv5FdrkBglNaP3ZvZAMKBi43sy8GA

Zaloguj się  na platformę e-podręczniki i wejdź na lekcję „Węch, smak, dotykhttps://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DHTWGaxHD  i uzupełnij ćwiczenia interaktywne Ćw. 1-4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 98-99

Historia 25.05-27.05.2020r

Klasa 7

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

 1. Przeczytaj temat na stronie 230- 234 w podręczniku.
 2. Obejrzyj:

https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,ustalenie-granic-zachodniej-i-poludniowej,37087730

 • Przeczytaj:

https://www.tomaszewska.com.pl/pol.granica.zach.roz.pdf

 • Wykonaj w zeszycie zadanie 1,2,3 na stronie 234

Pracę wyślij do dnia 27.05

Matematyka 25.05.2020r

Klasa 7: Kochani dziś czeka was walka z ułamkami zwykłymi. Materiały udostępniłam na platformie epodręczniki.pl

Język angielski 25.05.2020r

klasa 7:
Subject: I can talk about experiences. Potrafię mówić o doświadczeniach. Present Perfect tense.
Podręcznik str.95:
a) Zróbcie ćw.1: polecenie jest proste, podobne były już wcześniej w pozostałych siedmiu rozdziałach.
b) ćw.2: Tutaj należy uzupełnić regułę dotyczącą czasu present perfect; z tymże chciałabym, abyście napisali w zeszytach definicję w języku polskim, zamiast w angielskim.
c) ćw.3: Zróbcie tabelę i uzupełnijcie tak, jak nakazuje polecenie. Ważne jest, abyście zapamiętali te czasowniki, gdyż to bardzo się przyda na przyszłość. Zwróćcie uwagę na to, że czasowniki powinny być zapisane w czasie present perfect, a w tabeli nazywa się to past participle i jest to trzecia kolumna. Przy czasie past simple to była druga kolumna. To dotyczy czasowników nieregularnych, bo przy czasownikach regularnych zasada jest ta sama jak zawsze, że dodajemy końcówkę -d lub ed, np. decide- decided, wash- washed.

Czekam na zdjęcia, potwierdzające Waszą prace. Klasa 6 również robi zdjęcia wykonanych ćwiczeń on-line.

Have a good day! ☀️🙂

Plastyka 22.05.2020r


W poniedziałek wybierzcie się na łąkę. Narwijcie polnych kwiatów. Ułóżcie z nich wiązankę. Stara, japońska sztuka układania kwiatów nazywa się IKEBANA. Chętnych do zgłębienia tematu zapraszam do internetu, można tam znaleźć wiele pomysłów na ciekawe ułożenie kwiatów. Wykonane wiązanki sfotografujcie. Zdjęcia wyślijcie na adres: arosa.r@wp.pl .We wtorek, 26 maja rano wręczcie je mamom
https://deccoria.pl/aranzacje/pozostale/…/zdjecie-5566-48648

Język angielski 22.05.2020r

klasa 7:
Subject: I can identify the main idea in an article. Potrafię zidentyfikować główną myśl artykułu.
Podręcznik str 95:
a) ćw. 1: Napiszcie w zeszytach odpowiedź na zadane pytanie.
b) Zróbcie też ćw. 2,3.

Język polski 22.05.2020r

Klasa 7: „Żona uparta” A. Mickiewicz (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 58). Przeczytajcie z uwagą ten tekst i wykonajcie proszę zadania: 2,4 i 5 ze str. 59.

Fizyka 22.05.2020r

#fizyka
Kochani zadania na kolejny tydzień
Klasa 7: Oglądamy
https://www.youtube.com/watch?v=rMLUO-cQeJo
https://www.youtube.com/watch?v=bmUoxAx0Zqg
https://www.youtube.com/watch?v=BImbiRo6EEk
Z filmów tych dowiecie się, co to energia potencjalna, energia kinetyczna oraz czym jest zasada zachowania energii. Wbijcie sobie do głowy wzory opisujące energię potencjalną oraz kinetyczną i wykonajcie zadania w ćwiczeniach na stronie 98, 99 oraz 100.

wychowanie fizyczne 21.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🤸‍♀️🏃‍♀️

Dzień dobry 🙂 Rozwiąż krzyżówkę

krzyżówka

Powodzenia 😊😉

Język polski 21.05.2020r

Klasa 7: Dyktando online „Rower Kasi”
https://dyktanda.online/app/dyktando/936
Zdjęcia z ilością zdobytych punktów prześlijcie do godz.
17-tej.

Język rosyjski 21.05.2020r

klasa 7: Czytanie ze zrozumieniem- e-mail.
Podręcznik str.82:
Zróbcie ćw. 5a: oprócz przeczytania e-maila oraz napisania odpowiedzi, przepiszcie ten e-mail do zeszytu( ładnie).

Czekam na zdjęcia😃

УДАЧИ! ☀️☘️

Matematyka 21.05.2020r

Klasa 7: Dziś proszę rozwiążcie test https://www.matzoo.pl/…/wylaczanie-czynnika-przed-znak-pier…

Matematyka 20.05.2020r

Klasa 7: Kolejny dzień pierwiastkowania. Dziś wyłączamy czynnik przed pierwiastek https://szaloneliczby.pl/wylacz-czynnik-przed-znak-pierwia…/ Jeśli nie pamiętacie jak się to robi, to polecam korzystać z materiałów podpowiadanych pod przykładami.

Wychowanie fizyczne 20.05.2020r

Dzień dobry😊
W tą piękna pogodę proponuje dla klas IV-VI i klasy VII- VIII:
– Marszobieg 2 km,
– Spacer szybkim tempem 2 km
Dla ambitnych: 3 km swobodnego biegu.

Powodzenia 🏃‍♀️😊

Język polski 20.05.2020r

Klasa 7: Ja w roli przewodnika po mojej wsi. Zachęćcie w atrakcyjny sposób innych do odzwiedzenia miejscowości, w której mieszkacie. Zadbajcie o poprawność swojej wypowiedzi.

Język angielski 20.05.2020r

klasa 7:
Subject: I can say how I feel about things.
Podręcznik str. 92:
ćw.1: przeczytajcie ” The risk factor”. Podanych jest 6 wypowiedzi, w zeszytach napiszcie kilka zdań do każdej z nich, pisząc o czym jest.
Oprócz tego zróbcie ćw. 2 i 5( przetłumaczcie KEY PHRASES).

Geografia 19.05.2020r

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Obejrzyj lekcję na youtube na ten temat:  https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4   lub

zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat:

Wykonaj zadania w kartach pracy ucznia na stronie 108-109.

Chemia 19.05.2020r

Temat: Stężenie procentowe roztworu (3)

Obejrzyj live lekcje „Stężenie procentowe roztworów wodnychhttps://www.youtube.com/watch?v=yvC5EER0XSw&list=PLpWWN9TTWabTtnjO4w7GSyEoXxcLK-J2y&index=6

Zagraj w grę interaktywną. Stężenie procentowe: https://learningapps.org/942719

https://scholaris.pl/resources/run/id/48898

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 98-99.

Biologia 19.05.2020r

Dzisiaj rozwiąż test z biologii z działu równowaga nerwowo- hormonalna . Link do testu otrzymasz na grupę klasy 7 na Messenger.

Matematyka 19.05.2020r

Klasa 7: Dziś pierwiastki. Obliczamy podstawowe pierwiastki, co nie powinno wam sprawić problemu. https://szaloneliczby.pl/obliczanie-pierwiastkow/

Wychowanie fizyczne 19.05.2020r

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/pqFSjsZMzOo
Powodzenia 🤸‍♀️

Historia 18.05.2020r

Klasa 7
Temat: Walka o granicę wschodnią.
1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronach 222- 227.
2. Zapoznaj się:
https://dzieje.pl/…/geneza-i-poczatek-wojny-polsko-bolszewi…
https://dzieje.pl/aktualnosci/bitwa-warszawska-1920-r
https://dzieje.pl/aktualnosci/traktat-ryski
3. Obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=wV32chfSxkk
4. W zeszycie wykonaj zadanie 1,2,3 na stronie 227.
Pracę prześlij do dnia 21.052020r.

Wychowanie fizyczne 18.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️

Dzień dobry 😊
Propozycja lekcji dla klasy VII-VIII🤸‍♀️
https://youtu.be/IyOFdiD2x9A
Powodzenia🏃‍♀️

Matematyka 18.05.2020r

Klasa 7: Kochani. Skończyliśmy materiał zaplanowany dla was w podręczniku. Dziś proszę was, przypomnijcie sobie własności potęgowania. https://szaloneliczby.pl/dzialania-z-potegami/

Język polski 18.05.2020r

Klasa 7: Sprawdź czy pamiętasz- liczebnik (zeszyt ćwiczeń str. 241). Wykonajcie proszę zadania: 1 i 2 ze str. 241.

Chemia 18.05.2020r

Chemia 7

Temat: Stężenie procentowe roztworu (2)

Obejrzyj wideo lekcję „Szybka piłka z chemii – stężenia procentowe cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=3qgF1jVSe5U.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 96-97.

W ramach utrwalenia wiadomości poprzedniej lekcjizagraj w grę interaktywną: Jeśli zalogowałeś się naquizizz,  to wykonaj przypisaną grę. Poproszę uczestników o otwarcie joinmyquiz.com  i wpisanie kodu gry 1698013.

Biologia 18.05.2020r

Wspaniali siódmoklasiści 🙂

BIOLOGIA 7

Temat:  Higiena oka i ucha.

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat:

Zagraj w gry interaktywne:

Funkcjonowanie oka, wady wzroku https://wordwall.net/pl/resource/1703507/biologia/funkcjonowanie-oka-wady-wzroku

Higiena słuchu: https://wordwall.net/pl/resource/1733662/higiena-s%C5%82uchu

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 102.

Język angielski 18.05.2020r

Good morning on Monday morning! 😃
klasa 7
sprawdzian- patrz komunikator. Czekam na zrobiony sprawdzian do godz.17:00.

Język polski 15.05.2020r

Klasa 7: Redagujemy opowiadanie. Poszukajcie przysłów związanych ze słowem „prawda”. Wybierzcie jedno z nich i użyjcie jako tytułu do napisania opowiadania z dialogiem. Przynajmniej na stronę, postarajcie się!

Język angielski 15.05.2020r

klasa 7:
Subject: Ćwiczenia powtórzeniowe.
Zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strony: 28,29.

Fizyka 15.05.2020r

#fizyka
Klasa 7: Dzisiejszy temat to moc i jej jednostki.
Zapoznajcie się z tematem w podręczniku. Chciałabym, aby każdy z was spróbował w domu skonstruować Banię Herona. Nagrajcie proszę film, na którym pokażecie jak ona działa.

Język polski 14.05.2020r

Klasa 7: Z historii polskiej prasy (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 338). Przeczytajcie proszę informacje na ten temat i sporządźcie notatkę w zeszycie.

Na zdjęcia wykonanych prac czekam do 17.00
Powodzenia 

Język rosyjski 14.05.2020r

#rosyjski# klasa 7,8
klasa 7:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! 🤗
Тема: Cлишком много занятий( Zbyt dużo lekcji).
Podręcznik str. 80:
упр. 1a, 1б, 1в- zróbcie w zeszytach.

Matematyka 14.05.2020r

Klasa 7: Wasze zadanie to rozwiązać Zestaw 1 z podręcznika ze strony 326. Na rozwiązania czekam do godziny 17:00

Język polski 13.05.2020r

Klasa 7: Jeżeli chodzi o mnie… Opinia i jej uzasadnienie (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 93). Wykonajcie proszę zadanie 3 ze str. 94.

Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesłać do godziny 17.00
Powodzenia 

Wychowanie fizyczne 13.05.2020r

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/zOtI_HuQiq4

Powodzenia🤸‍♀️😊

Język rosyjski 13.05.2020r

#rosyjski# klasa 7:

Тема: Ćwiczenia gramatyczno- leksykalne.

Zróbcie ćw. 1/ 78: Używając czasownika ” быть” napiszcie co osoba robiła i co będzie robiła. Jeśli chodzi o czas przyszły odmianę tego czasownika macie na tej stronie. Zdania przeszłe tо np. Майя играла в компютерные игры.
b) Zróbcie też: упр. 10, упр.11 a- napiszcie w zeszytach.

УДАЧИ ! 🍀☀️🙂

Matematyka 13.05.2020r

Klasa 7: Wasze zadanie to rozwiązać Zestaw 1 z podręcznika ze strony 326. Macie na to dwa dni. Na rozwiązania czekam do jutra do godziny 17:00

Język angielski 13.05.2020r

klasa 7:
Subject: Review.
W ramach powtórzenia zróbcie w podręczniku ćw: 1,2,3 str.88 .

Matematyka 12.05.2020r

Klasa 7: Dziś spróbujcie zrobić zadania 6 i 7 ze strony 325. Takie zadania mogą pojawić się na egzaminie, więc dobrze mieć na nie pomysł. Korzystajcie z informacji w książce.

Geografia 12.05.2020r

Wtorek

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Obejrzyj lekcję  „warunki produkcji energii z różnych źródeł” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c

Obejrzyj film  ”Alternatywne źródła energii” https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg&fbclid=IwAR1qt0JCl-s9bfK6xEZw9ILBjyQL9BMVGcrgAWa3yjWzKliPyDLmma5ek6E

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.106 -107.

Chemia 12.05.2020r

Wtorek

Chemia

Dzisiaj rozwiąż test z chemii z działu o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych. Link do testu otrzymasz na grupę klasy 7 na Messenger.

Biologia 12.05.2020r

Biologia

Wtorek

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat :

Zaloguj się  na platformę e-podręczniki i wejdź na lekcję „Ucho – narząd słuchu i równowagi” https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D12hc0UM9/JdoSElXg i uzupełnij ćwiczenia interaktywne Ćw. 1-5.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 100-101

Historia 11.05-14.05.2020r

Klasa 7

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

 1. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronie 218-221.
 2. W zeszycie wykonaj krzyżówkę o haśle ODRDZENIE pytania do krzyżówki układaj tylko z tematu Odrodzenie Rzeczypospolitej.
 3. Pracuj z tekstem źródłowym na stronie 221 i wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2.

Pracę prześlij nauczycielowi do 14.05.2020r.

Matematyka 11.05.2020r

Klasa 7: Temat: Odcinki w układzie współrzędnych. Oglądamy https://www.youtube.com/watch?v=_Q6PeBmgVug i rozwiązujemy zadania 1,2,3,4 ze strony 324 i 325 z podręcznika.

Język angielski 11.05.2020r

KLASA 7:
Subject: I can talk about younger entrepreneur.
Podręcznik str.122: przetłumaczcie słowa napisane na niebiesko, ponadto:
a) Zróbcie ćw.2, 3

GOOD LUCK! 

Język polski 11.05.2020r

Klasa 7: Myślę i decyduję- o argumentowaniu i rozprawce. Podaję dwa problemy.
1. Dlaczego młodzież każdego pokolenia tworzy swój specyficzny język?
2. Czy we współczesnym świecie jest jeszcze miejsce dla tradycyjnej szkoły?
Przemyślcie je i sformułujcie swoje stanowisko, zgromadźcie argumenty za i przeciw. Powinna one przybrać formę zdań twierdzących, będzie to tzw. teza.

Na zdjęcia wykonanych prac czekam dziś do godziny 17.00
Powodzenia

Geografia 11.05.2020r

Geografia 7

Poniedziałek

Dziś zaczniemy realizację 7 działu Relacje między elementami środowiska geograficznego

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Wysłuchaj lekcji na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4 lub

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat: https://view.genial.ly/5ea738422bbd100db055b899/social-action-powodz?fbclid=IwAR1K0E5pcBI2mfcaY9Tfu-lMCau5OlJXThQ2MwdXpgEoPMqHy-2QmiDtUH0

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.104-105.

Chemia 11.05.2020r

Chemia 7

Poniedziałek

Temat: Stężenie procentowe roztworu (1)

Zaloguj się na platformę e-podręczniki i zapoznaj z lekcją:” Stężenie procentowe roztworu” https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi i zrób ćwiczenia interaktywne.

Zapoznaj się z informacjami na tej stronie i zrób notatkę do zeszytu. https://sp.nawojowa.pl/wp-content/uploads/2020/04/Temat-10-St%C4%99%C5%BCenie-procentowe-1.pdf

Biologia 11.05.2020r

Poniedziałek 

Temat:  Budowa i działanie narządu wzroku.

Obejrzyj lekcję „Narząd zmysłu – oko”  pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=gUbi0re9Nxo&list=PLpWWN9TTWabTuHLNkfK-6aoA7n0FNk24e&index=31

Zaloguj się  na platformę e-podręczniki i wejdź na lekcję „Oko – narząd wzrokuhttps://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DByVW3EI0/Zzdv0rVP i uzupełnij ćwiczenia interaktywne Ćw. 1-5.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 98-99.

Zadanie Proszę kliknąć na poniższy  link  i zalogować się (podpisujemy się pełnym imieniem i nazwiskiem)  https://quizizz.com/join?class=W584634

Język polski 8.05.2020r

Klasa 7: Zaprojektujcie i wykonajcie plakat (technika dowolna) zawierający antyreklamę jakiegoś produktu lub jakiejś usługi. Przypominam, że antyreklama jest przeciwieństwem reklamy, podkreśla wady produkty, a nie jego zalety.

UWAGA! Na zdjęcia wykonanych zadań czekam dziś do godz. 17:00. Powodzenia! 

Fizyka 8.05.2020r

#fizyka
Dziś filmowy piątek 

😉
Klasa 7: Powtarzamy wiadomości z działu dynamika. Proponuje oglądanie filmu https://www.youtube.com/watch?v=7-dGEY5NIxQ lub jeśli wolicie przeczytanie tematu i przepisanie tego, czego jeszcze nie umiecie do zeszytu 

Język angielski 8.05.2020r

KLASA 7:
Subject: Rodzaje instrumentów muzycznych.
Podręcznik str. 115: ćw.1,2,3.

Matematyka 7.05.2020r

Klasa 7: Zadania 7 i 8 ze strony 319.

Język polski 7.05.2020r

Klasa 7: Sprawdź czy pamiętasz – przymiotnik (zeszyt ćwiczeń str. 239). Wykonajcie proszę zadania: 1 i 2 ze str. 239 oraz 3 ze str. 240.

Język rosyjski 7.05.2020r

#rosyjski# klasa 7-8
klasa 7
Тема: Я буду играть. Nasze plany.
Podręcznik str. 77:
a) ćw.1: Przeczytajcie podane zdania, przepisz po jednym przykładzie z każdej grupy i przetłumacz. Zwróć uwagę, że zdania z odpowiedziami na pytanie: где? чем?, чем? ова= у.
ćw. 5: Napiszcie czym zajmują się osoby na zdjęciach( pamiętaj o właściwej odmianie) tak, jak jest to pokazane w ćw. 4.
Strona 78: przepisz do zeszytu odmianę czasownika ” быть”.

Język angielski 6.05.2020r

KLASA 7:
Subject: Pisanie recenzji piosenki.
Podręcznik str.87: zróbcie ćwiczenia: 1,2,4.
Ponadto proszę napisać recenzję jednej piosenki, którą lubicie( ćw.5) i zastosujcie w niej punkty, które macie wypisane w tym ćw.5. Wzór recenzji macie w ćw. 1. Na napisanie recenzji macie czas do poniedziałku 11 maja.

Matematyka 6.05.2020r

Klasa 7: Zadanie 5 i 6 ze strony 319.

Wychowanie fizyczne 6.05.2020r

Propozycja dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/rFePPe02Xoo
Powodzenia 😊🤸‍♀️

Język rosyjski 6.05.2020r

#rosyjski# klasa 7
Temat: Ćwiczenia leksykalne.
Klikajcie i ćwiczcie:

Trzeba poprowadzić miesiąc do labiryntu z porą roku:
https://wordwall.net/…/1489728/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%…

https://wordwall.net/…/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8…

Czekam na zdjęcia Waszych poczynań w związku z dzisiejszą lekcją.

Język polski 6.05.2020r

Klasa 7: Gimnastyka umysłowa, czyli jak zatytułować (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 335). Wykonajcie proszę zadanie 5 ze str. 336.

Informatyka 5.05.2020r

#informatyka
W ramach zajęć z informatyki zapiszcie się proszę na bezpłatny kurs Gigantów Programowania https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/…/SzkolaZGigan…
Zróbcie to jak najszybciej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Pamiętajcie, aby wybrać odpowiednią grupę wiekową. Dajcie znać, czy wam się udało 

Religia

maj

#religia#siódma# klasa 7
Kl 7 katecheza na maj T45, T46, T47 i T48
pliki oznaczone „pod” – podręcznik są identyczne z treścią z podręcznika
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku
należy odpowiedzieć na wskazane pytania z podręcznika odpisać na maila:
—————————————————-
robalqsiencq@gmail.com lub zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na maila lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
———————————————————–
pliki pomocne są dostępne: https://drive.google.com/…/1L2ngE690upwGLuV4N0aH-vQ1kEbjpcx…

T45 Czy dobro można narzucić?
pytanie: 1 i 2.
T46 Odpowiedzieć na potrzeby czasu.
pytanie: 1 i 2.
T47 Zakochany w ubóstwie.
pytanie: 1.
T48 Jeden Kościół czy wiele kościołów?
pytanie: 3

Matematyka 5.05.2020r

Klasa 7: Uczymy się dzisiaj obliczać długość odcinka w układzie współrzędnych. Oglądamy film https://www.youtube.com/watch?v=YJanTPYXj0c następnie rozwiązujemy zadanie 1 ze strony 318.

Wychowanie fizyczne 5.05.2020r

Zadanie dla klasy VII-VIII:
https://youtu.be/InZXQLUlIdw
Powodzenia😊🤸‍♀️

Geografia 5.05.2020r

Geografia 7
Wtorek
Temat: Lekcja powtórzeniowa z rozdziałów Usługi w Polsce oraz Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski.
Wykonaj ćwiczenia interaktywne:
Usługi w Polsce: https://wordwall.net/…/14938…/geografia/us%c5%82ugi-w-polsce
Porty lotnicze w Polsce: https://wordwall.net/…/15…/geografia/porty-lotnicze-w-polsce
Transport i łączność https://wordwall.net/…/transport-i-%C5%82%C4%85czno%C5%9B%C…
Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.100 -101.

Zagadnienia szczegółowe na sprawdzian z geografii z działów Usługi w Polsce oraz Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 18.05.2020 r.
Usługi w Polsce. Transport lądowy
• omawiam zróżnicowanie usług w Polsce i ich rolę w rozwoju gospodarki
• wyjaśniam znaczenie terminu komunikacja
• omawiam rodzaje transportu lądowego w Polsce oraz gęstość dróg kołowych i autostrad
• charakteryzuję na podstawie mapy sieć kolejową w Polsce
• oceniam znaczenie transportu lądowego dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju

Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność
• wymieniam rodzaje transportu wodnego
• oceniam znaczenie transportu wodnego dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju
• wymieniam nazwy głównych szlaków transportu śródlądowego i wskazuję je na mapie Polski
• wskazuję na mapie porty lotnicze
• omawiam rolę transportu lotniczego w przewozie pasażerów i ładunków
• wymieniam rodzaje łączności
– oceniam znaczenie łączności dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego Polski
Turystyka w Polsce i Europie
• wyjaśniam znaczenie terminu turystyka
• dokonuję podziału turystyki
• charakteryzuję na przykładach walory turystyczne Polski
• omawiam na podstawie danych statystycznych wpływy z turystyki w wybranych krajach Europy i w Polsce
– wyjaśniam znaczenie turystyki dla gospodarki kraju
wymieniam obszary Polski o dużym znaczeniu dla turystyki
• charakteryzuję na podstawie różnych źródeł wybrane regiony turystyczne Polski
• oceniam atrakcyjność turystyczną wybranego regionu Polski
• wskazuję na mapie obiekty turystyczne stanowiące największą atrakcję danego regionu
• charakteryzuję i wskazuję na mapie położone na obszarze Polski obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości

Handel w Polsce
• wyjaśniam znaczenie terminów: eksport, import, saldo bilansu handlu zagranicznego
• charakteryzuję bilans handlu zagranicznego Polski
• wymieniam kraje będące głównymi partnerami handlowymi Polski
• omawiam strukturę towarową handlu międzynarodowego
• oceniam znaczenie handlu zagranicznego dla polskiej gospodarki
-podaję przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski
• wymieniam źródła zanieczyszczeń
• charakteryzuję stan środowiska przyrodniczego Polski
• omawiam na podstawie tekstu źródłowego różne rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko przyrodnicze
• omawiam na podstawie schematu przyczyny emisji gazów cieplarnianych i kwaśnych opadów
• analizuję stan zanieczyszczenia wód śródlądowych na
podstawie mapy tematycznej
– omawiam skutki zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i ich wpływ na zachowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego we własnym regionie

Chemia 5.05.2020r

Wtorek
Chemia
Temat : Rozpuszczalność substancji w wodzie – część 2 (zadania)
I. Przypomnij wiadomości z lekcji poprzedniej (podręczniki + filmiki)
II. Sposoby rozwiązywania zadań – rozpuszczalność
https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
https://www.youtube.com/watch?v=ZHWx0mkkI3w
https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50&t=1748s ( 4 zagadnienie)
III. Rozwiąż zadania (korzystasz z wykresu rozpuszczalności)
Zad.1 Odczytaj z wykresu, w jakiej temperaturze rozpuszczalność KClO4 wynosi 20 g na 100 g wody (RKClO4 = 20 gS/100 g H2O).
Zad.2 Rozpuszczalność której substancji rośnie najszybciej w przedziale temperatur od 70°C do 90°C?
Zad. 3. Temperatura nasyconego roztworu NaNO3 wynosi 40°C. Jaki roztwór otrzymamy, jeżeli: a) oziębimy go o 10°C? b) podgrzejemy go do temperatury 100°C?
Zad.4 Ile gramów KI można dodatkowo rozpuścić w 100 g wody po ogrzaniu od 10°C do 30°C, aby roztwór nadal był nasycony?
Rozwiązania zad.(1,2,3,4) znajdziesz :
https://opracowania.pl/…/rozpuszczalnosc-substancji-w-wodzi…
IV. W zeszycie przedmiotowym zapisz a) Temat i datę b) Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń 19,21,22 str.92 oraz 24,25 str. 93
Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 10.05. 2020 r. Życzę powodzenia.

Biologia 5.05.2020r

BIOLOGIA 7
Biologia
Wtorek
Temat: Podsumowanie wiadomości z równowagi nerwowo-hormonalnej.
Zapoznaj się z podsumowaniem na str. 190-192.
Przygotuj się do testu rozwiązując test:
https://www.memorizer.pl/…/332/regulacja-nerwowo-hormonalna/
Powtórzenie – układu dokrewnego i nerwowego https://learningapps.org/11356212
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 96-97. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 10.05. 2020 r. Życzę powodzenia.

Zagadnienia na test on-line z biologii 19.05.2020 r.
VIII. Regulacja nerwowo-hormonalna
1. Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego
•Dowiesz się, czym są hormony.
• Poznasz rolę gruczołów dokrewnych i wydzielanych przez nie hormonów.
• Wyjaśnisz, na czym polega antagonistyczne działanie hormonów.
2. Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego
• Poznasz skutki niedoboru i nadmiaru wybranych hormonów.
3. Budowa i rola układu nerwowego
• Dowiesz się, jak jest zbudowany układ nerwowy i jakie pełni funkcje.
• Dowiesz się, w jaki sposób są przewodzone impulsy nerwowe.
• Omówisz działanie autonomicznego układu nerwowego.
4. Ośrodkowy układ nerwowy
• Dowiesz się, z jakich części składa się mózgowie i jakie pełni funkcje.
• Poznasz budowę i funkcje rdzenia kręgowego.
5. Obwodowy układ nerwowy. Odruchy
• Poznasz budowę i funkcje obwodowego układu nerwowego.
• Dowiesz się, czym jest łuk odruchowy i poznasz jego elementy.
• Nauczysz się odróżniać odruchy warunkowe od bezwarunkowych.
6. Higiena i choroby układu nerwowego
• Dowiesz się, jakie czynniki wywołują stres.
• Poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem.
• Określisz znaczenie snu w funkcjonowaniu organizmu.
• Poznasz wybrane choroby układu nerwowego i zasady ich profilaktyki.

Biologia 4.05.2020r

BIOLOGIA 7

Poniedziałek 

Temat:  Higiena i choroby układu nerwowego.

Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą higieny i chorób układu nerwowego:

Wykonaj ćwiczenie interaktywne: choroby układu nerwowego; https://wordwall.net/pl/resource/948597/choroby-uk%C5%82adu-nerwowego

Zaloguj się na platformę e-podręczniki „radzimy sobie ze stresem  i wykonaj ćwiczenia interaktywne  1-5 https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 94-95.

Chemia 4.05.2020r

Chemia 7

Poniedziałek

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie – część 1  (teoria)

Zaloguj się  na platformę e-podręczniki i zapoznaj się z lekcją ” rozpuszczalność substancji”

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1. Wykonaj ćwiczenia interaktywne  Ćw. 1-7.

Materiał filmowy, który pomoże zrozumieć:

 · Przypomnienie pojęć – roztwory i ich rodzaje Nowe pojęcia: rozpuszczalność + krzywa rozpuszczalności Jaka jest różnica pomiędzy roztworem nasyconego i roztworem nienasyconym oraz roztworem rozcieńczonym i stężonym ; Odczytywanie rozpuszczalności substancji stałych z wykresu (pomiń rozwiązywanie zadań) https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

fragment filmu https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50 (pomiń rozwiązywanie zadań) · Jaki wpływ na rozpuszczanie gazu w wodzie ma temperatura?

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1

Geografia 4.05.2020r

Geografia 7

Poniedziałek

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Wysłuchaj lekcji na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l4jg85k0kew lub

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat: https://view.genial.ly/5e8320532088470d8a400f42/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR2CYezGlZlGOW6IhLEwE4FI52m2vVtDLSs_EYM5h5TtWglUQemPNGKuArQ

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.102 -103

Język angielski 4.05.2020r

KLASA 7:
Subject: I can offer to help and ask people to do things. Oferowanie pomocy i proszenie o pomoc.

Podręcznik str. 86:
1. Uzupełnijcie dialog brakującymi wyrażeniami, następnie wysłuchajcie i sprawdźcie czy dobrze zrobiliście. Odpowiedzcie na 2 pytania zawarte w ćw. 1.
2. Ćw. 2: W zeszytach napiszcie, które KEY PHRASES mówi Amelia and Dan.
Ponadto przetłumaczcie KEY PHRASES.
Jeśli ktoś nie ma nagrań, proszę zgłosić się do mnie.

GOOD LUCK! 🍀🍀🍀

🙂😊

Historia 4.05.2020r

klasa 7
Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału świat w okresie międzywojennym.
1.Zapoznaj się z treściami z podręcznika ze strony 214, 215, 216.
2.Na Messagerze wysłane są ćwiczenia . Należy pobrać plik i wydrukować stronę 96 i 97. Uzupełnione powtórzenie odsyłamy nauczycielowi do 07.05.

Język polski 4.05.2020r

Klasa 7: Klucze do obrazów- „Wieża Babel” Pieter Bruegel. gwo.pl/klucze-do-obrazow-2-p4404
Pytania do obejrzanego filmu:
1. Jakie znaczenia ma ukazanie wieży jako niedokończonej budowli?
2. Czy przesłanie obrazu jest bardziej realistyczne czy fantastyczne? Uzasadnijcie swoją opinię.
3. Co w kulturze europejskiej symbolizuje budowa wieży Babel?

Na zdjęcia wszystkich wykonanych prac czekam dziś do godziny 19.00. Brak przysłanego zdjęcia jest równoznaczne z brakiem pozytywnej oceny.

Pozdrawiam 

Wychowanie fizyczne 4.05.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE 🤸‍♀️
Dzień dobry z rana!😊
Zapraszam dziś klasę VII-VIII do spędzenia tego pięknego poranka na aktywności ruchowej w terenie: rower, bieganie, spacer, hulajnoga itp.
Powodzenia 😊🏃‍♀️🌞🏃‍♂️🏞

Matematyka 4.05.2020r

Klasa 7: Zadanie 5 i 6 ze strony 319.

Matematyka 29.04.2020r

Klasa 7: Zad 1,2,3 ze strony 312.

Język angielski 29.04.2020r

KLASA 7:
Subject: I can talk about future arrangements. Potrafię rozmawiać o ustaleniach na przyszłość.
Podręcznik str. 85: zróbcie ćw: 1,2,3,4.
Ćwiczenie 3: należy połączyć zdania z zasadą

Język rosyjski 29.04.2020r

#rosyjski# klasa 7
Тема: На досуге. Dorywczo.
Przypomnienie odmiany rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na spółgłoskę.

Podręcznik str.76:
a) Zróbcie ćw: 1a,2, 3. Wszystkie ćwiczenia zróbcie pisemnie. 😊😊
Ponadto przetłumaczcie dialog z ćwiczenia 1a.

УДАЧИ !👍

Хорошего дня!

Geografia 28.04.2020r

Wtorek
Temat: Handel.
Obejrzyj video lekcję handel na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dY63JrbG65o
Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 /98, 99 z zeszytu ćwiczeń.

Chemia 28.04.2020r

Wtorek
Temat: Rodzaje roztworów.
Zapoznaj się z prezentacją multimedialną na ten temat:
https://lekcjewsieci.pl/…/Lekcje-w-sieci-WODA-SP-klasa-7.pdf
lub obejrzyj film o rodzajach roztworów:
https://www.youtube.com/watch?v=eENNnSThQ4E
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 90-91

Biologia 28.04.2020r

Wtorek
Temat: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy
Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą odwodowego układu nerwowego :
https://view.genial.ly/…/presentation-obwodowy-uklad-nerwow…
Zaloguj się na platformę e-podręczniki i zapoznaj się z fragmentami lekcji „Odruchy bezwarunkowe i warunkowe”. Obejrzyj filmy i wykonaj ćwiczenie interaktywne 1-5.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 92-93

Matematyka 28.04.2020r

Klasa 7: Dziś zadania 5, 6 i 8 ze strony 306. Pamiętajcie, że czworokąt ABCD i ADCB to nie musi być ten sam czworokąt. Kolejność liter wskazuje nam w jakiej kolejności są wierzchołki gdy chcemy „obejść” czworokąt dookoła.

Język polski 28.04.-29.04.2020r

Język polski
Dzień dobry! Dziś podaję materiały do pracy na wtorek i środę (28.04- 29.04.20).

Klasa 7: Czytać wiersze, mówić o wierszach (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 236). Proszę wykonajcie zadania: 3,4 ze str. 237 oraz 8 ze str. 238.

Religia 28.04.2020r

#religia#siódma#
KLASA 7
Kl 7 katecheza na kwiecień zaległe T41, T42 i T43 na bieżący tydzień T44 na ostatni tydzień kwietnia
pliki oznaczone „pod” – podręcznik są identyczne z treścią z podręcznika
nr stron w przesłanych plikach pokrywają się z nr stron w podręczniku
należy odpowiedzieć na wskazane pytania z podręcznika odpisać na maila:
———————————————————————————-
robalqsiencq@gmail.com lub zrobić zdjęcie lub zeskanować i przesłać na maila lub MMS na 518593092 z podaniem imienia i nazwiska dziecka
——————————————————————————–
pliki pomocne są dostępne: https://drive.google.com/…/1oK42eBodtYUSVMBXuVyXJNwEeQBDgDC…

T41 Christianoi
pytanie: 1 i 2
T42 Idziemy trudną drogą
pytanie: 1 i 3
T43 Drogowskazy
pytanie: 2
T44 Kościół w zmieniającym się świecie
pytanie: 3

Wychowanie fizyczne 28.04.2020r

Natomiast klasa VII-VIII po wykonanej rozgrzewce zrobi przejażdżkę rowerem 3 km po swojej okolicy😁😊
Powodzenia 😉🏃‍♀️🏃‍♂️

Język polski 27.04.2020r

Klasa 7: Charakterystyka (zeszyt ćwiczeń str. 268) Proszę wykonajcie zadania: 1 ze str. 268 i 2 ze str. 269 oraz 3,4 i 5 ze str. 270.

Geografia 27.04.2020r

Geografia 7
Poniedziałek
Temat: Regiony turystyczne w Polsce.
1) Zapoznaj się z treściami zawartymi w podręczniku str. 154 -155.
2) Obejrzyj filmy pokazujące największe atrakcje turystyczne Polski. https://www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yhYKtPEB16E
Praca domowa dla chętnych : → Wykonaj prezentację multimedialną lub projekt ulotki (folderu), który ma zachęcić turystów do odwiedzenia miejsca wybranego przez Ciebie. Może to być miejscowość (wieś lub miasto) albo większy obszar (powiat, województwo, region geograficzny).Czas wykonania 1 tydzień.

Chemia 27.04.2020r

Chemia 7
Poniedziałek
Temat: Woda jako rozpuszczalnik.
Obejrzyj lekcję do tego tematu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=20elZxt5exY
Jeśli możesz wykonaj samodzielnie doświadczenia i wyślij zdjęcia.
Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 87-89.

Język angielski 27.04.2020r

KLASA 7:
Subject: I can take notes to help me understand important facts. Potrafię zrobić notatki, które pomagają mi w zrozumieniu istotnych faktów.

Podręcznik str 84:
1. Ćw. 1: przetłumaczcie wyrażenia napisane na niebiesko, a następnie wypiszcie w zeszytach przymiotniki ze zdań 1-5, które Waszym zdaniem będą pasowały do kontekstu zdania.
2. Ćw. 2: wypiszcie przymiotniki z ramki a obok każdego z nich napiszcie ile sylab ma ten wyraz.
3. Ćw. 3: narysujcie w zeszycie tabelę i dalej postępujcie tak, jak jest w poleceniu. Przypominam, że adjective to przymiotnik a noun to rzeczownik.

GOOD LUCK! 🤗

Biologia 24.04.2020r

BIOLOGIA 7

Poniedziałek
Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.
Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą ośrodkowego układu nerwowego: https://view.genial.ly/…/learning-experience-didactic-unit-…
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 90-91.

Historia 27.04.-30.04.2020r

Klasa 7
Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.
1.Zapoznaj się z tematem na stronie 210-213.
2.Zapoznaj się z tekstem źródłowym na stronie 212 i wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 .
3.Pracując z mapą na stronie 213 wykonaj polecenie 1 i 2.
Wykonane zadania wyślij na Messagerze do dnia 30.04

Matematyka 27.04.2020r

Klasa 7: Przechodzimy do ostatniego działu w tym roku. Układ współrzędnych. Najłatwiejszy dział po twierdzeniu Pitagorasa 

😉 Zadania na dziś 1,2,3 ze stron 305 i 306. Jeśli nie potraficie ich zrobić bez pomocy, to pomoże wam pistacja.tv 

😉 https://pistacja.tv/…/os-liczb…/plmat075-uklad-wspolrzednych

Wychowanie fizyczne 27.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🏃‍♀️
Dzień dobry 😁
Oto propozycja wf dla klasy VII-VIII🏃‍♂️🏃‍♀️🤸‍♀️
https://youtu.be/Kkoi9UatWv8
Powodzenia 😊

Język angielski 24.04.2020r

KLASA 7
Subject: I can talk about plans and predictions for the future. Potrafię powiedzieć o swoich planach i przewidywaniach.

1. Zapiszcie w zeszytach:
be going to- stosujemy, gdy mówimy o swoich zamiarach i przypuszczeniach. Przykład: I’m going to work at school. Zamierzam pracować w szkole.

will- wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewni, spontaniczna decyzja, podjęta podczas jakiejś rozmowy.
2. Podręcznik strona 83: zróbcie ćw.1,2,4,5.

Ćwiczcie konstrukcję „will” i „be going to”:

Fizyka 24.04.2020r

Klasa 7: Czy opór jest daremny? Czym jest tarcie? Oglądajcie, czytajcie, szukajcie 😉
https://www.youtube.com/watch?v=axGnQ0D6ycs
Rozwiążcie zadania w ćwiczeniach ze strony 82 i 83. Zadania są na ocenę. Czekam na zdjęcia do poniedziałku.

Pozdrawiam
Pani Wiola:)

Język polski 24.04.2020r

Klasa 7: Nadal borykacie się z tematem o skrótowcach i wykonujecie podane przeze mnie zadania.

Muzyka 24.04.-29.04.2020r

MUZYKA kl. 6-7
———————————————————-
wysłuchajcie różnych wersji pieśni i nauczcie się 3 zwrotek „Mazurka Trzeciego Maja”
———————————————————-
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

Możecie śpiewać również karaoke https://www.youtube.com/watch…

Nagrane piosenki proszę przesłać na pocztę arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 do środy 29.04.2020

Powodzenia 🙂Tytuły: Trzeci Maj, Witaj majowa jutrzenko, Mazurek Trzeciego Maja, Trzeci maj Litwina Data powstania: 23 kwietnia 1831 Miejsce powstania: Kałuszyn Największ…

Plastyka 24.04.2020r

PLASTYKA KL.7
Naszkicuj ołówkiem WIDOK Z OKNA TWOJEGO POKOJU
Zrób zdjęcie i prześlij na pocztę arosa.r@wp.pl lub tel. 504856189 (WhatsApp) do środy 29.04.2020

Język rosyjski 23.04.2020r

Język rosyjski klasy 7-8
#rosyjski#
KLASA 7:
Тема: Время от времени- kontynuacja tematu.
1. Podręcznik strona 75:
a)ćw. 4a: przepiszcie do zeszytu te wszystkie święta wraz z tłumaczeniem, a jeśli nie jest podane, to przetłumaczcie. Dopiszcie daty, kiedy są obchodzone wspomniane święta.
Zróbcie też ćwiczenie 5 zapisując w zeszycie to, co usłyszeliście w nagraniu.
b) ćw. 8/76- odpowiedź napisz w zeszycie.
c) Przepiszcie nazwy pór roku.

2. Poćwiczcie daty TUTAJ: zróbcie zdjęcia jak wam poszło.

https://wordwall.net/…/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd…

https://wordwall.net/…/%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0…

Matematyka 23.04.2020r

Klasa 7: Zestaw powtórzeniowy nr 1

Język polski 23.04.2020r

Klasa 7: NIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce (zeszyt ćwiczeń str. 128). Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczeń przeczytajcie najpierw informacje w podręczniku ,,Gramatyka i stylistyka” na temat skrótowców. Następnie wykonajcie zadania: 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 128/129. Temat jest przewidziany na dziś i na jutro, a więc spokojnie wykonujecie swoją pracę.

Wychowanie fizyczne 23.04.2020r

Klasa VII-VIII:
https://youtu.be/b4dViesN7Kw
Powodzenia🏃‍♂️🏃‍♀️🤸‍♀️😁

Informatyka 22.04.2020r

Kochani. Zbliża się Narodowe Święto Trzeciego Maja, dlatego chciałabym dostać od was śpiewnik pieśni patriotycznej lub tomik patriotycznej poezji wykonany w Wordzie. Utwory wraz z autorami proszę znaleźć w internecie. Oczywiście wymagania są różne dla różnych klas.

Klasa 7. Wszystkie utwory mają być napisane czcionką Times New Roman rozmiar 14 i być na oddzielnych stronach. Jeśli utwór nie mieści się na jednej stronie, rozmiar może być mniejszy. Utwory mają być wyśrodkowane, a tytuł ma być pogrubiony. Niech każdy utwór ma ustawioną interlinie na 1,5. Do każdego utworu proszę dodać obrazek wstawiony za tekstem. Pierwsza strona niech będzie stroną tytułową wstawioną z paska zadań. Na drugiej stronie ma być spis treści, czyli wszystkie strony muszą być ponumerowane. Do tego możecie dodać ramki, żeby ładnie wyglądało;)

Prace są na ocenę. Czekam do środy 29.04 do godziny 15.00.
Tym razem nie będę się upominać 

Język angielski 22.04.2020r

KLASA 7
Subject: I can understand the writer’s point of view. Potrafię zrozumieć punkt widzenia pisarza.

1. Podręcznik str.82:
a) ćw.1: Przeczytaj słowa piosenki( lyrics) i udziel odpowiedzi na pytania.
b) ex2: Odnieście się do komentarzy( comments) i napiszcie prawda lub fałsz do stwierdzeń 1-5.
c)ćw.3: Przetłumaczcie słowa napisane na niebiesko, a następnie uzupełnijcie nimi ćw.3.

Matematyka 22.04.2020r

Klasa 7: Gotowi na sprawdzian? Chciałabym, żebyście zrobili zestaw powtórzeniowy nr 1 ze strony 293 i 294. Czekam na rozwiązania do poniedziałku, więc macie sporo czasu. Postarajcie się, jak najwięcej zrozumieć i poćwiczyć, bo te tematy zawsze są na egzaminie.

Język polski 22.04.2020r

Klasa 7: Walizka, a w niej… -A Zagajewski „Walizka” (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 233). Przeczytajcie wiersz i wykonajcie zadania: 1,3 i 7 ze str. 234. Jeżeli natraficie na problem z interpretacją, proszę kontaktujcie się ze mną, pomogę!

Język rosyjski 22.04.2020r

Język rosyjski klasa 7 🙂😊
#rosyjski#
Тема: Время от времени. Od czasu do czasu.
1.
Podręcznik strona 73:
Wysłuchajcie ćw. 1/73, osłuchajcie się z wymową nazw miesięcy.
Przepiszcie nazwy miesięcy z ćw.1; po rosyjsku i angielsku.
Przeczytajcie regułkę na stronie 74.

2. Ćw. 2a- wysłuchajcie dialogu i odpowiedź na pytanie zapiszcie w zeszycie.
3. Ćw. 3: zapiszcie o jaką datę chodzi.

Wychowanie fizyczne 22.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE
🏃‍♂️🏃‍♀️🤸‍♀️
Dzień dobry w ten piękny poranek

🌞

Propozycja dla klasy IV-VI i VII-VIII🤸‍♀️
https://youtu.be/8HItNvZEERY

Język polski 21.04.2020r

Klasa 7: Uzupełnijcie zadania zaległe w e-podręcznikach. Wykonajcie je proszę rzetelnie.

Matematyka 21.04.2020r

Klasa 7: Powtarzamy. Czekam na wasze ananasy. https://www.matzoo.pl/klasa7/trojkat-prostokatny_66_445

Wychowanie fizyczne 21.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🤸‍♀️

Dzień dobry

😁

Zadaniem klasy VII-VIII będzie bieg z przeszkodami naturalnymi w terenie 2 km.

🏃‍♀️
🏃‍♂️

Geografia 21.04.2020r

Wtorek
Dzisiaj rozwiąż test online z geografii z działu 4 Rolnictwo i przemysł Polski (Testportal). Link do testu przyślę na Messanger. Powodzenia.

Chemia 21.04.2020r.

Wtorek
Temat: Woda – właściwości i jej rola w przyrodzie
Zapoznaj się z prezentacją multimedialną „Woda właściwości i rola w przyrodzie” pod linkiem:
https://view.genial.ly/…/presentation-woda-wlasciwosci-i-ro…
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń sprawdź się strona 85-86.
Zaloguj się na platformę e-podręczniki i wykonaj ćwiczenia interaktywne 1-5 do tematu „Woda i jej rola w przyrodzie” https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyr…/DAwb5tSIZ

Biologia 21.04.2020r

Wtorek
Temat : Budowa i rola układu nerwowego
Obejrzyj live lekcje – biologia – klasa 7- budowa i rola układu nerwowego na youtube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=qhWRiL8wLYo lub zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronach 173-176.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strona 88-89.
Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 27.04. 2020 r.
Dla utrwalenia zaloguj się na platformę e-podręczniki „Układ nerwowy” wykonaj ćwiczenie interaktywne 1-4.
Dla chętnych:
Zagraj w grę escape room z układem nerwowym i po otworzeniu skrzyni przyślij dla mnie hasło:
https://view.genial.ly/5e…/game-breakout-nerwowyescape-room…

Historia 20.04.-24.04.2020r

Klasa7

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronach 205-209.
 2. Wykonaj polecenie 1 i 2 na stronie 207
 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie1,2, 3 na stronie 209.
 4. Zapoznaj się z prezentacją

Gotową pracę  prześlij zdjęciem nauczycielowi  na Messangera do dnia 24.04.2020r.

Matematyka 20.04.2020r

Klasa 7: Powtarzamy wiadomości o trójkątach prostokątnych. To ważne, bo na pewno będzie na egzaminie!! https://www.matzoo.pl/klasa7/twierdzenie-pitagorasa_66_441

Język angielski 20.04.2020r

Good morning on Monday morning! 🙂
#angielski#
Zaczynamy nowy rozdział. Zapisujemy temat:
Subject: I can talk about what music I like and don’t like.

1. Podręcznik strona 80:
a) ćw. 1: oprócz tego, że należy przeczytać tekst, trzeba też narysować w zeszycie tabelę i zrobić to, co każą nam zrobić w dalszej części polecenia do ćwiczenia.
ćw.2: proszę zrobić quiz
ćw.3: słuchanie- jaki rodzaj muzyki słucha każda z osób? Co sądzą o tej muzyce? Narysujcie tabelę i przy każdej z osób narysujcie odpowiedni symbol.
ćw.4: KEY PHRASES przepiszcie i przetłumaczcie.

Następna lekcja w środę.

That’s all ☺️
HAVE A NICE DAY!

Język polski 20.04.2020r.

Klasa 7: Nie samo podpatrywanie świata- o filmie dokumentalnym (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 313). Przeczytajcie z uwagą tekst i wykonajcie proszę zadania: 1,2 i 5 ze str. 315.

Geografia 20.04.2020r

Temat: Turystyka
Zapoznaj się z lekcją” Walory turystyczne w Polski” pod linkiem: https://lekcjewsieci.pl/walory-turystyczne-polski/. Obejrzyj krótkie filmy i wykonaj ćwiczenia interaktywne oraz test.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń sprawdź się strona 95-97.

Chemia 20.04.2020r

Chemia 7
Poniedziałek
Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.
Zapoznaj się z podsumowaniem w podręczniku na stronie 156-157. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń sprawdź się strona 83-84.
Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 27.04. 2020 r.
Dla utrwalenia obejrzyj film na youtube: „Obliczenia stechiometryczne – rozwiązywanie” zadań pod linkiem: https://www.youtube.com/watch…
Sprawdzian z tego działu odbędzie się 12.05.2020r.

Biologia 20.04.2020r

Poniedziałek
Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.
1. Zapoznajcie się z tematem lekcji pt ,, Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego ‘’ str. 170 – 172. lub prezentacją multimedialną na ten temat znajdującą się pod linkiem: https://lekcjewsieci.pl/zabirzenia-ukladu/
2. Następnie wykonajcie w ćwiczeniu zadanie 1,2, 3 strona 86 oraz zadanie 4 i 5 str. 87.
Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 27.04. 2020 r.
3. Wykonaj ćwiczenia utrwalające:
• Zaburzenia pracy tarczycy https://wordwall.net/pl/resource/915874
• Zaburzenia hormony https://wordwall.net/pl/resource/916000
• Cukrzyca https://wordwall.net/pl/resource/916070
Dla chętnych na 6 : Przygotuj prezentacje multimedialną na temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

Wychowanie fizyczne 20.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🤸‍♀️
Dzień dobry😁
Propozycja dla klasy VII-VIII🤸‍♀️
Marszobieg w terenie 2000 m (2 km).
Powodzenia 🤸‍♀️😁

Fizyka 17.04.2020r

#fizyka
Klasa 7: Trzecia zasada dynamiki Newtona i zjawisko odrzutu. Poczytajcie na ten temat np. podręcznik, ale nie musicie się do niego ograniczać. Polecam pl.khanacademy.org
Do tego, proszę zrobić zadania 1,2,3 na stronie 80 i 81 w ćwiczeniu.

Język polski 17.04.2020r

Klasa 7: Gazeta w podręczniku (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 328) . Przeczytajcie uważnie teskt, następnie wykonajcie proszę zadania: 1 i 3 ze str. 330. Zapamiętajcie również ważne pojęcia: kolumna, szpalta i rubryka.

Język angielski 17.04.2020r

KLASA 7
SPRAWDZIAN. Wysyłam sprawdzian, na odpowiedzi czekam do końca tego dnia do godziny 19:00.

Język rosyjski 16.04.2020r

KLASA 7:
W dalszym ciągu jest powtórzenie. Przetłumaczcie w zeszytach zdania:
a) W wolnym czasie lubię uprawiać sport.
b) Na lekcji języka angielskiego nie tylko odpowiadamy, lecz także zadajemy pytania.
c) To jest szkoła nr 12 w Warszawie.
d) Wieczorem, serfuję po internecie.
e) Ja wstaję rano.
f) W ciągu dnia zajmuję się joggingiem.
g) Wieczorem śpię.
h) Wiktor sprząta w mieszkaniu.
i) On myje zęby.
j) Ona pracuje przy komputerze.
k) Po lekcjach oglądam telewizje.
l) Oni idą do szkoły.
ł) Uczę się w szkole podstawowej.
m) Mam geografię w czwartek.
n) Lubię jeździć na rowerze.

Wychowanie fizyczne 16.04.2020r.

#WYCHOWANIEFIZYCZNE🤸‍♀️
Dzień dobry 😊
Pora na odrobinę ruchu😊🤸‍♀️
Propozycja ćwiczeń dla klas IV-VI i VII-VIII🤸‍♀️
https://youtu.be/FcZ-3VrLKnYPropozycja fajnych ćwiczeń ogólnorozwojowych i koordynacyjnych w formie ślizgów na koszulkach.

Matematyka 16.04.2020r.

Klasa 7: Jeszcze raz trójkąt równoboczny. Zadanie 11 i 13 ze strony 291 w podręczniku.

Język polski 16.04.2020r.

Klasa 7: Fakt czy opinia? (Zeszyt ćwiczeń str. 235). Wykonajcie proszę zadania: 1, 2, 3 ze str. 235 i 4, 5, 6 ze str. 236.

Wychowanie fizyczne 15.04.2020r

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🐣

Czas na nowe wyzwania fizyczne

🤸‍♀️

Język rosyjski 15.04.2020r

JĘZYK ROSYJSKI KLASA 7:
W dalszym ciągu powtarzacie sobie materiał gramatyczno- leksykalny z obecnie omawianego rozdziału. Podaję linki do ćwiczeń:

https://learningapps.org/6654603https://learningapps.org/7884998https://learningapps.org/1390144https://learningapps.org/10434617https://learningapps.org/10337721

Klasa 7 mile widziane zdjęcia, pokazujące jak Wam idzie robienie tych interaktywnych gier 😉

Język angielski 15.04.2020r

KLASA 7
Subject: Skills trainer.
1.Podręcznik strona 78:
a) ćw. 1: Przetłumaczcie w zeszytach podane w ramce wyrażenia, a następnie z każdym z nich ułóż zdanie i zapisz je w zeszycie.
b) Ćw. 3: w zeszycie napiszcie tylko odpowiednią literę do podanej cyfry w tekście.
c) Ćw. 4: Zwróćcie uwagę na wskazówkę znajdującą się pod poleceniem; będzie Wam łatwiej zrobić ćwiczenie.
d) Ćw. 5 robi się podobnie jak ćw.4, z tymże możecie użyć najwyżej czterech słów, włącznie z podanym słowem napisanym wielkimi literami.

Pozostałe ćwiczenia są na tyle proste, że nie muszę Wam ich wyjaśniać 😉
Klasa 6 swoje ćwiczenia robi do czwartku 16 kwietnia.
Klasa 7 swoje ćwiczenia robi do piątku 17 kwietnia.

Język polski 15.04.2020r

Klasa 7: Przez epicki świat (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 136). Wykonajcie proszę w zeszytach zadania 1-6 ze str. 136 i 137.

Matematyka 15.04.2020r.

Klasa 7: Dziś zadanie 7,8 i 9 ze strony 291 w podręcznikach. Na rozwiązane zadania czekam do godziny 18.00. Wszystkie informacje możecie sobie przypomnieć oglądając filmy https://pistacja.tv/…/wlasnosci-f…/plmat085-trojkat-30-60-90

Historia 15.04.-17.04.2020r

Klasa 7

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne.

1.Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronie 200-2004.

2.Zapisz w zeszycie notatkę uwzględniając punkty:

-rozwój terytorialny Rosji Sowieckiej i  ZSRS

-rządy Józefa Stalina

-gospodarka ZSRS

-zbrodnie komunistyczne  do 1939r.

-relacje  ZSRS a Niemcy do 1939r.

NOTATKA POMOCNICZA POMAGAJĄCA ZROZUMIEĆ TEMAT ZNAJDUJE SIĘ NA GRUPIE MESSANGER HISTORIA KL 7

Wychowanie fizyczne 8.04.2020r.

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🤸‍♀️

Dziś propozycja dla klas klasy VII-VIII

🤸‍♀️
😁

https://youtu.be/UVFpCQNiGSgPowodzenia

Matematyka 8.04.2020r

Klasa 7: W nagrodę zróbcie zadania 3,4,5 na stronie 290.

Język polski 7.04-8.04.2020r

Klasa 7- Noc, morze i poeta- twórczość A. Zagajewskiego (podręcznik „Świat w słowach i obrazach” str. 235). W zeszytach wykonajcie proszę zadania: 4 i 7 str. 235

Rozłóżcie prace mądrze, nie należy wykonywać wszystkich ćwiczeń dzisiaj. Macie na to dwa dni. Dbajcie o siebie 

Wychowanie fizyczne 7.04.2020r.

#WYCHOWANIEFIZYCZNE

🤸‍♀️

Propozycja ćwiczeń dla klasy VII-VIII

🤸‍♀️

Język rosyjski 7.04-8.04.2020r

#rosyjski#
KLASA 7:
Тема: Повторительний урок.
1. Zróbcie pisemnie ćwiczenia ze stron 70-71.

Matematyka 7.04.2020r

Klasa 7: Udostępniłam wam zadania na platformie epodręczniki.pl Widzę tam, że udostępnione materiały leżą odłogiem. Na zdjęcia wykonanych zadań czekam do 16.00

Język polski 6.04.2020r

Klasa 7- temat: Formy wypowiedzi- przemówienie (zeszyt ćwiczeń str. 221). Wykonajcie proszę zdania: 1 str. 221 oraz 2,3,4 str. 222.

Wychowanie fizyczne 6.04.2020r

Język angielski 6.04.2020r

Subject: I can make an outdoor activity map.
1. Podręcznik strona 126 : mapę z ćw.2 narysujcie w zeszytach. Zaznaczcie na niej punktami 1-4 miejsca, o których przeczytacie.
2. Zróbcie również ćwiczenia ze strony 121( w zeszytach), udzielając odpowiedzi pełnymi zdaniami ( ćw.2)

Matematyka 6.04.2020r

Klasa 7: Temat: Kwadrat i jego przekątna. Zad 1 strona 280 w podręczniku.

Historia 6.04-8.04.2020r

klasa7

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału świat w okresie międzywojennym.

1.Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronie 198-199.

2. odpowiedz pisemnie na zadanie 1,2 strona 191 oraz 1i 2 strona 197. Rozwiązane zadania odeślij zdjęciem jako wiadomość prywatną do nauczyciela do dnia 09.04. Nie pisz opowiadania, możesz wymieniać od myślników lub pisać zwięźle i krótko, nie przepisuj podręcznika.

Geografia 6.04-7.04.2020r

Poniedziałek

Dzisiaj zaczynamy dział 5 Usługi w Polsce

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność

Zapoznaj się z lekcją na ten temat na youtube pod linkiem:

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Zad 1-3 str. 92

Wtorek

Temat: Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność

Obejrzyj film „Transport i łączność”  pod linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=ftJhAvyecqA

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zad 4-5 str. 93, 6-7 str. 94. Powtarzaj wiadomości do testu z działu 4.

Chemia 6.04.2020r

Temat: Obliczenia stechiometryczne

Obejrzyj film na youtube  „Obliczenia stechiometryczne” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń  strona 80 – 82.

Biologia 6.04.-7.04.2020r

Poniedziałek 

Zaczynamy nowy dział VIII. Regulacja nerwowo-hormonalna

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego

Zaloguj się na platformę e-podręczniki i zapoznaj z lekcją „Układ hormonalny”

i wykonaj ćwiczenia interaktywne.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zad. 1-2 str. 84, Zad 3-4 str. 85.

Wtorek

Dzisiaj rozwiąż test online  z układu oddechowego i wydalniczego (Testportal). Link do testu przyślę  na Messenger. Powodzenia.     

Temat: Sprawdzenie wiadomości z układu oddechowego i wydalniczego

Fizyka 3.04.2020r

Jeśli jeszcze nie widzieliście to powiem wam, że na e-podrecznikach znajdziecie materiały z fizyki. Opracujcie je solidnie, żeby jak najwięcej zostało w głowie.
Pozdrowionka
Pani Wiola

Język polski 3.04.2020r.

Klasa 7- temat: Rozbudowywanie tekstu (zeszyt ćwiczeń str. 209) Proszę wykonajcie zadania 1 i 2 str. 209.

Matematyka 2.04.2020r

Na dziś i cały weekend. Na platformie epodreczniki.pl udostępniłam wam materiały do zrealizowania.
Klasa 7 opracowuje temat „Trójkąt prostokątny równoramienny”. W waszym podręczniku to kwadrat i jego połowa. Na platformie rozwiązujcie ćwiczenia 1, 2, 3, 4 i 5. Chętni mogą rozwiązać zadanie 1 na stronie 280 w podręczniku.

Język rosyjski 2.04.2020r

Klasa 7:
тема: Школьная жизнь- kontynuacja tematu.
1. Zróbcie ćw. 6/ 67 . Napisz co każdego dnia robi Borys- zwróćcie uwagę naa przykłady pod tabelką.
2. Zwróćcie uwagę na wyszczególnione wyrażenia w zdaniach w ćw.8/ 68
Wyrażenia na zielono proszę przepisać do zeszytu i nauczyć się ich.
3. Ćwiczenie 10/ 68- słuchanie : proszę wypisać do zeszytu odpowiednie odpowiedzi.

Język angielski 2.04.2020r

Subject: Skills trainer- ćwiczenia egzaminacyjne.
1. Zróbcie ćwiczenia ze stron 78-79.

Spokojnie, nie musicie mi dzisiaj wysyłać zrobionych ćwiczeń 😉 W razie pytań, piszcie.

Język polski 1.04.2020
2.04.2020

Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na stronie e-podręczniki. Przygotowałam dla Was ciekawe materiały do pracy. Niestety, widzę że nie wszyscy uczniowie zalogowali się na swoich kontach. To nie boli 😉 Proszę o zalogowanie. Większość z Was pracuje dzielnie, brawoooo! Uważnie czytamy i wykonujemy zadania. Nie spieszymy się, mamy na to dwa dni i to nie jest prima aprillis 🙂
Powodzenia!

Matematyka 1.04.2020

Zad 5, 6, 7/274
W razie pytań proszę o kontakt 😉

Język rosyjski 1.04.2020

Тема: Школьная жизь. Szkolne życie.
1. Wykonujecie ćw.1/ 65( pracujecie ze słownikiem), oprócz pytań, wypiszcie też nazwy pomieszczeń szkolnych.
2. Ćw. 3/ 66- oprócz słuchania, wypiszcie te wyrazy w zeszycie i przetłumaczcie( słowniczek na końcu podręcznika).
3. Przepiszcie do zeszytu odmianę czasownika ” любить”.
4. Kliknijcie link:
https://learningapps.org/6950019
https://learningapps.org/6654603

Język polski 31.03.2020

Warsztaty dziennikarskie (podr. „Świat w słowach i obrazach” str. 345). Zadania do wykonania w zeszytach: 1 i 2 str. 345, 3,4,5,6 str. 346.

Matematyka 31.03.2020

Skoro Twierdzenie Pitagorasa to prościzna to spróbujcie rozwiązać zadania tekstowe. Zad 1/ 273, zad 2, 3, 4/ 274. W tych zadaniach musicie wykazać się nie tylko znajomością twierdzenia, ale także własności figur. Powodzenia

Wychowanie fizyczne 31.03.2020

Język angielski 30.03.2020

KLASA 7:
Subject: I can write an advice blog using imperatives.
1. Proszę przetłumaczyć tekst bloga str.75.
2. Zróbcie pisemnie wszystkie ćwiczenia.
3. Wyrażenia KEY PHRASES proszę również przetłumaczyć.
4. Ćw. 5 jest na 6.04.2020r.

Biologia 30.03.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z układu oddechowego i wydalniczego. W ramach powtórzenia zaloguj się na platformę e-podręczniki i wykonaj i wykonaj ćwiczenia interaktywne .
Profilaktyka chorób układu moczowego: https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukl…/D13TqDQKN
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zad. 1-3 str. 82, Zad 4-6 str. 83. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 05.04. 2020r
Za tydzień odbędzie się test w formie online z układu oddechowego i wydalniczego.

Chemia 30.03.2020

Zapoznaj się z tematem w podręczniku „Prawo zachowania masy” strona 148 lub 150 lub lekcją w sieci na ten temat: https://lekcjewsieci.pl/prawo-zachowania-masy/…
Obejrzyj film na youtube „Prawo zachowania masy” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń Zad 40-41 str. 78, Zad 42-43 str. 79. Zrób zdjęcie lub skan i prześlij na Messenger lub pocztę: sp.bznowasp@gmail.com. Na wykonanie zadań czekam do 05.04. 2020r.

Geografia 30.03.2020

Temat: Gospodarka morska
Obejrzyj film na youtube: „geografia VII – Gospodarka morska w Polsce” znajdujący się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch…
Zaloguj się na platformę e-podręczniki i wykonaj ćwiczenia do lekcji „Mieszkamy nad morzem”
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 88-89

Wtorek
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 4 rolnictwo i przemysł Polski
Zapoznaj się z podsumowaniem w podręczniku na stronie 145-146 (wykonaj w zeszycie)
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 90-91.

Matematyka 30.03.2020

Zaczynamy kolejny tydzień. Przed nami dużo wyzwań i muszę wam powiedzieć, że jestem z was naprawdę bardzo dumna. Pracujecie pięknie. Dziękuję szczególnie rodzicom bez których to by nie wyszło.
Zaczynamy kolejne tematy. Mam nadzieję, że nie będą zbyt trudne.
Zadanie 2 na stronie 266 i 4 na stronie 267 w podręczniku.
Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, problemy to zapraszam do kontaktu. Staram się odpowiadać najszybciej jak umiem 😝 Czekam na zdjęcia rozwiązanych zadań.
Pozdrawiam
Pani Wiola

Historia 30.03.2020

Temat: Narodziny faszyzmu.
1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na stronach 192-197.
2. Wykonaj w zeszycie notatkę do tematu, zawrzyj w niej podpunkty:
-Włochy po I wojnie światowej i faszyzm we Włoszech
-Nazizm
-władza Hitlera
-zbrodnie nazistów
-faszyzm i autorytaryzm w Europie
Notatka pomocnicza wykonana przez nauczyciela znajduje się na wspólnej grupie messager
3. Obejrzyj film o nazizmie
https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607

Język polski 27.03.2020

Materiał do pracy na dziś i na poniedziałek:
Temat: „Zamknij oczy. Co słyszysz?”
Wszystkie lekcje znajdziecie e-podręczniku. Materiał jest do wykonania na dziś i na Poniedziałek. Pracujecie w miarę swoich możliwości. W wiadomościach prywatnych do mnie wysyłacie tylko zdjęcia tych prac, o które poproszę.
Pozdrawiam 

Fizyka 27.03.2020

Przesyłam wam linki do najfantastyczniejszej strony, na której dowiecie się wszystkiego (no prawie wszystkiego) o otaczającym was świecie. Są tam filmiki z różnych dziedzin. Waszym zadaniem jest przestudiować pierwszą zasadę dynamiki Newtona
https://pl.khanacademy.org/…/…/v/newton-s-1st-law-of-motion…

Muzyka, plastyka 27.03.2020

Po długim tygodniu ciężkiej pracy czas na odrobinę luzu. Pora na muzykę, plastykę i technikę 🤗. Nie stresujcie się, na wykonanie zadań macie czas do 8 kwietnia!!! Może będziecie chcieli wypełnić sobie weekendową nudę, bo zapewne brak możliwości wyjścia na podwórko bardzo Wam doskwiera…
Muzyka – nauczcie się śpiewać piosenkę
https://www.tekstowo.pl/piosenka,marek_grechuta,wiosna__ach… tekst
https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc melodia
Nagrajcie swój śpiew na komórkę (dyktafon) lub za pomocą komputera (rejestrator głosu) i wyślijcie mi na adres e-mail arosa.r@wp.pl lub na komórkę: 504856189 (mms lub WhatsApp)

Plastyka
Zbliża się Wielkanoc. Zorganizujcie rodzinne wykonywanie pisanek tradycyjnymi metodami (malowanie woskiem, skrobanie).
Może skorzystacie z porad babci lub cioci? Pamiętajcie, jeżeli z Wami nie mieszka pozostaje Wam kontakt telefoniczny lub internetowy! Takie mamy czasy 🥺😭 Możecie również skorzystać z porad na youtube. Z niecierpliwością będę czekać na zdjęcia. Wszystkie ozdoby, które wykonacie wykorzystajcie do dekoracji świątecznego stołu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania służę pomocą 🙂
Pozdrawiam Was cieplutko 😘😘😘
Pani Ala

Język rosyjski 27.03.2020

Тема: В школе.
a) podręcznik str.64:
– ćw. 7 : odpowiedzi do podanego polecenia proszę zapisać w zeszycie.
– ćw. 8: proszę przepisać podany tekst i przetłumaczyć. Oprócz tego proszę zrobić ćw. 10 str.65
NA EFEKTY WASZEJ PRACY CZEKAM DO WTORKU( proszę zrobić zdjęcia )

Język polski 26.03.2020

Być dziennikarzem. Redagujemy wywiad z rodzicami (mamą lub tatą) na temat tradycji związanych ze zbliżającymi się świętami. Zdjęcia pracy przesyłamy do 27.03.2020.

Matematyka 26.03.2020

Na dzisiaj zadanie gigant. Na platformie https://epodreczniki.pl/ udostępniam każdemu z was materiały do opracowania. Tych materiałów jest naprawdę dużo, niestety ja nie mogę ich edytować, dlatego podzielcie sobie ten materiał na kilka dni. Nie wymagam od was zrobienia wszystkich zadań, ale dobrze byłoby żebyście jak najwięcej ćwiczyli. Oczywiście możecie korzystać z dostępnych filmów i innych materiałów w internecie.
Macie na to czas do poniedziałku. Ćwiczcie. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, uwagi to proszę o kontakt. Jestem do waszej dyspozycji.

Bardzo się cieszę, że przysyłacie już filmiki. Nawet nie wiedziałam, że tak się za wami stęskniłam 🥰
Pozdrawiam
Pani Wiola

Wychowanie fizyczne 26.03.2020

Gimnastyka korekcyjna do wykonania w domu dla klas 4-8 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=WJR6IuHixYk

Język polski 25.03.2020

O argumentowaniu w rozprawce. Podręcznik „Gramatyka i stylistyka”. Ćwiczenia wykonujemy w zeszytach.

Matematyka 25.03.2020

Dziś działamy! Wczoraj dowiedzieliście się trochę zwiedzając internet i oglądając filmiki o różnych tematach, dziś będziemy rozwiązywać zadania.
Zad 1 / 265.

Informatyka 25.03.2020

Zadanie z informatyki: nagrać krótki film o tym:
– jak spędzacie czas w domu,
– jak podoba wam się zdalne nauczanie,
– co jest fajne a co wam się w tym wszystkim nie podoba
Wysyłamy do Pani Wioli w wiadomości prywatnej (nie na swój kanał na YouTube) :p
Pozdrawiam

Język polski 25.03.2020

Powtórzenie wiadomości o czasowniku. Osobowe i nieosobowe formy czasownika. Podręcznik „Gramatyka i stylistyka”. Ćwiczenia wykonujemy w zeszytach.

Matematyka 24.03.2020

Kochani, dzisiaj filmowy wtorek 😝 dlatego oglądamy filmy zamieszczone na https://pistacja.tv/
Twierdzenie Pitagorasa (bo chyba mąci już dość rozwiązywania równań 😝) To nowe treści, więc starajcie się jak najwięcej zapamiętać. Nie musicie rozwiązywać zadań.

Biologia 23.03.2020

Zapoznaj się z tematem w podręczniku” Budowa i działanie układu wydalniczego str. 153-156 lub zapoznaj się z lekcją multimedialną na youtube Małgorzaty Brodeckiej „Układ wydalniczy” pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch…
Więcej informacji znajdziesz w e-podręczniku Lekcja 4. Budowa i działanie układu wydalniczego pod linkiem https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty6
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń Zad 1, 2 str. 76, Zad 3,4,5 str. 77, Zad 6-7 str. 78
Zapoznaj się z tematem w podręczniku „higiena i choroby układu wydalniczego” str. 157-160
Uzupełnij do tego tematu ćwiczenia Zad 1,2 str. 79, Zad 3-4 str. 80, Zad 5-6 str. 81

Chemia 23.03.2020

Zapoznaj się z tematem w podręczniku ” Równania reakcji chemicznych” str. 142-147
Obejrzyj (fragment 58:17 – 5 Uzupełnianie równań reakcji chemicznych )
film edukacyjny: WZORY I RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH 3 – ogarnij chemię z Panem Belfrem
https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń Zad 31-32 str. 74, Zad 33-36 str. 75, Zad 37 str. 76, Zad 38-39 str. 77

Geografia 23.03.2020

Zapoznaj się z lekcją w e-podręczniku Lekcja 1. Zmiany w przemyśle Polski po 1989 roku
pod linkiem https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7
Nauczę się: wskazywać aktualne czynniki lokalizacji przemysłu w Polsce; opisywać główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce; wyjaśniać przyczyny i konsekwencje zmian w przemyśle Polski.
Do tematu Energetyka
Obejrzyj film edukacyjny na youtube: Odkrywając wielkie marki PGE – wytwarzanie energii pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Q2rf1eKBspA&feature=youtu.be
Jeśli nie uzupełniłeś jeszcze w tamtym tygodniu, to wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronach 84-87

Historia 23.03.2020

Temat : Świat po I wojnie światowej.

 1. Czytam temat z podręcznika strony 188-191
 2. Analizuje wykresy str 189, 191 (nie pisemnie)
 3. Zapisuje w zeszycie notatkę:

-ład wersalski
-siły Europy po I wojnie światowej
– Liga Narodów
-kryzys gospodarczy
NOTATKA JEST NA GRUPIE MESSANGER KLASY 7